Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1483

Bruksela, dnia 8 października 2009 r.

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza tymczasowy polski plan pozwalający na udzielenie ograniczonej pomocy w celu wsparcia realnej gospodarki

Komisja Europejska zatwierdziła na mocy zawartych w Traktacie WE zasad w sprawie pomocy państwa polski plan pomocy mający na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom napotykającym trudności finansowe wynikające z ograniczenia podaży kredytów w związku z obecnym kryzysem finansowym. Aby osiągnąć ten cel, plan przewiduje udzielanie pomocy w formie dotacji bezpośrednich i konwersji długów do dnia 31 grudnia 2010 r. Plan spełnia wymogi określone w tymczasowych ramach prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (zob. IP/08/1993 ), ze zmianami wprowadzonymi w dniu 25 lutego 2009 r. W szczególności plan ten jest odpowiednim środkiem zaradczym umożliwiającym przeciwdziałanie poważnym zakłóceniom, które dotknęły całą polską gospodarkę, jest ograniczony w czasie, zgodny z odpowiednimi limitami i dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw, które nie miały trudności w dniu 1 lipca 2008 r. Dlatego też jest zgodny z art. 87 pkt 3 lit. b) Traktatu WE.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes powiedziała: „Plan został przygotowany, aby pomóc w utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia i zapobieganiu bankructwom. Jesteśmy zadowoleni, że sprzyja on in westycjom i prowadzi do ożywienia koniunktury gospodarczej, a jednocześnie nie zakłóca konkurencji.”

Władze polskie opracowały plan na podstawie zasad określonych w tymczasowych ramach prawnych w zakresie pomocy państwa na rzecz realnej gospodarki w dobie kryzysu (zob. IP/08/1993 ). Środki mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Plan nie dotyczy przedsiębiorstw, które miały trudności już przez 1 lipca 2008 r. (tzn. przed załamaniem rynku kredytowego).

Ze względu na znaczenie planu dla całej polskiej gospodarki, Komisja uznała, że może on zostać zatwierdzony na mocy art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE. Władze polskie wykazały, że plan jest niezbędny, proporcjonalny i właściwy jako środek zaradczy zapobiegający poważnym zakłóceniom, które mogłyby dotknąć całą polską gospodarkę.

Decyzja w tej sprawie zostanie opublikowana w Wykazie pomocy państwa na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji . Najnowsze decyzje w sprawie pomocy państwa opublikowane w Dzienniku Urzędowym i na tej stronie internetowej są wymienione w elektronicznym biuletynie na temat pomocy państwa ( State aid Weekly e-News ).


Side Bar