Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Briselē, 2009. gada 28. janvārī

Komisija ierosina jaunus ieguldījumus 5 miljardu eiro apmērā enerģētikā un interneta platjoslas infrastruktūrā 2009. un 2010. gadā, lai sniegtu atbalstu ES atveseļošanas plānam

Īstenojot ES atveseļošanas plānu, kuru Eiropadome apstiprināja 2008. gada decembra sanāksmē, Eiropas Komisija šodien ir nākusi klajā ar priekšlikumiem veikt ieguldījumus būtiskos enerģētikas un interneta platjoslas infrastruktūras projektos. Ar tiem tiks dots tik nepieciešamais stimuls ES ekonomikai īstermiņā, vienlaikus pievēršoties tādiem stratēģiskiem mērķiem kā energoapgādes drošība. No pasākumu kopuma ieguvējas būs visas dalībvalstis.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: “ES atveseļošanas plāna galvenā tēma ir stratēģiskie ieguldījumi – īstermiņa stimuls, lai risinātu ilgtermiņa mērķus. Tieši to Komisija šodien ir pieņēmusi – konkrētu projektu sarakstu, lai ES budžeta neizlietotos līdzekļus 5 miljardu eiro apmērā novirzītu spēcīgākas Eiropas veidošanai ilgtermiņā. Mums jāņem vērā nesenās gāzes krīzes mācība un jāveic būtiski ieguldījumi enerģētikā. Tāpat mums jādod stimuls Eiropas ekonomikai, nodrošinot „telekomunikāciju lielceļus” lauku rajonos. Komisija ir apņēmības pilna strādāt kopā ar dalībvalstīm, kas visas būs ieguvējas no mūsu ierosinātajiem pasākumiem, lai atdzīvinātu ES ekonomiku, veicot ieguldījumus šajās būtiskajās jomās.”

Šodien iesniegtajā pasākumu kopumā ietilpst

  • īss paziņojums, kurā īsumā izklāstīta iniciatīvas pamatinformācija un mērķi;
  • attiecībā uz enerģētikas projektiem: priekšlikums regulai, lai piešķirtu Kopienas atbalstu stratēģiskiem enerģētikas projektiem. Tiek ierosināts kopumā piešķirt 3,5 miljardus eiro, tos sadalot ieguldījumiem oglekļa dioksīda uztveršanā un uzglabāšanā (finansējuma apjoms – 1250 miljoni eiro), jūras vēja enerģijas projektos (500 miljoni eiro) un starpsavienojumu projektos gāzes un elektrības jomā (1750 miljoni eiro);
  • attiecībā uz platjoslas tīkliem: Komisija ierosina paredzēt 1 miljardu eiro ātrdarbīga interneta paplašināšanai un modernizēšanai lauku rajonos. Šos līdzekļus paredzēs esošā ES Lauku attīstības fonda ietvaros, lai novērstu baltos laukumus” Eiropas platjoslas kartē (30 % lauku rajonu iedzīvotāju, kuriem nav pieejami platjoslas tīkli);
  • un jauniem uzdevumiem, kādi konstatēti kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) „veselības pārbaudē”: esošo lauku attīstības mehānismu izmantošana, kuras rezultātā 0,5 miljardus eiro novirzītu darbības sākšanai pie „jauniem uzdevumiem”, par kuriem vienojās „veselības pārbaudē”. Šie jaunie uzdevumi ir klimata pārmaiņas, atjaunojamie energoresursi, ūdens resursu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība un piensaimniecības nozares pārstrukturēšana.

Gan enerģētika, gan platjoslas tīkli ir būtiski ES ekonomikas nākotnei.

Nepieciešamība panākt energoapgādes drošību tika uzsvērta Komisijas otrajā enerģētikas stratēģijas pārskatā, ar kuru tā nāca klajā 2008. gada novembrī. To, cik tas ir svarīgi, vēl spilgtāk apliecināja nesenā gāzes krīze. Pašreizējā ekonomikas un finanšu situācijā ir īpaši sarežģīti rast ieguldījumus projektiem. Ar ES atbalstu varēs no jauna pievērsties šiem projektiem – tie palīdzēs aizpildīt trūkstošos posmus ES enerģētikas starpsavienojumos un saglabāt vajadzīgo dinamiku, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu ES vietējos energoresursus. Projektos galvenā uzmanība tiek pievērsta pārrobežu vajadzībām un jaunu tehnoloģiju izstrādei, kas ir būtiskas Eiropas turpmākām vajadzībām enerģētikas jomā.

Ekonomikā un sociālajā jomā absolūti nepieciešama ir ātrdarbīgas interneta infrastruktūras paplašināšana un modernizēšana. Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā ir izvirzīts mērķis attīstīt platjoslas tīklus, lai līdz 2010. gadam panāktu simtprocentīgu ātrdarbīga interneta pārklājumu. Tomēr lauku rajoniem vienmēr būs jāsaskaras ar papildu grūtībām attiecībā uz piesaisti platjoslai. Ieguldījumiem būtiski sarūkot, šis risks divkāršojas. Tam ir tiešas sekas sociālajā jomā un ekonomikā. Tādēļ būtu pareizi šo darbību koncentrēt uz lauku rajoniem, un, izmantojot lauku attīstības instrumentus, darbību uz vietām varēs sākt drīz.

Pilnīgs Eiropas Komisijas sastādītais projektu saraksts enerģētikas infrastruktūras jomā ir pieejams pielikumā.

Vispārēja informācija

Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros Eiropas Komisija 2008. gada novembrī jau ierosināja 2009. un 2010. gadā mobilizēt papildu 5 miljardus eiro neizlietoto līdzekļu no ES budžeta, lai veiktu ieguldījumus enerģētikas un platjoslas interneta projektos. Tas tika ierosināts ar nolūku paātrināt nepieciešamos ieguldījumus, mazināt ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz būvniecības nozari un palielināt ES ilgtspējīgas attīstības potenciālu ilgākā termiņā, mērķtiecīgi stimulējot ES ekonomiku. Tas ir nozīmīgs ieguldījums, lai panāktu saskaņoto ekonomiskā stimula apjomu, kas noteikts 1,5 % apmērā no IKP un sastāv gan no valstu, gan ES darbības.

Priekšlikumu šodien izklāstīja priekšsēdētājs Barrozu, to saskaņojot ar komisāriem – Piebalgu, Fišeri-Bolu un Redingu. Ar šiem priekšlikumiem Komisija īsteno pilnvaras, kuras tai 2008. gada decembra sanāksmē deva Eiropadome, lai īsā laikā sastādītu konkrētu projektu sarakstu, ņemot vērā pareizu ģeogrāfisko līdzsvaru. Lai īsā laikā panāktu maksimālu ietekmi uz ekonomiku kopumā, īpaša uzmanība tiek veltīta nepieciešamībai līdzekļus sākt izlietot jau 2009. un 2010. gadā.

Lai panāktu, ka priekšlikumi spēj radīt ietekmi pēc iespējas īsākā laikā, Komisija cer, ka Padome un Eiropas Parlaments spēs ātri apspriest un pieņemt likumdošanas pasākumus. Tādēļ Komisija cer, ka būs iespējams paātrināt parastās procedūras citās iestādēs, lai īstenotu pasākumu kopumu.

Sīkāka informācija pieejama MEMO/09/36 par ierosinātajiem enerģētikas projektiem un MEMO/09/35 par interneta platjoslas infrastruktūras projektiem.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar