Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL LV MT SL

IP/09 /1435

Bruxelles, 7 octombrie 2009

Coordonatorii re țelei transeuropene de transport își prezintă rapoartele anuale și un document de poziție comun

În cel de-al patrulea raport anual și ultimul din primul lor mandat, înmânat vicepreședintelui CE Antonio Tajani, coordonatorii rețelei transeuropene de transport (TEN-T) au expus pe larg stadiul actual al proiectelor prioritare de care se ocupă.

„Sunt recunoscător coordonatorilor europeni, a declarat vicepreședintele Tajani, care răspunde de transporturi. Ca și în anii precedenți, rapoartele lor oferă Comisiei Europene și celorlalte instituții ale UE analize detaliate cu privire la nouă mari proiecte europene. Sunt nu numai mulțumit de progresele realizate, ci și bucuros de a consemna succesul acestui experiment de politică, ajuns la capătul primului mandat, de valorificare a talentului și competenței unor politicieni europeni experimentați de primă mărime prin implicarea lor ca negociatori, interlocutori și ambasadori în câteva proiecte-cheie ale TEN-T. Acum așteptăm cu nerăbdare activitățile care ne stau înainte în următorii patru ani, în special în contextul revizuirii politicii în domeniul rețelei transeuropene de transport." În încheiere, oficialul european a adăugat: „Nu pot însă să nu evoc cu tristețe decesul lui Karel Van Miert în iunie trecut. „Îi simțim dureros lipsa nu doar în calitate de coordonator, ci și ca izvor de inspirație pentru cei care lucrează în domeniul transporturilor europene."

Rapoartele anuale din 2009 sintetizează, în afara activității din ultimul an, 2008-2009, activitatea coordonatorilor pe tot parcursul primului lor mandat (2005-2009). Ca și în anii trecuți, rapoartele reflectă analizele și punctele de vedere personale ale coordonatorilor și cuprind o serie de propuneri și recomandări menite să permită tuturor părților interesate de aceste proiecte să joace un rol activ, pe măsură ce proiectele avansează.

În plus, rod al reflec ției comune la finele primului lor mandat, coordonatorii au redactat și un document de poziție, pe care l-au transmis vicepreședintelui. Având în vedere procesul de revizuire a TEN-T, inițiat de Comisia Europeană la începutul celui de-al doilea mandat al lor, coordonatorii doresc să contribuie la dezbatere printr-o evaluare, precum și prin recomandări bazate pe experiența lor.

Vicepre ședintele Tajani i-a felicitat pe coordonatorii europeni și a subliniat utilitatea activității lor. „Vreau să remarc marile succesele obținute de coordonatorii europeni în cadrul acestor complicate proiecte transfrontaliere internaționale. Încă o dată, proiectele au făcut progrese mulțumită implicării lor directe și active. Este un rezultat deosebit de important în condițiile extrem de dificile cu care statele membre s-au confruntat în ultimul an, în contextul crizei financiare și economice mondiale. Salut în mod special documentul de poziție pe care coordonatorii mi l-au înmânat și care va juca un rol important în cadrul actualelor discuții asupra viitoarei strategii pentru TEN-T."

Revizuirea politicii TEN-T aflată în curs de desfă șurare va identifica următoarele provocări cărora programul TEN-T este chemat să le facă față și va permite acordarea unei însemnătăți sporite activității coordonatorilor. În cadrul zilelor TEN-T, care vor se vor desfășura anul acesta la Napoli la 21-22 octombrie, va avea loc o importantă reuniune pe această temă la care părțile interesate vor dezbate în detaliu direcția și obiectivele viitoarei politici europene în domeniul transporturilor. Conferința, care va fi urmarea cărții verzi publicate în februarie 2009, va stabili opțiunile care se prefigurează pentru politica transporturilor în următorul deceniu, ținând seama în special de obiectivele combaterii schimbărilor climatice și de progresele tehnologice în domeniul transporturilor și energiei. Se va urmări, de asemenea, creșterea contribuției TEN-T la îndeplinirea obiectivelor unei Uniuni Europene lărgite într-o perioadă marcată de dificultăți economice acute.

Rapoartele de activitate ale coordonatorilor și documentul lor de poziție comun pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_coordinators/2009_en.htm

Dl Karel Van Miert: Axa feroviară Berlin - Palermo

Dl Etienne Davignon: Axa feroviară de mare viteză din Europa de sud-vest

Dl Laurens Jan Brinkhorst: Axa feroviară de la Lyon la granița Ucrainei

Dl Péter Balázs: Axa feroviară Paris - Bratislava

Dna Karla Peijs: Axa navigabilă interioară Rin/Meuse-Main-Dunăre; Canalul Sena - Schelde

Dl Luis Valente de Oliveira: Autostrăzile maritime

Dl Pavel Telička: „Rail Baltica"

Dl Karel Vinck: Sistemul european de management al traficului feroviar


Side Bar