Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Bryssel 28. tammikuuta 2009

Komissio ehdottaa uutta 5 miljardin euron investointia energiainfrastruktuuriin ja internetin laajakaistainfrastruktuuriin vuosina 2009 ja 2010 EU:n elvytyssuunnitelman tukemiseksi

Osana Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2008 hyväksymän EU:n elvytyssuunnitelman täytäntöönpanoa Euroopan komissio on tänään ehdottanut investointeja energiainfrastruktuuria ja internetin laajakaistainfrastruktuuria koskeviin merkittäviin hankkeisiin. Nämä investoinnit antavat tarpeellisen piristysruiskeen EU:n taloudelle lyhyellä aikavälillä ja samalla kohdistuvat strategisiin tavoitteisiin kuten energian toimitusvarmuuteen. Kaikki jäsenvaltiot hyötyvät toimenpidepaketista.

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan EU:n elvytyssuunnitelmassa keskeisellä sijalla ovat ”älykkäät investoinnit” – lyhyen aikavälin piristysruiske, jolla pyritään saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteita. Komissio on tänään esittänyt juuri tällaisen ehdotuksen – luettelon tarkoin määritetyistä hankkeista, joihin käytetään EU:n talousarviosta 5 miljardia euroa käyttämättömiä määrärahoja pitkällä aikavälillä vahvemman Euroopan luomiseksi. Puheenjohtaja Barroson mukaan meidän on otettava opiksi viimeaikaisesta kaasukriisistä ja investoitava voimakkaasti energia-alaan. Meidän on myös piristettävä Euroopan taloutta luomalla tiedon valtateitä maaseudulla. Komissio on hänen mukaansa sitoutunut tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa EU:n talouden elvyttämiseksi näillä avainalueilla tehtävien investointien avulla. Hän totesi, että kaikki jäsenvaltiot hyötyvät komission ehdottamista toimenpiteistä.

Tänään esitetty paketti sisältää seuraavat asiakirjat:

  • lyhyt tiedonanto, jossa esitetään lyhyesti aloitteen tausta ja tavoitteet;
  • energiahankkeet: ehdotus asetukseksi yhteisön tuen myöntämisestä energia-alan strategisille hankkeille. Ehdotetun rahoituksen kokonaismäärä on 3,5 miljardia euroa, ja rahoitusta myönnetään investointeihin hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (rahoituspuitteet 1 250 miljoonaa euroa), merituulivoimahankkeisiin (500 miljoonaa euroa) ja kaasu- ja sähköyhteyshankkeisiin (1 750 miljoonaa euroa);
  • laajakaista: komissio ehdottaa miljardin euron kohdistamista nopeiden internetyhteyksien levittämiseksi ja päivittämiseksi maaseutuyhteisöissä. Nämä määrärahat myönnetään olemassa olevan EU:n maaseudun kehittämisrahaston kautta, ja tarkoituksena on kattaa EU:n laajakaistaverkoston ongelma-alueet (30 prosenttia maaseutualueiden väestöstä, jolla ei ole yhteyttä laajakaistaverkkoon).
  • yhteisen maatalouspolitiikan arvioinnin yhteydessä havaittuihin uusiin haasteisiin vastaaminen: olemassa olevia maaseudun kehitysmekanismeja käyttämällä suunnataan 0,5 miljardia euroa sellaisten toimenpiteiden käynnistämiseen, joilla vastataan arvioinnissa havaittuihin ”uusiin haasteisiin”. Tällaisia uusia haasteita ovat ilmastonmuutos, uusiutuva energia, vesihuolto, biologinen monimuotoisuus ja meijerialan rakenneuudistus.

Energia- ja laajakaistaverkot ovat molemmat ratkaisevan tärkeitä EU:n talouden tulevaisuuden kannalta.

Energian toimitusvarmuuteen liittyvää haastetta korostettiin komission toisessa strategisessa energiakatsauksessa marraskuussa 2008. Viimeaikainen kaasukriisi on entisestään korostanut sen merkitystä. Nykyisen talous- ja rahoitussuhdanteen vallitessa hankkeiden on erityisen vaikeaa houkutella investointeja. EU:n tuen avulla nämä hankkeet saadaan jälleen hyvälle mallille: ne auttavat tukkimaan aukot EU:n energiayhteyksissä ja jatkavat työtä EU:n omien energialähteiden käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeissa keskitytään rajat ylittäviin tarpeisiin ja sellaisten uusien teknologioiden kehittämiseen, jotka ovat tärkeitä Euroopan tulevien energiatarpeiden kannalta.

Nopean internetinfrastruktuurin laajentaminen ja päivittäminen on taloudellinen ja sosiaalinen välttämättömyys. Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi laajakaistaverkkojen kehittäminen siten, että nopeiden internetyhteyksien kattavuus on 100 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Maaseutualueilla on kuitenkin aina ylimääräisiä vaikeuksia laajakaistaverkkoon liittymisessä. Investointien vähentyessä tämä riski kaksinkertaistuu. Tällä on suoria sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Sen vuoksi on asianmukaista keskittää tämä toimenpide maaseutualueille. Maaseudun kehitysvälineitä käyttämällä käytännön toimenpiteet on mahdollista aloittaa nopeasti.

Liitteessä esitetään täydellinen luettelo komission esittämistä energiainfrastruktuuria koskevista hankkeista.

Taustaa

Komissio ehdotti marraskuussa 2008 osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa, että 5 miljardia euroa EU:n talousarvion käyttämättömistä määrärahoista käytetään vuosina 2009 ja 2010 investointeihin energia- ja laajakaistahankkeisiin. Tavoitteena oli nopeuttaa tarvittavia investointeja, vaimentaa taantuman vaikutusta rakennusalaan ja parantaa EU:n pitemmän aikavälin kasvupotentiaalia stimuloimalla EU:n taloutta kohdennetusti. Tämä on merkittävä lisä siihen taloudelliseen piristysruiskeeseen, joka on suuruudeltaan 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen ja joka muodostuu sekä jäsenvaltioiden että EU:n toimenpiteistä.

Puheenjohtaja Barroso esitti ehdotuksen tänään, ja sen ovat hyväksyneet komissaarit Andris Piebalgs, Mariann Fischer-Boel ja Viviane Reding. Näillä ehdotuksilla komissio panee täytäntöön Eurooppa-neuvoston sille joulukuussa 2008 esittämän toimeksiannon, jonka mukaan komission on esitettävästi nopeasti tarkoin määritetyistä hankkeista luettelo, jossa otetaan huomioon asianmukainen maantieteellinen tasapaino. Jotta voidaan nopeasti maksimoida talouteen kohdistuvat vaikutukset, on erityisesti korostettu tarvetta aloittaa määrärahojen käyttö vuosina 2009 ja 2010.

Sen varmistamiseksi, että ehdotukset voivat vaikuttaa mahdollisimman nopeasti, komissio toivoo, että neuvosto ja Euroopan parlamentti edistyvät ripeästi lainsäädäntötoimien käsittelyssä ja hyväksynnässä. Sen vuoksi komissio toivoo, että muissa toimielimissä voidaan nopeuttaa tavanomaisia menettelyjä paketin hyväksymiseksi.

Lisätietoja ehdotetuista energiahankkeista asiakirjassa MEMO/09/36 ja internetinfrastruktuurista asiakirjassa MEMO/09/35.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar