Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Bruksela, dnia 28 stycznia 2009 r.

Komisja proponuje nowe inwestycje w wysokości 5 mld EUR w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011, jako wsparcie unijnego planu naprawczego

Komisja przedstawiła dzisiaj wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Wnioski te przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. Projekty te odegrają w perspektywie krótkoterminowej rolę bodźca, którego gospodarka unijna obecnie tak bardzo potrzebuje, a równocześnie pozwolą realizować takie strategiczne cele, jak np. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie państwa członkowskie skorzystają na tym pakiecie środków.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził: „Cały plan naprawczy UE opiera się na „inteligentnych inwestycjach” – zamierzonych jako krótkoterminowy bodziec, który pozwoli realizować cele długoterminowe. Komisja przyjęła dziś właśnie taki pakiet: wykaz konkretnych projektów, w które zamierza zainwestować 5 mld EUR ze środków niewykorzystanych w ramach unijnego budżetu; mają one pomóc zbudować silniejszą Europę w perspektywie długoterminowej. Musimy wyciągnąć wnioski z niedawnego kryzysu gazowego i zacząć zdecydowanie inwestować w sektor energii. Musimy również ożywić europejską gospodarkę poprzez stworzenie infostrad na obszarach wiejskich. Komisja zamierza współpracować z państwami członkowskimi nad ożywieniem unijnej gospodarki poprzez inwestycje w tych kluczowych dziedzinach. Wszystkie państwa członkowskie skorzystają na tym pakiecie środków.”

Zaprezentowany dzisiaj pakiet obejmuje:

  • krótki komunikat, w którym przedstawiono kontekst inicjatywy i jej założenia;
  • w zakresie projektów energetycznych: wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przyznania wsparcia wspólnotowego strategicznym projektom energetycznym. Proponowane są inwestycje o łącznej wartości 3,5 mld EUR, obejmujące inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (pula środków: 1,25 mld EUR), w morskie elektrownie wiatrowe (500 mln EUR) oraz projekty dotyczące połączeń systemów gazu i energii elektrycznej (1,75 mld EUR).
  • w zakresie łączy szerokopasmowych: Komisja proponuje przeznaczenie 1 mld EUR na rozbudowę i modernizację szybkich łączy internetowych na obszarach wiejskich. Środki te zostaną udostępnione za pośrednictwem Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wykorzystane na wyeliminowanie w Europie obszarów nieobjętych siecią szerokopasmową (30% ludności na obszarach wiejskich nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej).
  • w zakresie pokonywania nowych wyzwań określonych podczas oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR): przeznaczenie 0,5 mld EUR na rozpoczęcie działań zmierzających do sprostania nowym wyzwaniom określonym podczas oceny funkcjonowania WPR, przy wykorzystaniu istniejących mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich. Wyzwania te obejmują: zmiany klimatyczne, energię odnawialną, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną i restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Energia i sieci szerokopasmowe to dziedziny kluczowe dla przyszłości europejskiej gospodarki

Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego szczególnie podkreślono w drugim strategicznym przeglądzie energetycznym Komisji w listopadzie 2008 r., a niedawny kryzys gazowy uwydatnił je jeszcze bardziej. W obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej szczególnie trudno jest znaleźć inwestorów dla wielu projektów. Wsparcie ze strony UE sprawi, że będzie można kontynuować ich realizację: projekty te pomogą w zlikwidowaniu luk w połączeniach międzysystemowych UE i umożliwią dalsze optymalne wykorzystanie wewnętrznych źródeł energii w UE. Projekty koncentrują się na potrzebach transgranicznych i przyczyniają do rozwoju nowych technologii o podstawowym znaczeniu dla przyszłych energetycznych potrzeb Europy.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury internetowej o wysokiej przepustowości jest koniecznym warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. W europejskim planie naprawy gospodarczej jako jeden z celów przyjęto rozbudowę sieci łączności szerokopasmowej; dąży się do tego, aby w 2010 r. odsetek osób posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego wynosił 100%. Na obszarach wiejskich zawsze jednak będą istniały dodatkowe trudności związane z podłączeniem do sieci szerokopasmowej. Ryzyko to wzrasta znacząco, gdy obniża się liczba inwestycji. Ma to bezpośrednie skutki społeczne i gospodarcze. Dlatego też należy skoncentrować działania na obszarach wiejskich i wykorzystać instrumenty rozwoju obszarów wiejskich do działań na miejscu, aby prace można było rozpocząć możliwie najszybciej.

Pełny wykaz projektów przedstawionych przez Komisję w zakresie infrastruktury energetycznej znajduje się w załączniku.

Kontekst

W listopadzie 2008 r. w ramach europejskiego programu naprawy gospodarczej Komisja zaproponowała przeznaczenie w 2009 i 2010 r. dodatkowych 5 mld EUR niewykorzystanych środków finansowych z budżetu UE na inwestycje w projekty energetyczne i projekty łączności szerokopasmowej. W założeniu miało to przyspieszyć niezbędne inwestycje, złagodzić skutki recesji gospodarczej w sektorze budownictwa i wzmocnić potencjał długoterminowego zrównoważonego wzrostu UE poprzez ożywienie pewnych sektorów unijnej gospodarki. Wniesie to znaczący wkład w osiągnięcie uzgodnionego bodźca gospodarczego ( w wysokości 1,5 % PKB), na który składają się zarówno działania na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Pakiet został przedstawiony dzisiaj przez przewodniczącego Komisji José Manuela Barrosa w porozumieniu z komisarzami Andrisem Piebalgsem, Mariann Fischer-Boel i Viviane Reding. Przedstawiając te wnioski, Komisja realizuje zadanie powierzone jej przez Radę Europejską w grudniu 2008 r., polegające na szybkim zaproponowaniu konkretnych projektów przy równoczesnym uwzględnieniu właściwej równowagi geograficznej. Aby szybko osiągnąć możliwie efektywne ogólne skutki dla gospodarki, szczególny nacisk położono na potrzebę inwestowania środków w 2009 i 2010 r.

Komisja ma nadzieję, że Rada i Parlament Europejski szybko osiągną postępy w debatach i procesie przyjmowania środków legislacyjnych, dzięki czemu przedstawione wnioski będą mogły jak najszybciej przynieść efekty. Komisja ma w związku z tym nadzieję, że uda się przyspieszyć zwykłe procedury w innych instytucjach w celu wdrożenia pakietu.

Bliższe informacje na temat zaproponowanych projektów energetycznych można znaleźć w dokumencie MEMO/09/36, natomiast na temat szerokopasmowych łączy internetowych w dokumencie MEMO/09/35.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar