Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/144

Bruksela, dnia 28 stycznia 2009 r.

Komisja zatwierdza pomoc na restrukturyzację PKS Wadowice S.A.

Komisja Europejska zatwierdziła dziś pożyczkę restrukturyzacyjną dla polskiego przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich PKS Wadowice. Pomoc zostanie przeznaczona głównie na sfinansowanie częściowej wymiany taboru spółki i spłatę jej zobowiązań.

Władze polskie przewidują na ten cel budżet w wysokości 1 524 500 PLN (392 154 EUR). 64 % całkowitych kosztów restrukturyzacji zostanie pokrytych z wkładu własnego beneficjenta.

Komisja uznała program pomocy za zgodny z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE.


Side Bar