Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SK

IP/09/1451

V Bruselu dne 8. října 2009

Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách: řízení pro porušení práva proti České republice a Slovensku pokračují

Evropská komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska České republice a Slovensku, neboť má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států nejsou v souladu s požadavky směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách chrání spotřebitele před předem sepsanými smluvními podmínkami s obchodníky, které způsobují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.

Komise přezkoumala vnitrostátní právní předpisy deseti členských států, které vstoupily do EU v roce 2004 a měly tedy do 1. května 2004 provést uvedenou směrnici do svého vnitrostátního práva, načež v roce 2007 zahájila řízení pro porušení práva proti České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku, neboť v těchto členských státech zjistila problémy při provádění směrnice.

Většina řízení pro porušení práva byla mezitím uzavřena, neboť dotčené členské státy změnily svoji legislativu.

Pokud se jedná o Českou republiku a Slovensko, Komise má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států neposkytují dostatečnou ochranu práv spotřebitele. Například v České republice tak spotřebitel může být v rozporu s ustanoveními směrnice vázán nepřiměřenou smluvní podmínkou, pokud se proti ní sám aktivně neohradí; také na Slovensku by spotřebitel mohl být vázán nepřiměřenou podmínkou, neboť slovenské právní předpisy nestanoví jasné kritérium hodnocení přiměřenosti.

Na tato odůvodněná stanoviska, která jsou druhou fází v řízení proti porušení práva, musí Česká republika a Slovensko odpovědět do dvou měsíců. Pokud Komise neobdrží odpověď nebo pokud vnitrostátní orgány neposkytnou uspokojující vysvětlení, věc může být předložena Evropskému soudnímu dvoru.


Side Bar