Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1494

Брюксел, 8 октомври 2009 г.

Комисията прави стъпка напред в развитието на възобновяемите енергийни източници заедно с държавите от Средиземноморието и Персийския залив

На 9 октомври в Брюксел европейският комисар по външни отношения и политика на съседство Бенита Фереро-Валднер заедно с комисаря по енергетиката Андрис Пиебалгс ще бъде домакин на конференция на равнище министри относно сътрудничеството в областта на възобновяемите енергийни източници между Европейския съюз, държавите от Средиземноморието и Персийския залив. Конференцията има за цел да постигне засилена политическа подкрепа за по-тясно сътрудничество в тази област и да спомогне за намиране на конкретни решения за предстоящите предизвикателства. Министри и представители на високо равнище от Албания, Бахрейн, Чешката република, Египет, Франция, бившата Югославска република Македония, Германия, Италия, Ирак, Йордан, Черна гора, Оман, Палестинската автономна власт, Испания, Сирия, Тунис и Обединените арабски емирства, както и Лигата на арабските държави, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Съюза на арабския Магреб ще участват в конференцията. Представители от индустрията, изследователски институти и международни финансови институции също ще вземат участие, като създадат единствена по рода си възможност за изучаване на мащаба на бъдещето сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници.

Бенита Фереро-Валднер подчерта: „Възобновяемите енергийни източници не могат да дадат всички отговори на промяната на климата и предизвикателствата на безопасността на енергетиката, но ще представляват необходим елемент от успешна стратегия. Затова се нуждаем от партньорство с държавите от Средиземноморието и Персийския залив по отношение на възобновяемите енергийни източници. Тези партньори притежават огромен потенциал за производство на такава енергия, а ЕС има големи технологични познания и експертиза, с които да участва. Надявам се, че тази конференция ще ни отведе една стъпка напред към създаване на всеобхватен пазар на зелена енергия и ще ни помогне заедно да проучим възможностите за съвместни усилия за въвеждане на нови технологии особено в областта на слънчевата енергия.“ "Комисар Пиебалгс заяви: „Огромният потенциал за слънчева енергия в северна Африка и европейските познания по технологиите в областта на възобновяемите енергийни източници разкрива възможности за засилено сътрудничество в Средиземноморския басейн. Само няколко седмици преди конференцията по промяната на климата в Копенхаген не бива да пропускаме възможността за развитие на индустриален сектор, който може д а създаде работни места и развитие в целия район.“

Конференцията ще предостави платформа за представяне на инициативите на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници, включително директивата за възобновяемите енергийни източници и нарастващия потенциал за износ на възобновяема енергия към ЕС. Тя ще изгради разбиране между партньорите за възможното участие на ЕС и Комисията в развитието на потенциала на възобновяемата енергия в района на Средиземноморието и Персийския залив, като се основава на опита на ЕС в насърчаването, развитието и внедряването на източници на възобновяема енергия.

По време на четирите сесии на конференцията ще бъдат обсъдени:

   • Ролята на енергетиката в отношенията на ЕС с партньорите от района на Средиземноморието и Персийския залив;

   • Развитието на регионален пазар на „зелена енергия“, включително политически, законодателни и регулаторни въпроси;

   • Изследователски и технологични аспекти на възобновяемите енергийни източници и възможности за сътрудничество между заинтересованите страни от ЕС, Средиземноморския басейн и Персийския залив;

   • Възможни съвместни инициативи и проекти в подкрепа на развитието на възобновяемите енергийни източници и особено слънчевата енергия.

ЕС си постави за цел да достигне дял от 20 % енергия от възобновяеми източници в цялото потребление на енергия. ЕС ще продължи да засилва своето производство на енергия от възобновяеми източници, в същото време търговията с такава енергия с трети страни би могла да спомогне за постигане на амбициозните цели на ЕС.

Повече информация за конференцията ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_energy_conference_2009/index_en.htm

За повече информация относно външната политика на ЕС в областта на енергетиката: http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

За повече информация относно политиката на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

За повече информация относно инициативите на ЕС в областта на енергийните технологии и иновации:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm


Side Bar