Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/14 38

Briselē, 2009. gada 8 . oktobrī

Komisija norāj dalībvalstis par nepilnībām, īstenojot pirmo dzelzceļa tiesību aktu kopumu

Eiropas Komisija šodien 21  dalībvalstij nosūtīja argumentētu atzinumu saistībā ar to, ka tās nav pienācīgi īstenojušas tā saukto "pirmo dzelzceļa tiesību aktu kopumu”. Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Vācijā, Dānijā, Igaunijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Luksemburgā, Latvijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Zviedrijā, Slovēnijā un Slovākijā vēl joprojām nav atrisināti būtiski jautājumi, lai atvērtu dzelzceļa tirgu konkurencei.

Kopš 2008. gada jūnija, kad 24 dalībvalstīm tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule, vairākas no tām ir pielāgojušas valsts noteikumus, lai panāktu atbilstību Kopienas tiesīb u aktiem. Komisija dialogu uzsāka ar visām dalībvalstīm. Dialoga mērķis bija konstruktīvā veidā apzināt iespējamos risinājumus. Ir pagājis vairāk nekā gads kopš oficiāla paziņojuma vēstuļu nosūtīšanas, tomēr vairums dalībvalstu vēl joprojām nav panākušas pilnīgu atbilstību attiecīgajām ES direktīvām 1 , lai arī daudzās no tām šajā ziņā ir panākts progress. Pēc šīsdienas argumentētā atzinuma saņemšanas dalībvalstīm jāturpina reformēt savas dzelzceļa sistēmas, lai tādējādi labumu gūtu gan dzelzceļa uzņēmumi, gan patērētāji.

Argumentētajos atzinumos Komisija norāda uz tādām nepilnībām kā, piemēram,

  • infrastruktūras pārvaldītāja nepietiekama neatkarība no dzelzceļa uzņēmumiem,

  • nepietiekami īstenoti direktīvas noteikumi attiecībā uz maksas noteikšanu par piekļuvi sliežu ceļiem (piemēram, nav darbības sistēmas dzelzceļa tīkla darbības uzlabošanai, infrastruktūras pārvaldītājiem trūkst motivācijas samazināt izmaksas un maksājumus, un tarifu sistēmas ir balstītas uz dzelzceļa pakalpojumu tiešajām izmaksām),

  • nav izveidota neatkarīga regulatīva iestāde ar attiecīgām pilnvarām konkurences problēmu risināšanai dzelzceļa nozarē.

1 :

D irektīva 91/440/EEK (ar grozījumiem), Direktīva 95/18/EK (ar grozījumiem) un Direktīva 2001/14/EK.


Side Bar