Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/14 38

V Bruselu dne 8 . října 2009

Komise varuje členské státy před nedostatečným provedením „prvního železničního balíčku“

Evropská komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko 21 členským státům, které řádně neprovedly právní předpisy nazvané „první železniční balíček“. V Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Dánsku, Estonsku, Řecku, Španělsku, Francii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lucembursku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Švédsku, Slovinsku a na Slovensku zůstávají nevyřešeny důležité otázky v souvislosti s otevřením železničních trhů hospodářské soutěži.

Poté co 24 členským státům byla v červnu 2008 zaslána výzva, upravila řada z nich vnitrostátní pravidla tak, aby odpovídala právu Společenství. Komise se všemi členskými státy navázala dialog. Jeho cílem bylo určení možných konstruktivních řešení. Více než rok po zaslání výzvy přes učiněný pokrok většina členských států stále plně nesplňuje příslušné směrnice EU 1 . V návaznosti na dnes zaslané odůvodněné stanovisko by členské státy měly pokročit v reformě svých železničních systémů ku prospěchu jak železničních podniků, tak spotřebitelů.

V odůvodněném stanovisku Komise zdůraznila například tyto nedostatky:

  • nízký stupeň nezávislosti provozovatele infrastruktury ve vztahu k provozovatelům železniční dopravy;

  • nedostatečné provedení ustanovení směrnice týkajících se zpoplatnění přístupu do železniční sítě, například neexistence systému odměňování za výkon ke zlepšení výkonu železniční sítě, nedostatek pobídek pro provozovatele infrastruktury ke snížení nákladů a poplatků a nedostatek tarifních systémů založených na přímých nákladech železničních služeb;

  • neexistenci nezávislého regulačního subjektu s nezbytnými pravomocemi k nápravě problémů v oblasti hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy.

1 :

Směrnice 91/440/EHS v pozměněném znění, 95/18/ES v pozměněném znění a 2001/14/ES.


Side Bar