Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Brussel, 28 januari 2009

Commissievoorstel ter ondersteuning van het EU-herstelplan: 5 miljard EUR extra investeringen in energie- en breedbandinternetinfrastructuur in 2009 en 2010

De Europese Commissie is vandaag met een voorstellenpakket gekomen voor investeringen in belangrijke projecten voor energie- en breedbandinternetinfrastructuur. Het pakket past in de uitvoering van het EU-herstelplan dat in december 2008 door de Europese Raad is goedgekeurd. Het biedt de EU-economie een hoognodige stimulans op korte termijn en is tegelijk gericht op strategische doelstellingen zoals energiezekerheid. De voorgestelde maatregelen zullen alle lidstaten ten goede komen.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft in dit verband het volgende verklaard: "In het EU-herstelplan draait alles om "slimme investeringen": kortetermijnstimulansen gericht op langetermijndoelstellingen. Dat is precies wat de Commissie vandaag voorstelt: een reeks concrete projecten waarvoor 5 miljard EUR ongebruikte kredieten uit de EU-begroting wordt uitgetrokken om te bouwen aan een sterker Europa op lange termijn. We moeten lessen trekken uit de recente gascrisis en fors investeren in energie. We moeten de Europese economie tevens stimuleren door plattelandsgemeenschappen op de informatiesnelwegen aan te sluiten. Alle lidstaten zullen voordeel halen uit onze voorstellen. De Commissie is dan ook voornemens om samen met hen in deze sleutelsectoren te investeren om de EU-economie nieuw leven in te blazen."

Het pakket dat vandaag is gepresenteerd bestaat uit:

  • een korte mededeling waarin de achtergrond en de doelstellingen van het initiatief worden geschetst;
  • voor energieprojecten: een voorstel voor een verordening waarbij Gemeenschapssteun wordt verleend voor strategische energieprojecten. Er zou in totaal 3,5 miljard EUR worden geïnvesteerd in het invangen en opslaan van kooldioxide (1 250 miljoen EUR), offshorewindprojecten (500 miljoen EUR) en projecten voor gas- en elektriciteitsinterconnectie (1 750 miljoen EUR).
  • voor breedband: de Commissie stelt voor 1 miljard EUR uit te trekken voor het uitbreiden en verbeteren van hogesnelheidsinternet in plattelandsgemeenschappen. Deze middelen zullen via het bestaande EU-fonds voor plattelandsontwikkeling worden besteed om de "blinde vlekken" op de Europese breedbandkaart op te vullen (30% van de bevolking op het platteland heeft geen breedbandtoegang).
  • voor de aanpak van de nieuwe uitdagingen die in de gezondheidscontrole van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) worden genoemd: door gebruik te maken van de bestaande mechanismen voor plattelandsontwikkeling kan 0,5 miljard EUR worden uitgetrokken voor de aanpak van de "nieuwe uitdagingen" waarover in het kader van de gezondheidscontrole overeenstemming is bereikt. Deze nieuwe uitdagingen zijn de klimaatverandering, het gebruik van hernieuwbare energie, het waterbeheer, de biodiversiteit en de herstructurering van de zuivelsector.

Zowel energie- als breedbandnetwerken zijn van essentieel belang voor de toekomst van de EU-economie.

Bij de tweede strategische toetsing van het energiebeleid van november 2008 heeft de Commissie de nadruk gelegd op energiezekerheid. De recente gascrisis heeft het belang daarvan nog eens extra onderstreept. In het huidige economische en financiële klimaat is het voor bepaalde projecten bijzonder moeilijk investeerders te vinden. Met deze EU-steun zullen deze projecten weer op gang komen, waardoor de ontbrekende schakels in de energie-interconnecties binnen de EU zullen worden aangelegd en op het huidige elan zal worden doorgegaan om de interne energiebronnen van de EU optimaal te benutten. De projecten zijn vooral gericht op grensoverschrijdende behoeften en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de toekomstige energievoorziening in Europa.

Economisch en sociaal gezien is het absoluut noodzakelijk dat de infrastructuur voor hogesnelheidsinternet wordt uitgebreid en verbeterd. In het Europees economisch herstelplan staat dat hogesnelheidsinternet tegen 2010 een dekking van 100% moet hebben bereikt. Hoe dan ook levert het aansluiten van plattelandsgebieden op het breedbandnetwerk extra problemen op. Nu investeringen op een laag pitje staan, wordt dat nog moeilijker. Dit heeft directe gevolgen op sociaal en economisch gebied. Daarom zijn deze maatregelen terecht op het platteland toegespitst. Door gebruik te maken van de instrumenten voor plattelandsontwikkeling kan snel op het terrein actie worden ondernomen.

Een volledige lijst van de energie-infrastructuurprojecten die de Commissie voorstelt, is als bijlage bij deze mededeling gevoegd.

Achtergrond

In haar Europees economisch herstelplan van november 2008 heeft de Commissie voorgesteld in 2009 en 2010 5 miljard EUR extra ongebruikte kredieten uit de EU-begroting te investeren in energie- en breedbandprojecten. Door de EU-economie een doelgerichte stimulans te geven, wil zij vaart zetten achter de noodzakelijke investeringen, de gevolgen van de economische terugval voor de bouwsector verzachten en het EU-potentieel voor duurzame groei op langere termijn verbeteren. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van de overeengekomen doelstelling om de economie met een pakket van nationale en communautaire maatregelen ter grootte van 1,5% van het bbp te stimuleren.

Voorzitter Barroso heeft het voorstel vandaag gepresenteerd, in overleg met de commissarissen Piebalgs, Fischer-Boel en Reding. Daarmee voert de Commissie het mandaat uit dat zij in december 2008 van de Europese Raad heeft gekregen om snel en rekening houdend met een passend geografisch evenwicht een lijst van concrete projecten voor te leggen. Er is ook benadrukt dat de middelen al in 2009 en 2010 moeten worden uitgegeven om een maximaal effect op de hele economie te sorteren.

De Commissie hoopt dat de Raad en het Europees Parlement de wetgevingsmaatregelen snel kunnen bespreken en aannemen, zodat de voorstellen zo gauw mogelijk resultaat kunnen opleveren. De Commissie hoopt dan ook dat de andere instellingen hun steentje bijdragen en het maatregelenpakket via versnelde procedures goedkeuren.

Meer informatie is te vinden in MEMO/09/36 over de voorgestelde energieprojecten en in MEMO/09/35 over de breedbandinternetinfrastructuur.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar