Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1487

V Bruselu dne 8. října 2009

Boj proti zasílatelům spamů a ochrana soukromí na internetu vyžadují ráznější kroky, uvádí zpráva Komise

Evropská komise dnes znovu vyzvala země EU, aby se více věnovaly problému ohrožení soukromí veřejnosti na intern etu. Na základě dnes zveřejněné studie financované Komisí se zjistilo, že přestože v posledních letech několik zemí EU učinilo řadu opatření na posílení evropského zákazu spamu, včetně pokut pro zasílatele spamů, počet trestně stíhaných případů a sankcí uvalených na porušovatele zákona se značně liší. Studie potvrzuje, že je třeba zlepšit právní úpravu, jak navrhuje reforma předpisů EU o telekomunikacích ( MEMO/09/219 ): jasnější a důslednější pravidla pro prosazování a odrazující sankce, lepší přeshraniční spolupráce a adekvátní zdroje pro vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu soukromí občanů na internetu.

„Dnešní údaje ukazují, že několik zemí EU podniká k posílení pravidel pro ochranu soukromí na internetu více opatření. Nicméně v případě spamu se jedná o oblast, ve které se v zájmu uživatelů internetu v EU můžeme a musíme zlepšovat,“ uvedla evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Přestože evropské právo zakazuje spam a spyware od roku 2002, v průměru 65 % občanů EU spam stále pravidelně dostává. Musíme zesílit boj proti zasílatelům spamů a zajistit, aby EU přijala právní předpisy, které umožní tvrdé občanskoprávní a trestní sankce pro „spammery“. Vyzývám země EU, aby zvýšily úsilí v boji proti jevům ohrožujícím soukromí na internetu, jako je spam, spyware nebo škodlivý software. Jestliže se nám podaří ukončit záplavu spamů v Evropě, dáme dobrý příklad sousedním zemím a dalším částem světa, které jsou za spam, jenž dostáváme v Evropě, odpovědné.“

Hlavní závěry studie zveřejněné dnes Evropskou komisí ukazují, že:

 • Téměř všechny země nyní mají jednu či více internetových stránek, kde mohou občané nalézt informace nebo podat stížnost , pokud se stali obětí spamu, spywaru nebo škodlivého softwaru.

 • Analýza více než 140 případů prosazování práva z 22 členských států ukázala značné rozdíly mezi počtem případů v jednotlivých zemích a uloženými pokutami. Největší množství případů bylo hlášeno ve Španělsku (39), na Slovensku (39) a v Rumunsku (20). Nejvyšší pokuty byly uděleny v Nizozemsku (1 000 000 EUR), Itálii (570 000 EUR) a Španělsku (30 000 EUR). Zasílatelé spamů v zemích jako Rumunsko, Irsko a Lotyšsko však dostali nízké pokuty pohybující se od stovek do několika tisíců eur.

 • Úspěšný přístup k boji proti hrozbám na internetu vyžaduje kombinaci prevence, prosazování práva a zvyšování informovanosti veřejnosti. Veřejné orgány (jako telekomunikační regulační orgány, úřady pro ochranu údajů a spotřebitelů a orgány pro prosazování práva) musí mít stanoveny jasné povinnosti a postupy vzájemné spolupráce; zároveň musí spolupracovat i veřejný a soukromý sektor. Míra spolupráce se v jednotlivých zemích EU velmi liší. Dohody o spolupráci existují v Belgii, na Kypru, v Estonsku, Francii, Německu, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Rumunsku a ve Spojeném království, zatímco například Lucembursko a Malta spoléhají na neformální spolupráci.

 • Spam je celosvětovým problémem. K boji proti spamu je nutná lepší mezinárodní spolupráce, jak v rámci EU, tak celosvětově.

 • Země EU by měly vnitrostátním orgánům přidělit dostatek zdrojů, aby orgány v této oblasti mohly shromažďovat důkazy, vyšetřovat a vést trestní řízení.

Reforma předpisů EU o telekomunikacích navržená Komisí (v současnosti ji dokončuje Evropský parlament a Rada) by poskytla podmínky pro snazší prosazování pravidel pro ochranu soukromí. Nové ustanovení v předpisech EU o telekomunikacích vyžaduje, aby byly tresty za porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně soukromí na internetu účinné, přiměřené a odrazující. Dále zavazuje země EU, aby vnitrostátním orgánům pro prosazování práva poskytly potřebné zdroje.

Nové předpisy také umožní vnitrostátním orgánům bojujícím proti spamu zapojit se do evropské sítě orgánů, které prosazují právní předpisy o ochraně spotřebitele, a soukromé organizace, jako např. poskytovatelé internetových služeb, budou oprávněny podniknout právní kroky proti zasílatelům spamu, kteří zneužívají jejich sítě. Evropská komise současně jedná o dohodě se Spojenými státy o přeshraniční spolupráci v prosazování právních předpisů o ochraně spotřebitele. Statistiky odvětví ukazují, že 1 ze 6 e-mailů obsahujících spam je posílán ze Spojených států. Podle reformovaných předpisů o telekomunikacích bude spolupráce v oblasti spamu zahrnuta do dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Souvislosti:

V květnu 2009 zveřejnila Evrop ská komise novou internetovou příručku eYouGuide s praktickými pokyny pro „digitální práva“ spotřebitelů, která jim podle zákonů EU náleží. V tomto ohledu představily komisařky Redingová a Kuneva budoucí „ Digitální agendu “ pro evropské spotřebitele, která označuje boj proti spamu za oblast pro možný zásah EU, zejména pomocí sankcí se stejnou účinností ve všech členských státech EU a sousedních zemích ( IP/09/702 ).

Praktická spolupráce mezi orgány pro prosazování práva a soukromým sektorem bude projednána v Lisabonu ve dnech 7. až 9. října 2009 na semináři CNSA/LAP o boji proti spamu .

Dnešní studii včetně posouzení pokroku v každé zemi EU, odkazů na internetové stránky vnitrostátních orgánů pro ochranu dat ve členských státech, kde můžete podávat stížnosti ohledně spamu, spywaru a škodlivého softwaru (malwaru), naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Evropský ukazatel důvěry v informační společnost „Flash Eurobarometer“ viz:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar