Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT LV MT SL RO

IP/ 09 /1435

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2009

Οι συντονιστές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών υποβάλλουν την ετήσια έκθεσή τους και έγγραφο με κοινή θέση

Οι συντονιστές του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών υπέβαλαν στον Αντιπρόεδρο Antonio Tajani την τέταρτη και τελική έκθεσή τους για την πρώτη εντολή τους, σκιαγραφώντας αναλυτικά τα έργα προτεραιότητας για τα οποία είναι υπόλογοι.

Ο κ. Tajani, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Οφείλω να ευχαριστήσω τους ευρωπαίους συντονιστές. Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι εκθέσεις τους εφοδιάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ με μια λεπτομερή ανάλυση εννέα σημαντικών ευρωπαϊκών έργων. Είμαι ικανοποιημένος όχι μόνο με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και από το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης αυτής εντολής, το εγχείρημα πολιτικής που συνίσταται στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των ταλάντων πεπειραμένων ευρωπαίων πολιτικών προσωπικοτήτων σε διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και εκπροσωπήσεις στο πλαίσιο στρατηγικών έργων ΔΕΔ-Μ ήταν επιτυχές. Τώρα προσβλέπουμε στο έργο που πρέπει να επιτευχθεί την επόμενη τετραετία, ιδίως υπό το πρίσμα της αναθεώρησης της πολιτικής στον τομέα των δικτύων των διευρωπαϊκών μεταφορών». Ο Αντιπρόεδρος κατέληξε ως εξής: «Με θλίψη ωστόσο υπενθυμίζω τον θάνατο του Karel Van Miert τον φετινό Ιούνιο. Η απώλειά του, όχι μόνο ως συντονιστή αλλά και ως πηγής συνεχούς έμπνευσης για όσους εργάζονται για τις μεταφορές στην Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα αισθητή.»

Οι ετήσιες εκθέσεις του 2009 συνοψίζουν όχι μόνο το έργο που διεκπεραιώθηκε τη διετία 2008-2009, αλλά και καθόλη την περίοδο της πρώτης τετραετούς εντολής (2005-9). Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι εκθέσεις αντανακλούν τις προοπτικές και αναλύσεις των ιδίων των συντονιστών και περιλαμβάνουν σειρά προτάσεων και συστάσεων που θα επιτρέψουν σε όλους όσους αφορούν τα έργα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόοδο των έργων.

Επιπλέον, συνάγοντας ένα κοινό συμπέρασμα με το πέρας της πρώτης εντολής τους, οι συντονιστές συνέταξαν έγγραφο θέσης το οποίο επέδω σαν στον Αντιπρόεδρο. Συνεκτιμώντας τη διαδικασία αναθεώρησης των ΔΕΔ-Μ που η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε στην αρχή της δεύτερης θητείας τους, οι συντονιστές επιθυμούν να συμβάλουν στην ανταλλαγή απόψεων, καταθέτοντας αξιολόγηση καθώς και συστάσεις που απορρέουν από την πείρα τους.

Ο κ.  Tajani συνεχάρη τους ευρωπαίους συντονιστές και υπογράμμισε τη χρησιμότητα του έργου τους: «Σημειώνω τη μεγάλη επιτυχία των ευρωπαίων συντονιστών στα σύνθετα αυτά διεθνή διαμεθοριακά έργα. Για άλλη μια φορά επετεύχθη πρόοδος στα έργα χάρις στη στενή προσωπική τους στράτευση. Το γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, εάν συνεκτιμηθούν οι εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις που αντιμετώπισαν τη χρονιά που πέρασε τα κράτη μέλη, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ειδικότερα, χαιρετίζω το έγγραφο θέσης που μου επέδωσαν οι συντονιστές και το οποίο θα έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των διεξαγόμενων συζητήσεων για τη μελλοντική στρατηγική όσον αφορά τα ΔΕΔ-Μ.»

Με την διενεργούμενη αναθεώρηση της πολιτικής όσον αφορά τις ΔΕΔ-Μ θα εντοπιστούν τα αναδυόμενα προβλήματα που αφορούν το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ και θα προσδοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις δραστηριότητες των συντονιστών. Θα πραγματοποιηθεί μια σημαντική σχετική συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της φετινής διημερίδας για τις ΔΕΔ-Μ που θα λάβει χώρα στη Νάπολη στο διάστημα 21 -22 Οκτωβρίου, η οποία θα είναι αφιερωμένη σε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την κατεύθυνση και τους στόχους της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών. Η συνδιάσκεψη θα ακολουθήσει τη δημοσίευση, το Φεβρουάριο του 2009, Πράσινης Βίβλου για το μέλλον της τομεακής αυτής πολιτικής. Θα καθορίσει επιλογές πολιτικής για την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους στόχους της καταπολέμησης της κλιματικής μεταβολής και τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση της συμβολής των ΔΕΔ-Μ στην επίτευξη των στόχων μιας διευρυμένης Ένωσης σε εξαιρετικά χαλεπούς καιρούς από πλευράς οικονομικών συνθηκών.

Οι εκθέσεις δραστηριότητας των συντονιστών καθώς και το κοινό έγγραφο θέσης τους υπάρχουν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http :// ec . europa . eu / transport / infrastructure / european _ coordinators /2009_ en . htm

Κ. Karel Van Miert: Berlin – Σιδηροδρομική σύνδεση Βερολίνου-Παλέρμο

Κ. Etienne Davignon: Σιδηροδρομική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων της νοτιοδυτικής

Ευρώπης

Κ. Laurens Jan Brinkhorst: Σιδηροδρομική σύνδεση Λυών – ουκρανικά σύνορα

Κ.  Péter Balázs: Σιδηροδρομική σύνδεση Παρισίων - Μπρατισλάβα

Κα Karla Peijs: Άξονας εσωτερικών πλωτών μεταφορών Ρήνου/Maas – Main – Δούναβης· διώρυγα Seine - Schelde

Κ. Luis Valente de Oliveira: Θαλάσσιες λεωφόροι

Κ. Pavel Telička: «Rail Baltica»

Κ. Karel Vinck: Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)


Side Bar