Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1487

Brüsszel, 2009. október 8

A Bizottság jelentése szerint fokozottabban fel kell lépni a levélszemetelők ellen és a magánélet internetes védelme érdekében

Az Európai Bizottság ma megismételte felhívását az uniós tagállamokhoz, hogy tegyenek többet az állampolgárok magánélete elleni internetes fenyegetések ellen. A Bizottság finanszírozásával készült és ma közzétett tanulmány szerint, noha az utóbbi években több uniós tagállam is tett lépéseket az elektronikus levélszemét európai tilalmának érvényre juttatásáért, például a levélszemetelők megbírságolásával, a büntetőeljárások száma és a szankciók mértéke mégis igencsak változó. A tanulmány alátámasztja az uniós távközlési szabályozás reformja ( MEMO/09/219 ) keretében javasolt szabályozási előrelépések szükséges voltát: a végrehajtási szabályokat egyszerűbbé és egyöntetűbbé kell tenni, a szankcióknak visszatartó erővel kell bírniuk, javítani kell a határokon átnyúló együttműködést, és kellő forrásokkal kell ellátni az állampolgárok magánéletének internetes védelmével megbízott nemzeti hatóságokat.

A mai adatok azt mutatják, hogy számos uniós tagállam már többet tesz a magánélet internetes védelmére vonatkozó szabályozás érvényre juttatásáért. A levélszemét azonban olyan terület, ahol még tovább lehet és kell fejlődnünk, az uniós internethasználók érdekét szolgálva – mondta Viviane Reding információs társadalmi és médiaügyi uniós biztos. – Noha az európai jog 2002 óta tiltja a levélszemetet és a kémprogramokat, az uniós polgároknak mégis átlagosan 65%-a találkozik rendszeresen kéretlen elektronikus levekkel. Erőteljesebben fel kell lépnünk a levélszemetelők ellen, és olyan uniós szabályozás elfogadásáról kell gondoskodnunk, amely komoly polgári jogi és büntetőjogi szankciókkal sújtja őket. Felszólítom az Unió tagállamait, hogy országosan még nagyobb erővel küzdjenek a magánéletet érő internetes fenyegetések – a levélszemét, a kémprogramok és a rosszindulatú programok – ellen. Ha sikerül Európán belül véget vetnünk a levélszemét-áradatnak, ezzel jó példával szolgálunk a környező országoknak és a világ más olyan részeinek, amelyek nem kevésbé felelősek az Európába érkező kéretlen levelekért.

Az Európai Bizottság által ma nyilvánosságra hozott tanulmány a következő fontosabb eredményekkel szolgál:

 • Majdnem mindegyik uniós tagállam fenntart egy vagy több olyan internetes oldalt, ahol az állampolgárok tájékozódhatnak és panaszt tehetnek , ha kéretlen levelek, kémprogramok vagy rosszindulatú programok áldozataivá váltak;

 • Több mint 140 büntetőeljárás elemzése azt mutatta, hogy a huszonkét tagállam között jelentős különbségek vannak az országonkénti eljárások számában és a kiszabott pénzbírságok összegében. Az eljárások száma Spanyolországban (39), Szlovákiában (39) és Romániában (20) a legnagyobb. A legnagyobb bírságokat Hollandiában (1 000 000 EUR), Olaszországban (570 000 EUR) és Spanyolországban (30 000 EUR) szabták ki. Ezzel szemben például Romániában, Írországban és Lettországban a levélszemetelőket mindössze néhány száztól több ezer euróig terjedő bírsággal sújtották.

 • Az internetes fenyegetések elleni küzdelem sikeréhez olyan közelítésmódra van szükség, amely ötvözi a megelőzést, a bűnüldözést és a közfigyelem-felkeltést. A hatóságok (távközlési szabályozó hatóságok, adat- és fogyasztóvédelmi hivatalok és bűnüldöző szervek) felelősségi körét és kölcsönös együttműködési eljárásait egyértelműen meg kell határozni, továbbá együttműködésre van szükség a magán- és a közszféra között is. Az együttműködés foka uniós tagállamonként jelentősen eltér. Belgiumban, Cipruson, az Egyesült Királyságban, Észtországban, Franciaországban, Hollandiában, Lettországban, Litvániában, Németországban, Olaszországban és Romániában léteznek együttműködési megállapodások, míg például Luxemburgban és Máltán a nem hivatalos együttműködésre építenek.

 • A levélszemét világméretű probléma. Kezeléséhez fokozottabb nemzetközi együttműködésre van szükség, az Európai Unión belül és világszerte egyaránt.

 • Az uniós tagállamoknak elegendő forrással kellene ellátniuk nemzeti hatóságaikat a bizonyítékok összegyűjtéséhez, a nyomozáshoz és az eljárások megindításához a szóban forgó területen.

Az uniós távközlési szabályozásnak a Bizottság által javasolt reformja (melyet jelenleg véglegesít az Európai P arlament és a Tanács) megteremtené a feltételeket a magánélet védelmét érintő szabályozás fokozottabb érvényre juttatásához. Az uniós távközlési szabályozásnak egy új rendelkezése megköveteli, hogy a magánélet internetes védelmére vonatkozó nemzeti szabályozás megsértésének szankciói hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek. Az új szabályozás továbbá arra kötelezi a tagállamokat, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságokat ellássák a szükséges forrásokkal.

Az új szabályozás azt is lehetővé fogja tenni, hogy a levélszemét ellen fellépő nemzeti hatóságok csatlakozzanak a fogyasztóvédelmi szabályozást érvényesítő hatóságok európai hálózatához, az internetszolgáltatók pedig eljárást kezdeményezzenek a hálózataikkal visszaélő levélszemetelők ellen. Mindeközben az Európai Bizottság egy, a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazása terén folytatott együttműködésről szóló megállapodásról is tárgyal az Egyesült Államokkal. A szakmai adatok szerint minden hatodik kéretlen levelet az Egyesült Államokból küldik. A távközlési szabályozás reformja nyomán az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti megállapodás ki fog terjedni a levélszeméttel kapcsolatos együttműködésre.

Háttérinformációk:

Az Európai Bizottság 2009 májusában útjára indította az eYouGuide -ot, amely gyakorlati tanácsokat ad arról, hogy az uniós szabályozás szerint milyen „digitális jogok” illetik meg a fogyasztókat. Ehhez kapcsolódóan Viviane Reding és Meglena Kuneva biztosok ismertették az európai fogyasztók majdani „ digitális ütemtervét ”: ebben a levélszemét elleni küzdelem olyan területként szerepel, ahol lehetőség nyílik uniós fellépésre, különösen a tagállamokban és a szomszédos országokban alkalmazott szankciók hatékonyságának kiegyenlítése révén ( IP/09/702 ).

A bűnüldöző hatóságok és a magánszféra közötti gyakorlati együttműködés kérdésének megvitatására 2009. október 7–9-én, Lisszabonban kerül sor a levélszemét elleni küzdelemről szóló CNSA/LAP-műhelyen .

Itt érhető el a ma közzétett tanulmány, beleértve az uniós tagállamok mindegyikében elért előrehaladás értékelését, valamint a tagállamok nemzeti adatvédelmi hatóságainak a levélszeméttel, kémprogramokkal és rosszindulatú programokkal kapcsolatos panaszokat fogadó honlapjaihoz vezető linkeket is:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Az Eurobarométer gyorsfelmérése az információs társadalom iránti bizalomról:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar