Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1494

V Bruselu dne 8 . října 2009

Komise a země Středomoří a Perského zálivu: Další krok k rozvoji energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová bude ve spolupráci s komisařem pro energetiku Andrisem Piebalgsem hostit 9. října v Bruselu ministerskou konferenci o spolupráci v oblasti energie z obnovitelných zdrojů mezi EU a zeměmi Středomoří a Perského zálivu. Konference má přinést větší politickou podporu pro užší spolupráci na tomto poli a pomoci nalézt konkrétní řešení pro společné výzvy. Konference se zúčastní ministři a vysocí představitelé Albánie, Bahrainu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé hory, České republiky, Egypta, Francie, Iráku, Itálie, Jordánska, Německa, Ománu, Palestinské samosprávy, Spojených arabských emirátů, Sýrie, Španělska a Tuniska a dále Ligy arabských států, Rady pro spolupráci v Perském zálivu a Svazu arabského Maghrebu. Konference, jíž se zúčastní rovněž zástupci průmyslu, výzkumných ústavů a mezinárodních finančních institucí, nabídne jedinečnou příležitost prozkoumat možnosti budoucí spolupráce v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Jak zdůraznila Benita Ferrero-Waldnerová: „Energie z obnovitelných zdrojů nemůže být jedinou odpovědí na výzvy v oblasti změny klimatu a bezpečnosti dodávek energie, ale žádná úspěšná strategie se bez ní neobejde. Potřebujeme tedy založit se zeměmi Středozemí a Perského zálivu partnerství, jež se bude tématu energie z obnovitelných zdrojů věnovat. Tito partneři mají pro výrobu tohoto druhu energie mimořádný potenciál, EU zase může přispět rozsáhlým know-how a zkušenostmi v oblasti technologií. Věřím, že tato konference přinese posun směrem k vytvoření plně rozvinutého trhu s ekologicky čistou energií a pomůže nám posoudit možnosti společného úsilí o využití nových technologií, zejména v oblasti solární energie.“

Komisař Piebalgs uvedl: „Obrovský potenciál severní Afriky pro využití solární energie a evropské know-how v oblasti technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou příležitostí k posílené spolupráci ve Středomoří. V situaci, kdy nás od kodaňské konference o změně klimatu dělí jen pár týdnů, bychom neměli promeškat příležitost vybudovat průmyslové odvětví, jež může celému regionu přinést pracovní místa a hospodářský růst.“

Na konferenci budou prezentovány iniciativy EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů včetně stejnojmenné směrnice a dále rostoucí potenciál vývozu tohoto druhu energie do EU. Partneři si díky konferenci budou moci učinit lepší představu o tom, jak mohou EU a Komise s využitím svých zkušeností s propagací, rozvojem a využíváním obnovitelných zdrojů energie potenciálně přispět k rozvinutí potenciálu pro výrobu energie z těchto zdrojů v oblasti Středomoří a Perského zálivu.

Konference se bude v rámci čtyř zasedání zabývat těmito tématy:

  • úloha energie ve vztazích mezi EU a partnery z oblasti Středomoří a Perského zálivu,

  • rozvoj regionálního trhu s ekologicky čistou energií včetně politických, legislativních a regulatorních otázek,

  • výzkumné a technologické aspekty výroby energie z obnovitelných zdrojů a příležitosti ke spolupráci mezi zúčastněnými stranami z EU, Středomoří a Perského zálivu

  • a případné společné iniciativy a projekty na podporu rozvoje energie z obnovitelných zdrojů, zejména energie solární.

EU si stanovila za cíl pokrývat energií z obnovitelných zdrojů 20 % ze své celkové spotřeby. Současně s tím, jak bude nadále maximalizovat svou vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů, by jí mohl obchod s třetími zeměmi s tímto druhem energie pomoci tohoto ambiciózního cíle dosáhnout.

Další informace o konferenci naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

Další informace o vnější politice EU v oblasti energetiky naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Další informace o politice EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Další informace o iniciativách EU v oblasti energetických technologií a inovací naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar