Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Briuselis, 2009 m. sausio 28 d.

Komisija siūlo 5 mlrd. EUR naujų investicijų į energetikos ir plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūrą 2009–2010 m., kad paremtų ES atkūrimo planą

Įgyvendindama 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą ES atkūrimo planą, Europos Komisija šiandien pateikė pasiūlymų investuoti į svarbiausius energetikos ir plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūros projektus. Šie pasiūlymai bus labai reikalingas impulsas ES ekonomikai trumpuoju laikotarpiu. Kartu jais bus siekiama strateginių, kaip antai energetinio saugumo, tikslų. Šis priemonių paketas bus naudingas visoms valstybėms narėms.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „ES atkūrimo plano esmė yra „protingas“ investavimas – trumpalaikiu stimulu siekiama ilgalaikių tikslų. Šiandien Komisija vadovavosi būtent šiuo principu: ji patvirtino sąrašą specialių projektų, kuriems iš ES biudžeto bus skirta 5 mlrd. EUR nepanaudotų lėšų, siekiant sustiprinti Europą ilguoju laikotarpiu. Turime pasimokyti iš neseniai vykusios dujų krizės ir smarkiai investuoti į energetikos infrastruktūrą. Taip pat reikia stimuliuoti Europos ekonomiką tiesiant informacijos linijas kaimo bendruomenėse. Komisija įsipareigoja bendradarbiauti su valstybėmis narėmis; joms visoms bus naudingos mūsų pasiūlytos ES ekonomikos atgaivinimo priemonės – investicijos į šias svarbiausias sritis.“

Šiandien pateiktą paketą sudaro:

  • trumpas pranešimas, kuriame nurodyta šios iniciatyvos aiškinamoji informacija ir tikslai;
  • energetikos srities projektai: reglamento, kuriuo teikiama Bendrijos parama strateginiams energetikos projektams remti, pasiūlymas. Iš viso siūloma investuoti 3,5 mlrd. EUR į anglies dioksido surinkimo ir saugojimo sritį (finansinė programa: 1 250 mln. EUR), jūros vėjo energijos projektus (500 mln. EUR), dujų ir elektros energijos tinklų sujungimo projektus (1 750 mln. EUR);

- plačiajuostis ryšys: Komisija siūlo skirti 1 mlrd. EUR sparčiajam internetui kaimo bendruomenėse plėtoti ir atnaujinti. Šios lėšos bus skirtos iš esamo ES kaimo plėtros fondo, kad Europos plačiajuosčio ryšio žemėlapyje nebeliktų „tuščių vietų“ (30 % kaimo vietovių gyventojų neturi plačiajuosčio ryšio prieigos).

- Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) patikrinime nurodytų naujų problemų sprendimas: naudojant esamas kaimo plėtros priemones, 0,5 mlrd. EUR būtų skirta patikrinime nurodytų naujų uždavinių sprendimui. Šie nauji uždaviniai: klimato kaita, atsinaujinantys energijos ištekliai, vandentvarka, biologinė įvairovė ir pieno sektoriaus restruktūrizavimas.

Tiek energetikos, tiek plačiajuosčio ryšio tinklai labai svarbūs ES ekonomikos ateičiai.

2008 m. lapkričio mėn. Komisijos antrojoje strateginėje energetikos sektoriaus peržiūroje pabrėžtas energetinio saugumo uždavinys. Jo svarbą dar kartą parodė ir neseniai vykusi dujų krizė. Dabartinėmis ekonominėmis ir finansinėmis aplinkybėmis labai sunku gauti lėšų projektams finansuoti. Su ES parama bus galima įgyvendinti projektus, kurie padės panaikinti ES elektros energijos tinklų sujungimo spragas ir skatins kuo veiksmingiau naudoti ES vietinius energijos šaltinius. Projektuose pagrindinis dėmesys kreipiamas į tarpvalstybinius poreikius ir į naujų technologijų, būtinų būsimiems Europos energijos poreikiams tenkinti, plėtrą.

Plėtoti ir atnaujinti sparčiojo interneto infrastruktūrą – ekonominė ir socialinė būtinybė. Europos ekonomikos atkūrimo plane nustatytas tikslas plėtoti plačiajuosčio ryšio tinklus ir iki 2010 m. pasiekti 100 % sparčiojo interneto aprėptį. Tačiau kaimo vietovėse visada bus papildomų sunkumų prisijungti prie plačiajuosčio ryšio. Kai investicijos sumažėja iki minimumo, ši rizika padvigubėja. Tai turi tiesioginių socialinių ir ekonominių pasekmių. Todėl reikia sutelkti šią veiklą kaimo vietovėse, o naudojantis kaimo plėtros priemonėmis visa tai bus galima greitai įgyvendinti praktiškai.

Išsamus Komisijos pasiūlytų projektų sąrašas pateikiamas priede.

Aiškinamoji informacija

2008 m. lapkričio mėn., vykdydama Europos ekonomikos atkūrimo planą, Komisija pasiūlė 2009 ir 2010 m. iš ES biudžeto papildomai skirti 5 mlrd. EUR nepanaudotų lėšų investicijoms į energetikos ir plačiajuosčio ryšio projektus. Buvo siekiama paspartinti būtinas investicijas, sušvelninti ekonominio nuosmukio poveikį statybų sektoriui ir padidinti ES tvariojo augimo potencialą ilgesniuoju laikotarpiu, tikslingai stimuliuojant ES ekonomiką. Tai svarbus nacionalinis ir ES indėlis (1,5 % BVP), siekiant sutarto ekonomikos atgaivinimo.

Pirmininkas J. M. Barroso kartu su Komisijos nariais A. Piebalgu, M. Fischer Boel ir V. Reding šiandien pateikė pasiūlymų. Šiais pasiūlymais Komisija įgyvendina 2008 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos jai suteiktus įgaliojimus greitai pateikti specialių projektų sąrašą, išlaikant tinkamą geografinę pusiausvyrą. Siekiant greito didžiausio bendro ekonomikos rezultato, ypatingas dėmesys skirtas poreikiui pradėti naudoti lėšas 2009 ir 2010 m.

Siekdama užtikrinti, kad pasiūlymai kuo greičiau duotų rezultatų, Komisija tikisi, kad Taryba ir Europos Parlamentas gali greitai aptarti ir priimti teisines priemones. Todėl Komisija viliasi, kad, siekdamos įgyvendinti paketą, kitos institucijos gali paspartinti įprastas procedūras.

Papildomos informacijos galima rasti MEMO/09/36 dėl pasiūlytų energetikos projektų ir MEMO/09/35 dėl plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūros.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar