Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1494

Brüssel, 8 . oktoober 2009

Euroopa Komisjon astub sammu lähemale taastuvenergia arendamisele koostöös Vahemere piirkonna ja Pärsia lahe äärsete riikidega

9. oktoobril korraldab Euroopa Komisjoni välissuhete ja Euroopa naaberriikide poliitika volinik Benita Ferrero-Waldner koostöös energeetikavoliniku Andris Piebalgsiga Brüsselis ministrite tasemel konverentsi, et arutada taastuvenergiaalast koostööd ELi, Vahemere piirkonna ja Pärsia lahe äärsete riikide vahel. Konverentsi eesmärk on saavutada kõnealuses valdkonnas suurem poliitiline toetus tihedamaks koostööks ja aidata leida konkreetseid lahendusi tulevastele väljakutsetele. Konverentsil osalevad ministrid ja kõrgetasemelised esindajad Albaaniast, Bahreinist, Tšehhist, Egiptusest, Prantsusmaalt, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist, Saksamaalt, Itaaliast, Iraagist, Jordaaniast, Montenegrost, Omaanist, Palestiina Omavalitsusest, Hispaaniast, Süüriast, Tuneesiast ja Araabia Ühendemiraatidest ning ka Araabia Riikide Liigast, Pärsia lahe koostöönõukogust ja Araabia Magribi Liidust. Lisaks sellele võtavad konverentsist osa ka tööstuse, teadusasutuste ja rahvusvaheliste finantsasutuste esindajad, mis tähendab, et konverents pakub ainulaadset võimalust uurida võimaliku koostöö ulatust taastuvenergia küsimuses.

Benita Ferrero-Waldner rõhutas, et taastuvenergia ei ole vastus kõikidele meie probleemidele seoses kliimamuutuse ja energia varustuskindlusega, kuid see on asendamatu komponent igas edukas strateegias. „Meile on vaja taastuvenergiaalast partnerlust Vahemere piirkonna ja Pärsia lahe äärsete riikidega. Nende partnerite potentsiaal toota taastuvenergiat on tohutu, samal ajal kui ELi pagas tehnoloogilise oskusteabe ja kogemuste osas on märkimisväärne. Loodan, et see konverents on samm edasi täielikult väljakujunenud rohelise energia turu loomisele ja aitab meil koos analüüsida võimalusi ühiste jõupingutuste tegemiseks uute, eelkõige päikeseenergiaga seotud tehnoloogiate kasutusele võtmisel.”

Volinik Piebalgs ütles: „Päikeseenergia tohutu potentsiaal Põhja-Aafrikas ja Euroopa oskusteave taastuvenergia tehnoloogiate valdkonnas pakuvad väljavaadet teha Vahemere piirkonnas tihedamat koostööd. Kopenhaageni kliimakonverents toimub juba paari nädala pärast, mistõttu me ei tohiks lasta käest võimalust arendada sellist tööstuse valdkonda, millega kaasneksid uued töökohad ja majanduskasv kogu piirkonnas.”

Konverents loob head tingimused, et tutvustada taastuvenergiat käsitlevaid ELi algatusi, näiteks taastuvenergia direktiiv, ja kasvavat potentsiaali taastuvenergia eksportimiseks ELi. Konverents aitab partneritele selgitada ELi ja komisjoni võimalikku panust taastuvenergia arendamisse Vahemere ja Pärsia lahe piirkonnas, mis tugineb ELi kogemustel seoses taastuvate energiaallikate edendamise, arendamise ja kasutamisega.

Konverentsil käsitletakse neljas jaos järgmisi teemasid:

  • energia roll ELi suhetes partneritega Vahemere ja Pärsia lahe piirkonnas;

  • piirkondliku rohelise energia turu arendamine, sealhulgas poliitilised, õiguslikud ja korralduslikud küsimused;

  • taastuvenergia tehnoloogilised ja teadusaspektid ning koostöövõimalused ELi, Vahemere ja Pärsia lahe piirkonna sidusrühmade vahel;

  • võimalikud ühisalgatused ja -projektid, et toetada taastuvenergia ja eelkõige päikeseenergia arengut.

EL on seadnud endale eesmärgi, et 20% kogu ELi energiatarbimisest moodustaks taastuvenergia. EL jätkab jõupingutusi, et maksimeerida oma taastuvenergia tootmist, kuid kaubandus kolmandate riikidega taastuvenergia valdkonnas võiks aidata kaasa ELi julge eesmärgi saavutamisele.

Täiendav teave konverentsi kohta: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Täiendav teave ELi energiaalase välispoliitika kohta: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Täiendav teave ELi taastuvenergiaalase poliitika kohta:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Täiendav teave ELi energiatehnoloogiaga ja innovatsiooniga seotud algatuste kohta:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar