Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1487

Brussel, 8 oktober 2009

Europese Commissie eist meer maatregelen om spammers te bestrijden en de privacy op internet te beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag haar oproep aan de EU-landen herhaald om de bedreiging van de privacy op internet voor het publiek harder aan te pakken. Uit een door de Commissie gefinancierde studie, die vandaag wordt gepresenteerd, blijkt dat de meeste EU-landen de afgelopen jaren weliswaar enkele maatregelen hebben getroffen om het Europese verbod op spam te handhaven, zoals boetes voor spammers, maar dat het aantal vervolgingen en sancties voor overtreders sterk varieert. De studie bevestigt de behoefte aan de verbeteringen in de wetgeving die bij de hervorming van de telecomwetgeving van de EU ( MEMO/09/219 ) zijn voorgesteld: duidelijkere en consequentere handhavingsvoorschriften en afschrikwekkende sancties, betere internationale samenwerking en voldoende middelen voor de nationale instanties die de privacy van de burger op internet moeten beschermen.

"Uit de cijfers van vandaag blijkt dat veel EU-landen meer ondernemen om de voorschriften voor privacy op internet af te dwingen. Toch kunnen en moeten we nog veel verbeteren aan de bestrijding van spam voor de internetgebruikers in de EU, " aldus Viviane Reding, de EU-commissaris voor informatiemaatschappij en media. " Hoewel het Europees recht spam en spyware sinds 2002 verbiedt, wordt gemiddeld 65% van de burgers van de EU nog regelmatig lastiggevallen met spam. Wij moeten de strijd tegen spammers verder opvoeren en zorgen dat de EU wetgeving invoert die spammers strenge civiel- en strafrechtelijke sancties oplegt. Ik roep de EU-landen op om de nationale strijd tegen de bedreigingen van de privacy op internet – zoals spam, spyware en kwaadaardige software (malware ­ nog meer kracht bij te zetten. Als wij de spamplaag binnen Europa een halt kunnen toeroepen, worden wij een voorbeeld voor de ons omringende landen en andere delen van de wereld, die evengoed verantwoordelijk zijn voor de spam die wij in Europa ontvangen."

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de studie die vandaag door de Europese Commissie wordt gepubliceerd:

 • Bijna alle EU-landen hebben nu één of meer websites waar de burgers informatie kunnen vinden of een klacht kunnen indienen als zij last hebben van spam, spyware of malware;

 • Een analyse van meer dan 140 vervolgde gevallen in 22 lidstaten laat aanzienlijke verschillen tussen het aantal gevallen per land en de opgelegde boetes zien. De meeste gevallen werden gemeld in Spanje (39), Slowakije (39) en Roemenië (20). De hoogste boetes werden opgelegd in Nederland (1 000 000 euro), Italië (570 000 euro) en Spanje (30 000 euro). Daarentegen kregen spammers in landen als Roemenië, Ierland, en Letland slechts bescheiden boetes, variërend van enkele honderden tot enkele duizenden euro's.

 • Voor een succesvolle bestrijding van de gevaren van internet is een combinatie van preventie, handhaving en bewustmaking van het publiek noodzakelijk. De openbare instanties (zoals de regelgevende instanties op telecomgebied, de gegevensbeschermings- en consumentenorganisaties en de handhavings­instanties) moeten duidelijke verantwoordelijkheden en procedures voor onderlinge samenwerking hebben; ook de openbare en de particuliere sector moeten samenwerken. De mate van samenwerking verschilt sterk tussen de EU-landen. In België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Roemenië en het VK bestaan samenwerkingsovereenkomsten, terwijl in bijvoorbeeld Luxemburg en Malta sprake is van informele samenwerking.

 • Spam is een wereldwijd probleem. Meer internationale samenwerking, zowel binnen de EU als wereldwijd, is noodzakelijk om spam aan te pakken.

 • De EU-landen moeten de nationale autoriteiten voldoende middelen ter beschikking stellen om bewijsmateriaal te verzamelen, onderzoek te verrichten en vervolgingen op dit gebied in te stellen.

De hervorming van de EU-telecomwetgeving die door de Commissie is voorgesteld (en momenteel door het Europees Parlement en de Raad wordt voltooid) zal voorwaarden voor een betere handhaving van privacyregels scheppen. Volgens een nieuwe regel in de EU-telecomwetgeving moeten de sancties op schendingen van de nationale wetgeving inzake privacy op internet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Verder worden de EU-landen verplicht om de noodzakelijke middelen aan de nationale handhavingsautoriteiten toe te wijzen.

De nieuwe regels maken het ook mogelijk dat nationale spambestrijders toetreden tot het Europese netwerk van autoriteiten die consumentenbeschermingswetgeving handhaven, terwijl privaatrechtelijke organisaties zoals de aanbieders van internetdiensten de mogelijkheid krijgen om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen spammers die hun netwerken misbruiken. Tezelfdertijd onderhandelt de Commissie met de VS over een overeenkomst voor grensoverschrijdende samenwerking bij de handhaving van consumentenbeschermingswetgeving. Volgens gegevens van de bedrijfstak wordt 1 op de 6 spam-e-mails vanuit de VS verzonden. Volgens de herziene telecommunicatieregels wordt de samenwerking op het gebied van spam opgenomen in de overeenkomst tussen de EU en de USA.

Achtergrondinformatie:

In mei 2009 heeft de Commissie eYouGuide gelanceerd, dat praktisch advies geeft over de "digitale rechten" van de consument op grond van de EU-wetgeving. In deze context hebben de commissarissen Reding en Kuneva een toekomstige "Digitale Agenda" voor de Europese consumenten gepresenteerd, waarin de bestrijding van spam als doel voor mogelijke EU-maatregelen wordt genoemd, met name door middel van sancties die in alle EU-lidstaten en in de naburige landen even doeltreffend zijn ( IP/09/702 ).

De praktische samenwerking tussen handhavingsautoriteiten en de particuliere sector komt aan de orde tijdens de CNSA/LAP-workshop over spambestrijding die van 7 - 9 oktober 2009 in Lissabon wordt gehouden.

De studie van die vandaag wordt gepresenteerd, met beoordelingen van de vooruitgang per EU-land en links naar de websites van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten in de lidstaten waar u een klacht over spam, spyware en malware kunt indienen, vindt u hier:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_nl.htm#2009

Flash-Eurobarometer over het vertrouwen in de informatiemaatschappij:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hung ary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar