Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1494

Bryssel 8. lokakuuta 2009

Komissio etenee uusiutuvan energian kehittämisessä Välimeren ja Persianlahden maiden kanssa

Brysselissä pidetään 9. lokakuuta konferenssi, jonka aiheena on uusiutuvaan energiaan liittyvä yhteistyö ja johon ulkosuhteista ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner on kutsunut yhteistyössä energia-asioista vastaavan komissaari Andris Piebalgsin kanssa EU:n jäsenvaltioiden sekä Välimeren ja Persianlahden alueen maiden ministereitä . Konferenssilla pyritään lujittamaan poliittista tukea alan yhteistyön tiivistämiselle sekä auttamaan tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Konferenssissa käyttävät puheenvuoroja Albanian, Bahrainin, Egyptin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Espanjan, Italia, Irakin, Jordanian, Montenegron, Omanin, palestiinalaishallinnon, Ranskan, Saksan, Syyrian, T š ekin, Tunisian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sekä Arabiliiton, Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Maghrebin arabiunionin ministerit ja korkean tason edustajat. Siihen osallistuu myös teollisuuden, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten rahoituslaitosten edustajia, joten se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tunnustella mahdollisuuksia uusiutuvaa energiaa koskevaan yhteistyöhön.

Komissaari Ferrero-Waldner korosti, että uusiutuvalla energialla ei voida ratkaista kaikkia ilmastonmuutokseen ja energian toimitusvarmuuteen liittyviä haasteita, mutta onnistunut strategia ehdottomasti edellyttää, että uusiutuva energia on siinä mukana. EU tarvitsee tämän vuoksi uusiutuvan energian kumppanuutta Välimeren ja Persianlahden alueen maiden kanssa, koska kyseisillä mailla on valtava potentiaali uusiutuvan energian tuottamiseen kun taas EU:lla on paljon teknistä tietotaitoa ja asiantuntemusta . Komissaari toivoi, että konferenssi olisi askel vihreän energian toimivien markkinoiden toteutumisen suuntaan ja auttaisi osapuolia kartoittamaan mahdollisuuksia yhteisiin toimiin uuden teknologian edistämiseksi etenkin aurinkoenergian alalla .

Komissaari Piebalgs sanoi, että Pohjois-Afrikan mittava aurinkoenergiapotentiaali ja Euroopan tietotaito uusiutuvan energian teknologioiden alalla tarjoaa mahdollisuuden lujittaa yhteistyötä Välimeren alueella . Koska Kööpenhaminan ilmastonmuutonkonferenssiin on vain muutama viikko, konferenssin tarjoamaa tilaisuutta kehittää tätä teollisuudenalaa, jolla voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua koko alueella, ei saa hukata .

Konferenssi tarjoaa foorumin , jolla EU voi esitellä uusiutuvaa energiaa koskevia aloitteitaan, kuten uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä, ja kasvavia mahdollisuuksia uusiutuvan energian vientiin EU:hun. Se auttaa kumppaneita ymmärtämään, miten EU ja komissio voisivat osallistua uusiutuvan energian kehittämiseen Välimeren ja Persianlahden alueella hyödyntäen EU:n kokemusta uusiutuvan energian edistämisestä, kehittämisestä ja levittämisestä.

Konferenssissa käsitellään neljää aihepiiriä :

  • energian rooli EU:n suhteissa Välimeren ja Persianlahden kumppanimaihin ;

  • alueellisten vihreän energian markkinoiden kehittäminen (mm. politiikka , lainsäädäntö ja sääntelykysymykset);

  • uusiutuvaa energiaa koskeva tutkimus ja teknologia ja mahdollisuudet yhteistyöhön EU:n sekä Välimeren ja Persianlahden maiden välillä;

  • mahdolliset yhteiset aloitteet ja hankkeet uusiutuvan energian, erityisesti aurinkoenergian, kehittämisen tueksi .

EU on asettanut itselleen tavoitteeksi, että uusiutuvalla energialla katetaan 20 prosenttia sen koko energiankulutuksesta. EU aikoo jatkaa oman uusiutuvan energian tuotantonsa kasvattamista maksimaalisesti, mutta uusiutuvan energian tuonti EU:n ulkopuolelta voi auttaa EU:n vaativan tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätietoa konferenssista : http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Lisätietoa EU:n ulkoisesta energiapolitiikasta: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Lisätietoa EU:n uusiutuvaa energiaa koskevasta politiikasta:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Lisätietoa EU:n aloitteista energiateknologian ja innovoinnin alalla :

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar