Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Bruxelles, den 28 januar 2009

Kommissionen foreslår, at der afsættes 5 mia. EUR til yderligere investeringer i energi- og bredbåndsinfrastrukturer i 2009-2010, til støtte for EU's genopretningsplan

Som led i den igangværende gennemførelse af EU's genopretningsplan, som Det Europæiske Råd godkendte i december 2008, fremlagde Europa-Kommissionen i dag forslag om investeringer i vigtige energi- og bredbåndsinfrastrukturprojekter. Disse projekter skal give EU's økonomi en meget tiltrængt saltvandsindsprøjtning på kort sigt og samtidig tilgodese strategiske mål såsom energiforsyningssikkerhed. Der er tale om en pakke, som vil komme alle medlemsstaterne til gode.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte, at "hele EU's genopretningsplan drejer sig om "intelligente investeringer" – en kortsigtet saltvandsindsprøjtning med sigte på langsigtede mål. Og det er netop, hvad Kommissionen i dag har vedtaget – en liste over konkrete projekter, der går ud på at afsætte 5 mia. EUR af de ubrugte midler på EU's budget til at opbygge et stærkere Europa på længere sigt. Vi er nødt til at lære af erfaringerne fra den seneste gaskrise og investere massivt i energi. Vi er også nødt til at stimulere den europæiske økonomi ved at tilvejebringe informationsmotorveje i landdistrikter. Kommissionen er fast besluttet på at puste nyt liv i EU's økonomi via investeringer på disse nøgleområder, og den vil gøre det i samarbejde med medlemsstaterne, som alle får gavn af de foranstaltninger, vi har foreslået."

Den pakke, der blev fremlagt i dag, består af:

  • en kort meddelelse om baggrunden for initiativet og formålet med det
  • energiprojekter: et forslag til forordning om fællesskabsstøtte til strategiske energiprojekter. Der foreslås afsat i alt 3,5 mia. EUR til investeringer i kulstofopfangning og –lagring (finansiel ramme: 1,250 mia. EUR), offshore-vindkraftprojekter (500 mio. EUR) og gas- og el-sammenkoblingsprojekter (1,750 mia. EUR)
  • bredbånd: Kommissionen foreslår, at der afsættes 1 mia. EUR til udvidelse og opgradering af højhastighedsinternet i landdistrikter. Pengene skal tilvejebringes via EU's eksisterende Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne, og de skal bruges til at fjerne de "hvide pletter" på EU's bredbåndskort (30 % af befolkningen i landdistrikter har ikke bredbåndsadgang)
  • imødegåelse af de nye udfordringer, der blev indkredset under sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik: ved brug af de eksisterende ordninger for udvikling i landdistrikter skal der afsættes 0,5 mia. EUR til imødegåelse af de "nye udfordringer", der blev indkredset under sundhedstjekket. Disse nye udfordringer drejer sig om klimaændringer, vedvarende energi, vandforvaltning, biodiversitet og omlægninger i mejerisektoren.

Både energi- og bredbåndsnetværker har uhyre stor betydning for EU's økonomiske fremtid.

Den udfordring, energiforsyningssikkerheden stiller os overfor, kom klart til udtryk i Kommissionens anden strategiske energiredegørelse fra november 2008. Dens betydning blev yderligere sat i relief af den gaskrise, vi netop har oplevet. I det aktuelle økonomiske og finansielle klima er det blevet særlig vanskeligt at skaffe finansiering til projekter. Støtten fra EU vil kunne bringe disse projekter tilbage på sporet og dermed hjælpe med til at få udfyldt hullerne i energiforsyningsnettene og fremme den bedst mulige udnyttelse af EU's egne energikilder. Projekterne fokuserer på grænseoverskridende behov og på udvikling af nye teknologier, der vil få afgørende betydning for Europas fremtidige energibehov.

Udvidelse og opgradering af højhastighedsinternet er en økonomisk og samfundsmæssig nødvendighed. Det mål, der blev opstillet i genopretningsplanen for den europæiske økonomi, gik ud på en udbygning af bredbåndsnettene, så man opnåede en 100 %-dækning med højhastighedsinternet inden 2010. Det vil dog altid være vanskeligere at opnå bredbåndstilkobling i landdistrikterne. Og risikoen er blevet langt større i dag, hvor investeringsstrømmen næsten er tørret ud. Det har direkte samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Netop derfor er det rigtigt at koncentrere indsatsen om landdistrikterne - og ved at bruge de virkemidler, der er til rådighed inden for udvikling af landdistrikterne, sikrer vi, at der hurtigt kommer gang i konkrete tiltag.

I bilaget findes en liste over alle de projekter, Kommissionen har foreslået.

Baggrund

I november 2008 foreslog Kommissionen som led i sin genopretningsplan for den europæiske økonomi, at der af de endnu ubrugte penge på EU-budgettet afsættes yderligere 5 mia. EUR i 2009 og 2010 til investeringer i energi- og bredbåndsprojekter. Tanken var at sætte skub i de nødvendige investeringer, dæmpe virkningerne af den økonomiske afmatning for byggesektoren og styrke EU's mere langsigtede potentiale for bæredygtig vækst ved at give EU's økonomi en målrettet saltvandsindsprøjtning. Der er tale om et væsentligt bidrag til den økonomiske saltvandsindsprøjtning på 1,5 % af BNP via foranstaltninger på såvel nationalt plan som EU-plan.

Forslaget blev fremlagt i dag af kommissionsformand Barroso i forståelse med kommissærerne Andris Piebalgs, Mariann Fischer-Boel og Viviane Reding. Kommissionen har med disse forslag efterkommet den opfordring, den fik på mødet i Det Europæiske Råd i december 2008, om hurtigt at fremlægge en liste over konkrete projekter med en passende geografisk afbalancering. For at dette initiativ hurtigt kan få den størst mulige effekt for den overordnede økonomi, er der lagt særlig vægt på nødvendigheden af at afsætte pengene i 2009 og 2010.

Da det er meget vigtigt, at forslagene kommer til at virke hurtigst muligt, håber Kommissionen, at Rådet og Europa-Parlamentet hurtigt kan komme videre med behandlingen og vedtagelsen af lovgivningsforslagene. Kommissionen håber derfor, at det er muligt at fremskynde de normale procedurer i de andre institutioner, så pakken kan komme igennem.

For nærmere oplysninger henvises til MEMO/09/36 om de foreslåede energiprojekter og MEMO/09/35 om internetbredbåndsinfrastrukturer.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar