Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Brüssel, 28. jaanuar 2009

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku investeerida ELi majanduse elavdamise kava raames 2009.–2010. aastal veel 5 miljardit eurot energia ja lairiba internetiühenduse infrastruktuuri

Euroopa Ülemkogu 2008. aasta detsembri kohtumisel heakskiidetud ELi majanduse elavdamise kava elluviimiseks esitas Euroopa Komisjon täna peamistesse energia ja lairiba internetiühenduse infrastruktuuri projektidesse investeeringute tegemise ettepanekud. Investeeringute eesmärk on anda ELi majandusele lühiajalises plaanis tõuge, pidades samal ajal silmas ka strateegilisi eesmärke, nagu energiavarustuse kindlus. Investeeringuid tehakse kõikides liikmesriikides.

Komisjoni president José Manuel Barroso lausus: „ELi majanduse elavdamise kava sisu on mõistlik investeerimine – lühiajalises plaanis stiimulite loomine, pidades silmas kaugemaid eesmärke. Just sellest lähtudes kiitiski komisjon täna heaks konkreetsed projektid, mille raames suunatakse 5 miljardit eurot ELi eelarve seni kasutamata vahendeid Euroopa majanduse tugevdamiseks. Meil tuleb teha omad järeldused hiljutisest gaasikriisist ja tunduvalt suurendada investeeringuid energeetikasse. Me peame ka hoogustama Euroopa majandust, rajades infokiirteed maapiirkondadesse. Meetmete eesmärk on elavdada ELi majandust investeerimisega peamistesse sektoritesse. Investeeringuid tehakse kõikides liikmesriikides ja komisjon teeb liikmesriikidega koostööd.“

Täna esitatud meetmete paketti kuuluvad:

  • lühike teatis, milles antakse ülevaade algatuse taustast ja eesmärkidest;
  • energeetika valdkonnas: ettepanek toetada ühenduse vahenditega strateegilise tähtsusega energiaprojekte. Ettepanekud hõlmavad kokku 3,5 miljardi euro investeerimist, millest süsinikdioksiidi kogumisele ja säilitamisele on ette nähtud 1,25 miljardit eurot, avamere tuuleenergia projektidele 500 miljonit eurot ning gaasi- ja elektrivõrkude sidumise projektidele 1,75 miljardit eurot;
  • lairibaühenduse valdkonnas: ettepanek eraldada maapiirkondade internetiühenduse arendamiseks ja selle kättesaadavuse parandamiseks 1 miljard eurot. Need vahendid investeeritakse Euroopa Maaelu Arengu Fondi kaudu selleks, et kõrvaldada Euroopa lairibaühenduse kaardil „valged laigud“, st muuta kiire internetiühendus kättesaadavaks kõikidele maapiirkondade elanikele (see ei ole veel kättesaadav 30%-le maapiirkondade elanikest);
  • ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise käigus väljaselgitatud probleemide lahendamiseks: olemasolevate maaelu arendamise programmide raames suunatakse 0,5 miljardit eurot selleks, et käivitada tegevus ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise käigus kokkulepitud uute eesmärkide saavutamiseks. Uued eesmärgid on võetud kliimamuutuse, taastuvate energiaallikate kasutamise, veeressursside majandamise, bioloogilise mitmekesisuse ja piimandussektori ümberkorraldamise valdkonnas.

Energia- ja lairibavõrgud on Euroopa majanduse tuleviku seisukohalt ülitähtsad.

Energiavarustuse kindluse suurendamise vajadusele juhtis komisjon tähelepanu juba 2008. aasta novembris avaldatud teises strateegilises energiaülevaates. Energiavarustuse kindluse saavutamise tähtsus sai veelgi selgemaks hiljutise gaasikriisi ajal. Kuid praeguses majandus- ja finantsolukorras on raske leida projektidele investeerijaid. ELi toetus võimaldab jätkata nende projektide elluviimist, millega täidetakse lüngad ELi energiavõrkudes, ning soodustada ELi oma energiaallikate täielikumat ärakasutamist. Projektid on piiriülesed ja nende raames töötatakse Euroopa tulevase energiavajaduse rahuldamiseks välja olulisi uusi tehnoloogiaid.

Kiire internetiühenduse infrastruktuuri laiendamine ja arendamine on eriti oluline majanduslikult ja sotsiaalselt. Euroopa majanduse elavdamise kavas nähakse ette, et 2010. aastaks peab kiire internetiühendus olema kättesaadav kõikjal, kuid maapiirkondades on lairibaühendusega liitumine seni raskendatud. Täiendavate investeeringuteta võib eesmärk jäädagi saavutamata. See aga halvendaks sotsiaalset olukorda ja mõjuks kahjulikult majandusele. Seepärast tulebki investeerida eeskätt maapiirkondadesse. Maaelu arendamise programmide raames on võimalik projekte juba õige pea hakata ellu viima.

Lisas on esitatud komisjoni ettepanekus nimetatud energia infrastruktuuri projektide loetelu.

Taust

2008. aasta novembris esitatud Euroopa majanduse elavdamise kavas tegi komisjon ettepaneku eraldada 2009. ja 2010. aastal ELi eelarve kasutamata vahenditest 5 miljardit eurot investeeringute tegemiseks energiavõrkude sidumise ja lairibavõrkude arendamise projektidesse. Kavaga kavatsetakse eesmärgipäraselt stimuleerida ELi majandust, et kiirendada investeerimist, leevendada majanduslanguse mõju ehitussektorile ja suurendada Euroopa majanduse pikemaajalist kasvupotentsiaali. Tegemist on märkimisväärsete vahenditega liikmesriikide ja ELi majanduse ergutamise meetmete raames, mis moodustavad kokku umbes 1,5 % SKPst.

Ettepanekud esitas täna president Barroso ning need on kooskõlastatud komisjoni liikmete Piebalgsi, Fischer-Boeli ja Redingiga. Ettepanekud põhinevad volitusel, mille Euroopa Ülemkogu andis komisjonile 2008. aasta detsembris ja mille eesmärk on kiiresti esitada geograafiliselt tasakaalustatud konkreetsete projektide loetelu. Selleks et ettepanekute mõju majandusele ilmneks kiiresti, on seatud eesmärgiks alustada investeerimist juba 2009.–2010. aastal.

Selleks et ettepanekud hakkaksid peatselt tulemusi andma, loodab komisjon, et seadusandlike meetmete arutelu ja vastuvõtmine nõukogus ja Euroopa Parlamendis toimub kiiresti. Seepärast peaksid institutsioonid kiirendama oma tavapärast menetlust ja võtma paketi varsti vastu.

Energeetikaprojektide kohta võib täiendavat teavet saada dokumendist MEMO/09/36, lairiba internetiühenduse kohta aga dokumendist MEMO/09/35.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar