Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SK

IP/09/1451

V Bruselu dne 8. října 2009

Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách: řízení pro porušení práva proti České republice a Slovensku pokračují

Evropská komise dnes zaslala odůvodněná stanoviska České republice a Slovensku, neboť má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států nejsou v souladu s požadavky směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách chrání spotřebitele před předem sepsanými smluvními podmínkami s obchodníky, které způsobují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.

Komise přezkoumala vnitrostátní právní předpisy deseti členských států, které vstoupily do EU v roce 2004 a měly tedy do 1. května 2004 provést uvedenou směrnici do svého vnitrostátního práva, načež v roce 2007 zahájila řízení pro porušení práva proti České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Maltě, Polsku, Slovensku a Slovinsku, neboť v těchto členských státech zjistila problémy při provádění směrnice.

Většina řízení pro porušení práva byla mezitím uzavřena, neboť dotčené členské státy změnily svoji legislativu.

Pokud se jedná o Českou republiku a Slovensko, Komise má za to, že vnitrostátní právní předpisy těchto států neposkytují dostatečnou ochranu práv spotřebitele. Například v České republice tak spotřebitel může být v rozporu s ustanoveními směrnice vázán nepřiměřenou smluvní podmínkou, pokud se proti ní sám aktivně neohradí; také na Slovensku by spotřebitel mohl být vázán nepřiměřenou podmínkou, neboť slovenské právní předpisy nestanoví jasné kritérium hodnocení přiměřenosti.

Na tato odůvodněná stanoviska, která jsou druhou fází v řízení proti porušení práva, musí Česká republika a Slovensko odpovědět do dvou měsíců. Pokud Komise neobdrží odpověď nebo pokud vnitrostátní orgány neposkytnou uspokojující vysvětlení, věc může být předložena Evropskému soudnímu dvoru.


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site