Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1438

Bruselj, 8 . oktobra 2009

Komisija opominja države članice zaradi pomanjkljivega izvajanja „prvega železniškega paketa“

Evropska komisija je danes 21 državam članicam poslala obrazložena mnenja zaradi neustreznega izvajanja zakonodaje, imenovane „prvi železniški paket“. Avstrija, Belgija, Češka, Nemčija, Danska, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovenija in Slovaška še niso rešile pomembnih vprašanj v zvezi z odprtjem železniških trgov konkurenci.

Potem ko so bili junija 2008 24 državam članicam poslani uradni opomini, so številne med njimi spremenile nacionalne predpise in jih tako uskladile s pravom Skupnosti. Komisija je vzpostavila dialog z vsemi državami članicami. Cilj tega dialoga je bil, da se na konstruktiven način poiščejo možne rešitve. Več kot leto dni po uradnih opominih večina držav članic kljub doseženemu napredku še vedno ne ravna povsem v skladu z ustreznimi direktivami EU 1 . Po prejemu obrazloženih mnenj, ki so bila danes poslana, bi morale države članice nadaljevati z reformo svojih železniških sistemov, kar bi koristilo tako železniškim podjetjem kot tudi potrošnikom.

Komisija v obrazloženih mnenjih opozarja na pomanjkljivosti, kot so:

  • upravljavci infrastrukture so premalo samostojni glede na prevoznike v železniškem prometu;

  • nezadostno izvajanje določb direktive o uporabninah za uporabo železniške infrastrukture, manjkajo na primer cenovni režim za izboljšanje učinkovitosti železniškega omrežja, spodbude, ki bi upravljavca infrastrukture pripravile do zmanjšanja stroškov in uporabnin, ter tarifni sistemi, ki bi temeljili na neposrednih stroških železniških storitev;

  • ni bil ustanovljen neodvisen regulativni organ s potrebnimi pooblastili, ki bi reševal težave, povezane s konkurenco v železniškem sektorju.

1 :

Direktive 91/440/ES (kakor je bila spremenjena), 95/18/ES (kakor je bila spremenjena) in 2001/14/ES.


Side Bar