Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1494

Bruxelles, den 8. oktober 2009

Kommissionen styrker samarbejdet med Middelhavs- og Golflandene om udvikling af vedvarende energi

Den 9. oktober er EU-kommissær med ansvar for eksterne forbindelser og EU's naboskabspolitik, Benita Ferrero-Waldner, vært i Bruxelles for en ministerkonference om samarbejde om vedvarende energi mellem EU og Middelhavs- og Golflandene i samråd med EU-kommissær med ansvar for energi, Andris Piebalgs. Formålet med konferencen er at skabe øget politisk støtte til et tættere samarbejde på dette område og bidrage til at finde konkrete løsninger for de fremtidige udfordringer. Ministre og højtstående repræsentanter for Albanien, Bahrain, Den Tjekkiske Republik, Egypten, Frankrig, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyskland, Italien, Irak, Jordan, Montenegro, Oman, Den Palæstinensiske Selvstyremyndighed, Spanien, Syrien, Tunesien og De Forenede Arabiske Emirater samt Den Arabiske Liga, Samarbejdsrådet for Golfstaterne og Den Arabiske Maghreb-Union vil deltage i konferencen. Repræsentanter for erhvervslivet, forskningsinstitutter og internationale finansielle institutioner vil også deltage og derved skabe en enestående lejlighed for at udforske mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vedvarende energi.

Benita Ferrero-Waldner understregede, at: "Vedvarende energi er ikke svaret på alle vores udfordringer i forbindelse med klimaforandringer og energisikkerhed – men det er et nødvendigt element i enhver succesrig strategi. Vi har derfor behov for et partnerskab om vedvarende energi med Middelhavs- og Golflandene. Disse partnere har et enormt potentiale, når det drejer sig om at producere vedvarende energi, og EU kan bidrage med en betydelig teknologisk knowhow og ekspertise. Jeg håber, denne konference vil bringe os et skridt nærmere et fuldt udviklet grønt energimarked og hjælpe os med at udforske mulighederne for sammen at lancere nye teknologier, navnlig inden for solenergi. "

EU-kommissær Andris Piebalgs sagde: "Det enorme potentiale på solenergiområdet i Nordafrika og den europæiske knowhow inden for vedvarende teknologier giver store muligheder for et styrket samarbejde i Middelhavsområdet. I lyset af klimakonferencen i København om få uger må vi ikke gå glip af muligheden for at udvikle en industrisektor, der kan skabe arbejdspladser og vækst i regionen."

Konferencen vil være en platform for at fremlægge EU-initiativer inden for vedvarende energi, herunder direktivet om vedvarende energi, og det voksende potentiale for eksport af vedvarende energi til EU. Det vil skabe forståelse blandt partnerne for EU's og Kommissionens potentielle bidrag til udviklingen af det vedvarende energipotentiale i Middelhavs- og Golfregionerne baseret på EU's erfaring med at fremme, udvikle og udbrede vedvarende energikilder.

Konferencens fire møder ækker vil omhandle:

  • energiens rolle for EU's relationer med partnere fra Middelhavs- og Golflandene

  • udvikling af et regionalt "grønt energimarked", herunder de politiske, lovgivnings- og reguleringsmæssige spørgsmål

  • de forskningsmæssige og teknologiske aspekter ved vedvarende energi og mulighederne for samarbejde mellem aktørerne i EU og Middelhavs- og Golfregionerne

  • og de eventuelle fælles initiativer og projekter til støtte for udviklingen af vedvarende energikilder, herunder navnlig solenergi.

EU har opstillet et mål om, at 20 % af EU's samlede energiforbrug skal udgøres af vedvarende energi. Alt imens EU fortsætter med at øge sin produktion af vedvarende energi, vil handel med vedvarende energi fra tredjelande kunne bidrage til at nå EU's ambitiøse mål.

For yderligere oplysninger om konferencen: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

For yderligere oplysninger om EU's eksterne energipolitik:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

For yderligere oplysninger om EU's politik for vedvarende energi:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

For yderligere oplysninger om EU's initiativer inden for energiteknologi og innovation:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar