Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL LV MT SL RO

IP/09/1435

Brussel, 7 oktober 2009

Coördinatoren trans-Europees vervoersnetwerk stellen jaarverslag en gemeenschappelijk standpunt voor

De coördinatoren van het trans-Europees vervoersnetwerk hebben het vierde en laatste verslag van hun eerste termijn voorgesteld aan vicevoorzitter Antonio Tajani, met een gedetailleerde stand van zaken van de prioritaire projecten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De heer Tajani, die verantwoordelijk is voor vervoer, zegt: "Ik ben de Europese coördinatoren dankbaar. Zoals de vorige jaren bieden hun verslagen de Europese Commissie en de andere EU-instellingen een gedetailleerde analyse van negen belangrijke Europese projecten. Ik ben niet alleen tevreden met de geboekte vooruitgang, maar ik ben ook blij dat, op het einde van deze eerste termijn, het beleidsexperiment, met name het aanwenden van de vaardigheden en talenten van ervaren Europese politici, die optreden als onderhandelaar, gesprekspartner en ambassadeur bij zeer belangrijke TEN-V-projecten, succesvol is gebleken. Wij kijken nu uit naar de werkzaamheden voor de volgende vier jaar, met name in het kader van de herziening van het beleid inzake de trans-Europese netwerken." De vicevoorzitter concludeert: "Het overlijden van Karel Van Miert in juni dit jaar stemt mij evenwel triest. We zullen hem missen, niet alleen als coördinator, maar als voortdurende bron van inspiratie voor iedereen die in Europa omtrent vervoer werkt."

De jaarverslagen van 2009 hebben niet alleen betrekking op de werkzaamheden van 2008-2009, maar op de hele eerste termijn van vier jaar (2005-2009). Zoals de vorige jaren vormen de verslagen de neerslag van de eigen inzichten en analyses van de coördinatoren en bevatten zij een reeks voorstellen en aanbevelingen om alle stakeholders bij de projecten in staat te stellen een actieve rol te spelen bij de voortgang en de verwezenlijking van de projecten.

Bij wijze van algemene reflectie op het einde van hun eerste mandaat hebben de coördinatoren ook een gemeenschappelijk standpunt overhandigd aan de vicevoorzitter. Rekening houdend met de door de Europese Commissie bij de start van hun tweede termijn ingeleide herziening van het TEN-V-beleid, willen de coördinatoren bijdragen tot het debat, door een beoordeling uit te voeren en aanbevelingen te doen op basis van hun ervaring.

De heer Tajani feliciteert de Europese coördinatoren en onderstreept het nut van hun werkzaamheden: "Ik wens de aandacht te vestigen op het grote succes dat de Europese coördinatoren hebben geboekt bij deze ingewikkelde internationale grensoverschrijdende projecten. Andermaal is dankzij hun nauwe persoonlijke betrokkenheid vooruitgang geboekt bij de projecten. Dit is bijzonder belangrijk gebleken in de uiterst moeilijke omstandigheden waarmee de lidstaten het voorbije jaar zijn geconfronteerd door de wereldwijde economische en financiële crisis. Ik ben in het bijzonder verheugd over het gemeenschappelijk standpunt dat de coördinatoren mij hebben overhandigd en dat zeer belangrijk zal zijn in het kader van de lopende besprekingen over de toekomstige strategie voor de TEN-V."

De aan de gang zijnde herziening van het TEN-V-beleid zal de komende uitdagingen voor het TEN-V-programma aan het licht brengen en zal het mogelijk maken extra gewicht te geven aan de activiteiten van de coördinatoren. Een belangrijke vergadering over dit onderwerp vindt plaats tijdens de TEN-V-dagen in Napels op 21 en 22 oktober 2009, die gewijd zijn aan een diepgaande bespreking met de stakeholders over de richting en doelstellingen van het toekomstig Europees vervoerbeleid. Deze conferentie vormt een follow-up van de publicatie van een Groenboek over de toekomst van het beleid in februari 2009. Er zullen beleidsopties voor het komende decennium worden vastgesteld, met bijzondere aandacht voor streefcijfers in verband met de bestrijding van de klimaatverandering en voor de technologische vooruitgang op het gebied van vervoer en energie. De conferentie is ook bedoeld om de bijdrage van TEN-V-projecten tot het bereiken van de doelstellingen van een uitgebreide Unie in een tijd van bijzonder moeilijke economische omstandigheden te versterken.

De activiteitenverslagen van de coördinatoren en hun gemeenschappelijk standpunt zijn te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_coordinators/2009_en.htm

De heer Karel Van Miert: treinverbinding Berlijn - Palermo

De heer Etienne Davignon: hogesnelheidstreinverbinding in Zuidwest-Europa

De heer Laurens Jan Brinkhorst: treinverbinding Lyon - Oekraïense grens

De heer Péter Balázs: treinverbinding Parijs - Bratislava

Mevrouw Karla Peijs: rivierverbindingas Rijn/Maas - Main - Donau; kanaal Seine - Schelde

De heer Luis Valente de Oliveira: snelwegen op zee

De heer Pavel Telička: treinverbinding "Rail Baltica"

De heer Karel Vinck: ERTMS


Side Bar