Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Bruselj, 28. januarja 2009

V podporo Evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva Komisija za leti 2009 in 2010 predlaga novo naložbo 5 milijard EUR v energetsko in širokopasovno internetno infrastrukturo

Evropska komisija je danes v okviru tekočega izvajanja Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki ga je decembra 2008 potrdil Evropski svet, predstavila predloge za naložbe v ključne projekte energetske in širokopasovne internetne infrastrukture. Ti ukrepi bodo kratkoročno zagotovili še kako potrebno spodbudo gospodarstvu EU, hkrati pa se bodo osredotočali na strateške cilje, kot je zanesljiva preskrba z energijo. Sveženj ukrepov je namenjen vsem državam članicam.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je dejal: „Bistvo načrta EU za oživitev gospodarstva so ,pametne naložbe‘, ki pomenijo kratkoročno spodbudo, usmerjeno k dolgoročnim ciljem. Komisija je danes sprejela ravno to: seznam posebnih projektov, ki jim bo namenila 5 milijard EUR še neporabljenih sredstev iz proračuna EU za dolgoročno utrditev Evrope. Graditi moramo na izkušnjah iz nedavne plinske krize in veliko vložiti v energijo. Prav tako moramo z zagotavljanjem informacijskih avtocest, ki vodijo do podeželskih skupnosti, spodbuditi evropsko gospodarstvo. Komisija je odločena, da bo pri oživitvi gospodarstva EU sodelovala z državami članicami, tako da bo vlagala v ta ključna področja. Od predlaganih ukrepov bodo tako imele koristi vse države članice.“

Danes predstavljeni sveženj vsebuje:

– kratko sporočilo o ozadju pobude in njenih ciljih,

– za energetske projekte: predlog uredbe, s katero se bo strateškim energetskim projektom namenila podpora Skupnosti. Predlagana je 3,5 milijarde EUR vredna naložba v zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (finančna sredstva: 1 250 milijonov EUR), vetrne elektrarne na morju (500 milijonov EUR) ter v projekte za plinske in električne povezave (1 750 milijonov EUR).

– za širokopasovne povezave: Komisija predlaga porabo 1 milijarde EUR sredstev za razširitev in posodobitev hitrih internetnih povezav v podeželskih skupnostih. Ta sredstva bodo usmerjena prek obstoječega sklada EU za razvoj podeželja, da bi se pokrile „bele točke“ na širokopasovnem zemljevidu Evrope (30% prebivalcev na podeželskih območjih, ki še nimajo dostopa do širokopasovne internetne povezave).

– in spopadanje z novimi izzivi, ki jih je razkril „zdravniški pregled“ skupne kmetijske politike (SKP): z uporabo obstoječih mehanizmov za razvoj podeželja bi bilo mogoče 0,5 milijarde EUR usmeriti v spopadanje z „novimi izzivi“, ugotovljenimi z „zdravniškim pregledom“. Ti novi izzivi so: podnebne spremembe, energija iz obnovljivih virov, gospodarjenje z vodo, biotska raznovrstnost in prestrukturiranje sektorja mleka in mlečnih izdelkov.

Energetska in širokopasovna omrežja so bistvenega pomena za prihodnost gospodarstva EU.

Komisija je v svojem drugem strateškem pregledu energetske politike, ki ga je opravila novembra 2008, izpostavila izziv zanesljive preskrbe z energijo. Nedavna plinska kriza je njegov pomen še poudarila. Še posebej v sedanjih gospodarskih in finančnih razmerah so naložbe v projekte težko dostopne. Podpora EU bo tako omogočila nadaljevanje teh projektov, ki bodo pomagali zapolniti vrzeli v energetskih povezavah v EU ter ohraniti zagon za čim učinkovitejšo uporabo domačih energetskih virov EU. Poudarek projektov je na čezmejnih potrebah in razvoju novih tehnologij, ki so bistvene za prihodnje energetske potrebe Evrope.

Razširitev ter posodobitev infrastrukture za hitre internetne povezave sta nujno potrebni za gospodarstvo in družbo. V Evropskem načrtu za oživitev gospodarstva je bil zastavljen cilj razviti širokopasovna omrežja, da bi se do leta 2010 dosegla 100-odstotna pokritost s hitrimi internetnimi povezavami. Vendar se bo podeželje pri povezovanju na širokopasovno omrežje vedno spopadalo z dodatnimi težavami. Če pa se naložbeni tokovi skoraj ustavijo, se bo ta nevarnost podvojila ter imela neposredne socialne in gospodarske posledice. Zato se je treba pri teh ukrepih osredotočiti na podeželska območja. Uporaba instrumentov za razvoj podeželja bo omogočila hiter začetek ukrepanja na terenu.

Popolni seznam projektov glede energetske infrastrukture, ki ga je predložila Komisija, lahko najdete v prilogi.

Ozadje

Komisija je novembra 2008 v okviru Evropskega načrta za oživitev gospodarstva predlagala, da se v letih 2009 in 2010 za naložbe v energetske in širokopasovne projekte porabi dodatnih 5 milijard EUR še neporabljenih sredstev iz proračuna EU. Zamisel je zajemala pospešitev potrebnih naložb, ublažitev udarca gospodarskega nazadovanja na gradbeni sektor ter okrepitev dolgoročnega potenciala EU za trajnostno rast prek usmerjenih spodbud gospodarstvu EU. To znatno prispeva k dogovorjenemu znesku gospodarske spodbude v višini 1,5 % BDP, ki ga sestavljata ukrepanje na nacionalni ravni in ravni EU.

Predlog je danes v soglasju s komisarjem Andrisom Piebalgsom ter komisarkama Mariann Fischer-Boel in Viviane Reding predstavil predsednik Barroso. Komisija s temi predlogi uresničuje nalogo, ki ji jo je decembra 2008 zaupal Evropski svet, in sicer naj ob upoštevanju ustreznega geografskega ravnotežja čimprej pripravi seznam posebnih projektov. Da bi se čim bolj povečal učinek na splošno gospodarstvo, je bila še zlasti poudarjena potreba po začetku porabe sredstev že v letih 2009 in 2010.

Za čim hitrejše učinkovanje predlogov pa Komisija upa, da bosta Svet in Evropski parlament hitro napredovala pri razpravah ter sprejetju zakonodajnih ukrepov. Komisija torej upa, da je mogoče redne postopke v drugih institucijah pospešiti ter tako omogočiti sprejetje svežnja.

Več informacij je na voljo v MEMO/09/36 o predlaganih energetskih projektih ter v MEMO/09/35 o širokopasovni internetni infrastrukturi.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar