Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1431

Bruselj, 7. oktobra 2009

Naložba v prihodnost: Komisija poziva k dodatnim naložbam za nizkoogljične tehnologije v višini 50 milijard evrov

Evropska komisija je pozvala javne organe, podjetja in raziskovalce, naj združijo prizadevanja, da se do leta 2020 razvijejo potrebne tehnologije za spopadanje s podnebnimi spremembami ter zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo v EU in konkurenčnosti naših gospodarstev. V predlogu v zvezi z naložbami v razvoj nizkoogljičnih energetskih tehnologij Komisija ocenjuje, da bo treba v raziskave na področju energetske tehnologije v naslednjih 10 letih vložiti dodatnih 50 milijard EUR, s čimer se bodo letne naložbe Evropske unije skoraj potrojile, in sicer s treh na osem milijard evrov. To je korak naprej pri izvajanju Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET), ki je tehnološki steber energetske in podnebne politike EU. Predvideni so različni viri financiranja, od javnih do zasebnih sektorjev na državni ravni in ravni EU, ki bi se črpali usklajeno in bi pomagali tudi pri spodbuditvi hitro rastočega industrijskega sektorja in ustvarjanju novih delovnih mest.

Evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik je izjavil: „Povečanje naložb v raziskave in čiste tehnologije je nujno, da bo Evropa lahko z nižjimi stroški izpolnila kopenhagenska in poznejša merila. S temi ocenami Komisija želi, da bi načrt SET postal odskočna deska za dosego nizkoogljičnega gospodarstva, kar je možno doseči le, če javni in zasebni akterji združijo vire na usklajen način. Povečanje pametnih naložb v raziskave je priložnost za razvoj novih virov za rast, s čimer bi naše gospodarstvo postalo bolj ekološko in bi se zagotovila konkurenčnost EU po končani krizi.“

Komisar za energetiko Andris Piebalgs je dejal: „Pretekle industrijske revolucije so pokazale, da lahko prave tehnologije izboljšajo naše življenje. Danes imamo edinstveno priložnost, da energetski model, ki temelji na onesnaževanju ter izkoriščanju pičlih in tveganih fosilnih goriv, spremenimo v trajnosten in bolj neodvisen model. Vse je odvisno od izbire pravih tehnologij.“

„Potreba, da se z naložbami razvije čista in obnovljiva energija, se lahko izpolni le z uporabo širokega spektra finančnih instrumentov. Komisija in EIB sta v ta namen že občutno povišali naložbe, vendar moramo mobilizirati več naložb iz javnega in zasebnega sektorja. Predlagamo, da se poveča Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja, okrepi podpora tveganemu kapitalu ter razvijejo sklad Marguerite in drugi skladi,“ je dejal Evropski komisar za gospodarske in monetarne zadeve Joaquin Almunia.

Ključne tehnologije in dejavnosti, ki se bodo financirale

Komisija je s pomočjo industrije in raziskovalcev pripravila tehnološke načrte v zvezi s ključnimi nizkoogljičnimi tehnologijami z veli kim potencialom na ravni EU na šestih področjih: vetrna energija, sončna energija, elektroenergetska omrežja, energija iz biomase, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida ter trajnostna jedrska fisija. Dodatni stroški bi krili temeljne in uporabne raziskave, prikaz in uveljavljanje na trgu v zgodnji fazi brez razvojnih dejavnosti. Predlagana je bila nova pobuda o energetski učinkovitosti, ki bi zadevala do 30 mest (pobuda za pametna mesta), kot prva spodbuda za masovno uveljavljanje energetske učinkovitosti, obnovljivih virov in tehnologij za energetska omrežja na trgu.

Skupna odgovornost za stroškovno učinkovitost

Komisija poziva k usklajenemu in dopolnjevalnemu delovanju zadevnih akterjev in k bolj tveganim naložbam. Potrebna je javna podpora v primeru visoke ravni tehnoloških negotovosti in tržnega tveganja. To bi moralo spodbuditi sodelovanje industrije, ki bi ga podprle višje naložbe bank in zasebnih vlagateljev v podjetja, ki bodo vodila prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Obravnava se tudi možnost posredovanja EIB pri povišanju posojil za financiranje načrta SET.

Glej tudi MEMO/09/437 – Vprašanja in odgovori

Spletne strani:

Načrt SET: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Podpora SRS pri načrtu SET:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en

Informacijski sistem za načrt SET (SETIS): http://setis.ec.europa.eu

Pretekli objavljeni IP in MEMO:

IP/07/1750 , MEMO/07/494 in MEMO/07/493 , objavljeni 22. novembra 2007

IP/08/1587 in MEMO/08/657 , objavljena 28. oktobra 2008


Side Bar