Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1487

Bryssel 8. lokakuuta 2009

Komission raportissa peräänkuulutetaan lisätoimia roskapostin torjuntaan ja yksityisyydensuojan turvaamiseen internetissä

Euroopan komissio on tänään uudestaan kehottanut EU-maita puuttumaan pontevammin kansalaisten yksityisyydensuojaan kohdistuviin uhkiin tietoverkoissa. Tänään julkaistussa komission rahoittamassa tutkimuksessa todetaan, että vaikka useat EU-maat ovatkin viime vuosina ryhtyneet toimiin eurooppalaisen roskapostikiellon täytäntöönpanemiseksi maissaan – esimerkiksi sakottamalla roskapostittajia – syytteeseen johtaneiden tapausten määrä ja tuomitut seuraamukset vaihtelevat huomattavasti. Tutkimus vahvistaa, että EU:n televiestinnän sääntelypaketin uudistuksen ( MEMO/09/219 ) yhteydessä ehdotettuja lainsäädännön parannuksia todella tarvitaan: selkeämpiä ja johdonmukaisempia täytäntöönpanosääntöjä ja varoittavia seuraamuksia, valtioiden välisen yhteistyön tehostamista sekä riittäviä resursseja kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat kansalaisten yksityisyydensuojasta verkossa.

"Tänään julkaistut luvut osoittavat, että useat EU-maat ovat ryhtyneet toimiin tehostaakseen yksityisyydensuojaa tietoverkoissa. Roskaposti on kuitenkin ongelma, joka voidaan ja joka pitää hoitaa paremmin EU:n internetin käyttäjiä hyödyttävällä tavalla" , tähdensi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. "Vaikka roskaposti ja vakoiluohjelmat kiellettiin eurooppalaisella lainsäädännöllä jo vuonna 2002, keskimäärin 65 % EU:n kansalaisista kärsii vieläkin säännöllisesti roskapostista. Meidän on tehostettava taisteluamme roskapostittajia vastaan ja varmistettava, että EU säätää lakeja, joissa asetetaan roskapostittajille ankaria siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Kehotan kaikkia EU-maita lisäämään kansallisia ponnistelujaan tietoverkoissa esiintyvien yksityisyydensuojauhkien kuten roskapostin ja vakoilu- ja haittaohjelmien torjumiseksi. Jos onnistumme pääsemään eroon roskapostiriesasta Euroopassa, näytämme esimerkkiä myös naapurimaillemme ja muulle maailmalle, jotka ovat yhtä lailla vastuussa Euroopassa saamastamme roskapostista."

Euroopan komission tänään julkistaman tutkimuksen keskeisiä tuloksia:

 • Lähes kaikissa EU-maissa on nyt vähintään yksi verkkosivusto, jossa kansalaiset voivat saada lisätietoa tai tehdä valituksen jouduttuaan roskapostin tai vakoilu- tai haittaohjelman uhriksi.

 • Yhteensä 22 jäsenvaltiossa annettujen yli 140 tuomion analyysi osoittaa huomattavia eroja tuomioiden maakohtaisessa määrässä ja määrätyissä sakoissa. Eniten tuomioita annettiin Espanjassa (39), Slovakiassa (39) ja Romaniassa (20). Suurimmat sakot määrättiin Alankomaissa (1 000 000 €), Italiassa (570 000 €) ja Espanjassa (30 000 €). Toisaalta esimerkiksi Romaniassa, Irlannissa ja Latviassa roskapostittajat saivat vain vähäisiä sakkoja muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon.

 • Toimiva ratkaisu verkkouhkien torjuntaan edellyttää ennaltaehkäisyn, lainvalvonna n ja yleisötiedotuksen yhdistelmää. Viranomaisilla (kuten televiestinnän sääntelyelimillä, tietosuoja- ja kuluttajansuojaviranomaisilla sekä lainvalvontaelimillä) on oltava selkeät vastuut ja keskinäiset yhteistyömenettelyt. Myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä tarvitaan. Yhteistyön taso EU-maissa vaihtelee huomattavasti. Yhteistyösopimuksia on tehty Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Ranskassa, Romaniassa, Saksassa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun taas esimerkiksi Luxemburgissa ja Maltalla on tyydytty epäviralliseen yhteistyöhön.

 • Roskaposti on maailmanlaajuinen ongelma. Sen torjumiseksi tarvitaan lisää kansainvälistä yhteistyötä, niin EU:n piirissä kuin maailmanlaajuisestikin.

 • EU-maiden tulisi antaa kansallisille viranomaisille riittävät resurssit todisteiden hankintaan, tutkimusten suorittamiseen sekä syytteiden nostamiseen.

EU:n televiestintäsääntöjen uudistus, jota komissio ehdotti (ja joka on parhaillaan viimeisteltävänä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa), tarjoaisi edellytykset yksityisyydensuojasääntöjen tehokkaampaan täytäntöönpanoon. Yhdessä uudessa EU:n televiestintäsäännöksessä vaaditaan, että yksityisyydensuojasta tietoverkoissa säädettyjen kansallisten lakien rikkomisesta määrättävien rangaistusten olisi oltava tosiasiallisia, oikeasuhteisia ja varoittavia. Siinä edelleen velvoitetaan EU-maat osoittamaan kansallisille lainvalvontaviranomaisille tarvittavat resurssit.

Uusien sääntöjen myötä kansalliset roskapostin torjujat voivat myös liittyä kuluttajansuojalakeja täytäntöönpanevien eurooppalaisten viranomaisten verkostoon, ja yksityiset organisaatiot, kuten internetpalveluntarjoajat, voivat ryhtyä oikeustoimiin niiden verkkoja väärinkäyttäviä roskapostittajia vastaan. Samaan aikaan Euroopan komissio neuvottelee myös Yhdysvaltain kanssa rajatylittävästä yhteistyöstä kuluttajansuojalakien täytäntöönpanossa – toimialan omissa selvityksissä on todettu, että yksi kuudesta roskapostiviestistä on lähetetty Yhdysvalloista. Uusien telealan sääntöjen mukaan roskapostia koskeva yhteistyö sisällytetään EU:n ja Yhdysvaltain väliseen sopimukseen.

Taustaa:

Euroopan komissio käynnisti toukokuussa 2009 eYouGuide -nimisen nettisivun, josta kuluttajat saavat tietoa niistä ”digitaalisista oikeuksista", joita heillä EU-säännösten nojalla on. Tässä yhteydessä komissaarit Reding ja Kuneva esittelivät tulevaisuuden " digitaalisen esityslistan " eurooppalaisille kuluttajille. Siinä yksilöidään roskapostin torjunta mahdolliseksi EU-toimien alueeksi; kaikissa EU-jäsenvaltioissa ja naapurimaissa voitaisiin esimerkiksi määrätä rikkomuksista samantasoisia seuraamuksia ( IP/09/702 ).

Käytännön yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten ja yksityisen sektorin välillä keskustellaan Lissabonissa 7.–9. lokakuuta 2009 roskapostin torjunnan CNSA/LAP-seminaarissa .

Tänään julkistettu tutkimus, joka sisältää myös EU-maiden keskinäisen vertailun sekä linkit jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojaviranomaisten verkkosivuille, joissa voi tehdä valituksen roskapostista tai vakoilu- ja haittaohjelmista, on osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Eurobarometri-kysely luottamuksesta tietoyhteiskuntaan:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar