Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1431

Bryssel den 7 oktober 2009

Investering i framtiden – kommissionen efterlyser ytterligare 50 miljarder euro för teknik med låga koldioxidutsläpp

Europeiska kommissionen uppmanar myndigheter, företag och forskare att göra förenade ansträngningar för att senast 2020 utveckla den teknik som behövs för att bemöta klimatförändringarna och säkra EU:s energiförsörjning och konkurrenskraft. I ett förslag om investering i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp bedömer kommissionen att 50 miljarder euro krävs i ytterligare investeringar för forskning om energiteknik under de kommande tio åren. Det är nästan en tredubbling av de årliga investeringarna i EU, från 3 till 8 miljarder euro, och ett steg framåt i genomförandet av den strategiska EU-planen för energiteknik, teknikpelaren i EU:s energi- och klimatpolitik. Olika finansieringskällor övervägs, både inom den offentliga och den privata sektorn nationellt och på EU-nivå. Användningen av medlen bör samordnas, vilket också bidrar till att främja en snabbt växande industrisektor och till att skapa nya jobb.

Kommissionens ledamot med ansvar för vetenskap och forskning, Janez Potočnik: ”Ökade investeringar i forskning om ren teknik är brådskande om EU ska kunna göra arbetet före och efter Köpenhamn billigare. Baserat på dagens bedömningar vill kommissionen använda den strategiska EU-planen för energiteknik som språngbräda in i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, och detta går bara om offentliga och privata aktörer slår samman resurserna på ett konsekvent sätt. Ökade smarta investeringar i forskning idag ger möjlighet att utveckla nya tillväxtkällor, göra vår ekonomi mera miljövänlig och säkra EU:s konkurrenskraft när vi kommer ur krisen.”

Kommissionens ledamot med ansvar för energi, Andris Piebalgs: ”Tidigare industriella revolutioner har visat att rätt teknik kan förändra vår livsstil till det bättre. Idag har vi en unik möjlighet att omvandla en energimodell baserad på miljöförstöring och knappa och riskfyllda fossila bränslen, till en ren, hållbar och mindre beroendebaserad modell. Allt handlar om att välja rätt teknik.

Behoven av investeringar för utveckling av ren och förnybar energi kan bara uppfyllas med hjälp av en lång rad finansiella instrument. Kommissionen och EIB har redan ökat anslagen avsevärt för detta ändamål. Men vi behöver mer resurser från den offentliga och den privata sektorn. Vi föreslår en förstärkning av finansieringsfaciliteten med riskdelning, ytterligare stöd för riskkapital och en utveckling av Marguerite-fonden och andra fonder ”, säger kommissionens ledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, Joaquin Almunia.

Viktig teknik och verksamhet som ska finansieras

Kommissionen har tillsammans med industrin och forskarsamhället tagit fram ”teknikkartor” där teknik med låga koldioxidutsläpp och stark potential på EU-nivå kartläggs på sex områden: vind, solenergi, elnät, bioenergi, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), och hållbar kärnklyvning. De ytterligare kostnaderna skulle avse grundforskning och tillämpad forskning, demonstration och tidig spridning på marknaden, men inte utbyggnad. Ett nytt initiativ om energieffektivitet för upp till trettio städer (initiativet ”smarta städer”) har föreslagits för att energieffektivitet, förnybar energi och teknik för energinät ska kunna börja spridas på massmarknaden.

Delat ansvar för kostnadseffektivitet

Kommissionen efterlyser samordnade och kompletterande åtgärder bland relevanta aktörer samt större risktagande. Stöd hos allmänheten krävs när den tekniska osäkerheten är stor och marknadsrisken är hög. Med hjälp av större investeringar från banker och privata investerare i de företag som kommer att driva på övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp bör detta fungera som ett incitament för ett engagemang från industrins sida. EIB:s insats för ökad utlåning för finansiering av den strategiska EU-planen för energiteknik beaktas också.

Se även MEMO/09/437 – Frågor och svar

Webbplatser:

Den strategiska EU-planen för energiteknik:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

GFC:s stöd till den strategiska EU-planen för energiteknik:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Strategic Energy Technologies Information System (SETIS): http://setis.ec.europa.eu

Tidigare IP och MEMO:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 och MEMO/07/493 , offentliggjorda den 22 november 2007.

IP/08/1587 , MEMO/08/657 , offentliggjorda den 28 oktober 2008.


Side Bar