Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1443

Briselē, 2009. gada 8 . oktobrī

Lidlauka pakalpojumu tirgus Kopienas lidostās — Komisija nosūtījusi argumentētu atzinumu Latvijai

Šodien Eiropas Komisija sākusi tiesvedību pret Latviju par to, ka nav paziņots, kā tiesību aktos pārņemta direktīva par tirgus atvēršanu lidlauka pakalpojumiem. Lidlauka pakalpojumos ietilpst plašs lidostas darbību klāsts, sākot no pasažieru reģistrēšanas un beidzot ar degvielas iepildīšanu gaisa kuģos, ieskaitot ēdināšanu un bagāžas apkalpošanu.

Direktīva 96/67/EK 1 liek dalībvalstīm veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai atvērtu lidlauka pakalpojumu tirgu lielajās lidostās. Tajā pašā laikā tiek nodrošināts, ka aviosabiedrības var izvēlēties lidlauka pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar savām vajadzībām.

Ja divu mēnešu laikā no Latvijas nebūs saņemta apmierinoša atbilde, Komisija šo lietu nodos Tiesai, kas sāks Līguma pārkāpuma izskatīšanas procedūru.

Tiks sīkāk pārbaudīts, vai tiesību akti, ar ku riem direktīva tiek īstenota, atbilst Eiropas normām un vai direktīva ir pārņemta pilnā apjomā. Taču, lai Komisija šo uzdevumu varētu izpildīt, dalībvalstīm ir jāsadarbojas un jāsniedz visas pieprasītās ziņas.

Vairāk informācijas par pašreizējām norisēm ES lidostās atrodams Komisijas gaisa transporta tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/airports_en.htm

1 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0067:LV:HTML


Side Bar