Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1438

Bruxelles, den 8 . oktober 2009

Advarsel til medlemsstaterne om mangelfuld gennemførelse af "den første jernbanepakke"

Europa-Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til 21 medlemsstater om, at de ikke har gennemført de forskrifter, der går under betegnelsen "den første jernbanepakke", korrekt. Der er vigtige uløste problemer med åbningen af togtrafikken for konkurrence i Belgien, Danmark, Estland, Grækenland, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

I juni 2008 blev der sendt åbningsskrivelser til 24 medlemsstater, hvorefter nogle af dem har ændret deres nationale forskrifter for at bringe dem i overensstemmelse med fællesskabsretten. Kommissionen har været i dialog med alle medlemsstaterne for at finde frem til mulige løsninger på en konstruktiv måde. Der er nu gået over et år, siden åbningsskrivelserne blev sendt, men trods fremskridt i de fleste medlemsstater efterlever et flertal af dem stadig ikke de relevante EU-direktiver 1 fuldt ud. Efter de begrundede udtalelser, der er afsendt i dag, bør medlemsstaterne gå længere med deres reformer af jernbanesystemerne til gavn for både jernbane­virksomhederne og forbrugerne.

Kommissionen peger i de begrundede udtalelser bl.a. på følgende mangler:

  • Infrastrukturforvalteren er ikke uafhængig af alle jernbaneselskaberne.

  • Direktivets bestemmelser om afgifter for adgang til sporanlæggene er ikke gennemført i tilstrækkeligt omfang. Der kan f.eks. mangle en præstations­ord­ning, som kan forbedre banenettets ydeevne, incitamenter, der kan få infrastrukturforvalteren til at reducere omkostninger og afgifter, eller takstsys­temer, der bygger på de direkte omkostninger ved jernbaneydelserne.

  • Der er ikke oprettet et uafhængigt tilsynsorgan med de nødvendige beføjelser til at afhjælpe konkurrenceproblemer i jernbanesektoren.

1 :

Direktiv 91/440/EØF med senere ændringer, 95/18/EF med senere ændringer og 2001/14/EF.


Side Bar