Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/14 38

Brussel, 8 oktober 2009

Commissie tikt lidstaten op de vingers wegens gebrekkige tenuitvoerlegging van het eerste spoorwegpakket

De Europese Commissie heeft vandaag naar 21 lidstaten een met redenen omkleed advies gestuurd omdat ze de regelgeving van het eerste spoorwegpakket niet correct ten uitvoer hebben gelegd. Om de spoorwegmarkt open te stellen voor concurrentie moeten in de betrokken lidstaten nog een aantal belangrijke problemen worden opgelost. Het gaat om Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië en Slowakije.

Na de ingebrekestelling van 24 lidstaten in juni 2008 hebben een aantal landen nationale maatregelen aangemeld om de communautaire wetgeving na te leven. De Commissie heeft met alle lidstaten overleg gepleegd om op een constructieve manier naar mogelijke oplossingen te zoeken. Meer dan een jaar na de ingebrekestelling hebben de meeste lidstaten weliswaar vooruitgang geboekt, maar worden de betrokken richtlijnen 1 door een meerderheid van de lidstaten nog steeds niet helemaal nageleefd. De lidstaten dienen binnen twee maanden na dit met redenen omkleed advies de nodige maatregelen te nemen om hun spoorwegsysteem te hervormen. De tenuitvoerlegging van het eerste spoorwegpakket komt zowel de consumenten als de spoorwegondernemingen ten goede.

In de met redenen omklede adviezen wijst de Commissie onder meer op de volgende tekortkomingen:

  • onvoldoende onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder ten opzichte van de spoorwegexploitanten;

  • ontoereikende toepassing van de voorschriften van de richtlijn inzake de heffing van infrastructuurrechten, zoals het ontbreken van een prestatieregeling om de prestaties van het spoorwegnet te verbeteren en het gebrek aan stimulansen voor de infrastructuurbeheerder om de kosten en lasten te drukken en aan tariefsystemen die de directe kosten van de spoordiensten weerspiegelen;

  • het ontbreken van een onafhankelijke regelgevende instantie die over de nodige bevoegdheden beschikt om concurrentieproblemen in de spoorwegsector op te lossen.

1 :

D De Richtlijnen 91/440/EEG (zoals gewijzigd), 95/18/EG (zoals gewijzigd) en 2001/14/EG.


Side Bar