Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT EL LV MT RO

IP/09/1435

Bruselj, 7. oktobra 2009

Koordinatorji vseevropskih prometnih omrežij predali letno poročilo in skupna stališča

Koordinatorji vseevropskih prometnih omrežij so podpredsedniku Antoniju Tajaniju predali svoje četrto poročilo, ki je obenem končno poročilo v njihovem prvem mandatu in v katerem je podrobno prikazano stanje prednostnih projektov, za katere so odgovorni.

Tajani, ki je odgovoren za promet, je izjavil: „Zahvaljujem se evropskim koordinatorjem. Tako kot prejšnja tudi to poročilo Evropski komisiji in drugim evropskim institucijam prinaša podrobno analizo devetih zelo pomembnih evropskih projektov. Zadovoljen sem zaradi doseženega napredka in vesel, da se je ob koncu tega prvega mandata politični eksperiment, ki izkorišča spretnosti in nadarjenost izkušenih evropskih političnih osebnosti v funkciji pogajalcev, sogovornikov in ambasadorjev pri ključnih projektih TEN-T, izkazal za uspešnega. Veselimo se že dela, ki naj bi ga opravili v naslednjih štirih letih, še posebno pri pregledu politike v zvezi z vseevropskimi prometnimi omrežji.“ Zahvalo je podpredsednik zaključil: „Z žalostjo pa se spominjam smrti Karla Van Mierta junija letos. Vsi, ki se v Evropi ukvarjamo s prometom, ga močno pogrešamo ne samo kot koordinatorja, ampak tudi kot vir navdiha.“

Letna poročila za leto 2009 povzemajo delo, opravljeno ne samo v obdobju 2008–2009, ampak v celotnem prvem štiriletnem mandatu (2005–2009). Poročila tako kot v prejšnjih letih prikazujejo poglede in analize koordinatorjev ter vključujejo vrsto predlogov in priporočil, da bi vsem zainteresiranim stranem omogočili aktivno vlogo pri uresničevanju projektov.

Še več, koordinatorji so kot skupen razmislek ob koncu svojega prvega mandata pripravili dokument s stališči, ki so ga izročili podpredsedniku. Ob upoštevanju procesa pregleda TEN-T, ki ga je Evropska komisija uvedla na začetku svojega drugega mandata, želijo koordinatorji prispevati k razpravi s svojo oceno in priporočili, ki temeljijo na njihovih izkušnjah.

Tajani je čestital evropskim koordinatorjem in poudaril koristnost njihovega dela: „Zavedam se velikega uspeha, ki so ga evropski koordinatorji dosegli pri teh zapletenih mednarodnih čezmejnih projektih. Napredek je bil tudi tokrat dosežen zaradi njihovega požrtvovalnega osebnega angažiranja. To je bilo še posebej pomembno v izredno težkih razmerah, v katerih so se znašle države članice v zadnjem letu zaradi svetovne gospodarske in finančne krize. Zlasti sem vesel dokumenta s stališči, ki so mi ga izročili koordinatorji in ki bo pomemben za stalno razpravo o prihodnji strategiji za TEN-T.“

Pregled politike TEN-T, ki poteka, bo opredelil prihodnje izzive za program TEN-T in še povečal pomen dejavnosti koordinatorjev. Med dnevi TEN-T v Neaplju 21. in 22. oktobra letos bo potekalo pomembno srečanje, namenjeno poglobljeni razpravi med zainteresiranimi stranmi o usmerjenosti in ciljih prihodnje evropske prometne politike. Ta konferenca bo nadaljnjih korak po objavi zelene knjige o prihodnosti politike februarja 2009. Opredelila bo možne politike za prihodnje desetletje in pri tem posebej upoštevala cilje boja zoper podnebne spremembe ter tehnološki napredek v prometu in energetiki. Njen namen je tudi povečati prispevek TEN-T k doseganju ciljev razširjene Unije v obdobju zelo težkih gospodarskih razmer.

Poročila o dejavnostih in skupna stališča koordinatorjev so na:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_coordinators/2009_en.htm

Karel Van Miert: železniška povezava Berlin–Palermo

Etienne Davignon: hitra železniška povezava jugozahodne Evrope

Laurens Jan Brinkhorst: železniška povezava Lyon–ukrajinska meja

Péter Balázs: železniška povezava Pariz–Bratislava

Karla Peijs: os celinskih vodnih poti Ren/Meuse–Majna–Donava; kanal Sena–Schelde

Luis Valente de Oliveira: pomorske avtoceste

Pavel Telička: „Rail Baltica“

Karel Vinck: ERTMS


Side Bar