Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/14 38

Bruxelles, 8 octombrie 2009

Comisia lansează un avertisment statelor membre cu privire la neimplementarea primului pachet feroviar

Comisia Europeană a transmis astăzi, către 21 de state membre, avize motivate privind neimplementarea în mod adecvat de către acestea a legislației cunoscute sub denumirea de „primul pachet feroviar”. În Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Letonia, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Slovenia și Slovacia au rămas încă nesoluționate aspecte importante legate de deschiderea către concurență a piețelor feroviare.

În urma transmiterii de scrisori de somare către 24 de state membre, în iunie 2008, un număr dintre aceste state membre a operat modificări în normele de drept intern, pentru a se conforma legislației comunitare. Comisia a deschis un dialog cu toate statele membre, în scopul identificării de soluții posibile în mod constructiv. La peste un an de la data transmiterii scrisorilor de somare, în ciuda progreselor făcute de majoritatea statelor membre, mare parte din acestea din urmă nu se conformează încă pe deplin directivelor comunitare relevante 1 . Conform avizelor motivate transmise astăzi, statele membre trebuie să facă mai multe progrese în ceea ce privește reforma sistemelor lor feroviare, în beneficiul atât al întreprinderilor feroviare, cât și al consumatorilor.

În avizele motivate, Comisia evidențiază deficiențe precum:

  • lipsa independenței administratorului de infrastructură în raport cu operatorii feroviari;

  • insuficienta implementare a dispozițiilor directivei privind tarifarea accesului la infrastructură, în special absența unui sistem de performanță care să contribuie la eficientizarea rețelei feroviare, lipsa unor stimulente în vederea reducerii costurilor și a tarifelor, în cazul administratorului de infrastructură, precum și lipsa unor sisteme tarifare bazate pe costurile directe ale serviciilor feroviare;

  • nerespectarea obligației de a institui un organism de control independent, cu competențele necesare pentru remedierea problemelor legate de concurență în sectorul feroviar.

1 :

Directivele 91/440/CEE, astfel cum a fost modificată, 95/18/CE, astfel cum a fost modificată, și 2001/14/CE.


Side Bar