Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT EL MT SL RO

IP/09/1435

Briselē, 2009. gada 7 . oktobrī

Eiropas transporta tīkla koordinatori iepazīstina ar gada ziņojumu un kopējo nostāju

Eiropas transporta tīkla koordinatori priekšsēdētāja vietnieku Antonio Tajani iepazīstināja ar ceturto jeb pirmā posma nobeiguma ziņojumu, kurā sīki izklāstīts koordinatoru pārziņā esošo prioritāro projektu pašreizējais stāvoklis.

Par transporta politikas jautājumiem atbildīgais A. Tajani sacīja: “Vēlos pateikties Eiropas koordinatoriem. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad to sagatavotie ziņojumi Eiropas Komisijai un pārējām ES iestādēm sniedz sīkas ziņas par deviņiem lielajiem Eiropas projektiem. Esmu ne tikai apmierināts ar sasniegto, mani priecē arī tas, ka politikas eksperiments — proti, pieredzējušu Eiropas politiķu prasmes un talantus izmantot, lai vadītu pārrunas un uzturētu diskusiju par galvenajiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) projektiem, kā arī tos nestu pasaulē — pirmā posma beigās ir izrādījies veiksmīgs. Nu esam gatavi uzdevumiem, kas veicami nākamajos četros gados, galvenokārt saistībā ar Eiropas transporta tīklu politikas pārskatu.” Nobeigumā priekšsēdētāja vietnieks bilda: “Ar skumjām pieminu Karela Van Mīrta aiziešanu mūžībā šā gada jūnijā. Skaudri izjūtam viņa, ne tikai koordinatora, bet arī Eiropas transporta politikā iesaistīto garīgā vadītāja, zaudējumu.”

Ziņojumā par 2009. gadu apkopota ne vien informācija par 2008. līdz 2009. gada veikumu, bet arī par pirmo četrus gadus ilgo posmu (2005.–2009.) Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ziņojumos iekļauts koordinatoru redzējums un novērtējumu rezultāti, ietverta arī virkne priekšlikumu un ieteikumu par to, kā radīt iespēju visiem projektos iesaistītajiem kļūt par aktīviem projektu realizētājiem.

Turklāt kā kopēju pārskatu par pirmo posmu koordinatori sagatavojuši kopējās nostājas dokumentu, ko tie nodeva priekšsēdētāja vietniekam. Ņemot vērā TEN-T pārskatīšanu, ko Eiropas Komisija sāka tās otrā pilnvaru perioda sākumā, koordinatori vēlas diskusiju papildināt ar izvērtējumu un ieteikumiem, kuru pamatā ir pieredze.

A. Tajani apsveica Eiropas koordinatorus un uzsvēra to darba lietderību: “Es novērtēju Eiropas koordinatoru lielos panākumus, ko tie sasnieguši šajos sarežģītajos starptautiskajos projektos. Arī šoreiz projektu realizācijā gūto panākumu pamatā ir koordinatoru personīgā iesaistīšanās. Īpaši svarīgi tas bija ārkārtīgi sarežģītajā situācijā, kurā pagājušogad dalībvalstis atradās pasaules ekonomikas un finanšu krīzes dēļ. Īpaši atzinīgi vērtēju koordinatoru iesniegto Kopējo nostāju, kurai būs liela nozīme pašlaik notiekošajā diskusijā par turpmāko TEN-T stratēģiju.”

TEN-T politikas pārskatīšanas gaitā identificēs TEN-T programmas gaidāmās grūtības un radīs iespēju piešķirt augstāku prioritāti koordinatoru darbībai. Svarīga šim jautājumam veltīta sanāksme notiks TEN-T konferencē, kura šogad 21.– 22. oktobrī norisināsies Neapolē un būs veltīta vispusīgai diskusijai par Eiropas transporta politikas turpmāko virzību un mērķiem. Šī konference būs nākamais solis, kas sekos 2009. gada februārī publicētajai Zaļajai grāmatai par politikas nākotni. Konferences gaitā tiks ieskicēti politikas risinājumi nākamajiem desmit gadiem, it īpaši ņemot vērā cīņu pret klimata pārmaiņām un tehnoloģisko progresu transporta un enerģētikas jomā. Turklāt tās mērķis ir vairot TEN-T labvēlīgo ietekmi uz paplašinātās ES mērķu sasniegšanu pašreizējā ārkārtīgi sarežģītajā ekonomiskajā situācijā.

Koordinatoru darbības pārskats un to kopējā nostāja publicēta:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_coordinators/2009_en.htm

Karels van Mīrts: dzelzceļa līnija Berlīne–Palermo

Etjēns Daviņons: ātrgaitas dzelzceļa līnija Dienvideiropa–Rietumeiropa

Laurens Jans Brinkhorsts: dzelzceļa līnija Liona–Ukrainas robeža

Pēters Balāžs: dzelzceļa līnija Parīze–Bratislava

Karla Peijs: iekšzemes ūdeņu koridors Reina/Māsa–Maina–Donava; Sēnas–Šeldas kanāls

Luiss Valente de Oliveira: jūras maģistrāles

Pāvels Telička: dzelzceļa līnija Rail Baltica

Karels Vinks: ERTMS


Side Bar