Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Brusel 28. ledna 2009

Na podporu Plánu evropské hospodářské obnovy navrhuje Komise v roce 2009 a 2010 nové investice ve výši 5 miliard EUR v oblasti energetiky a infrastruktury pro širokopásmové připojení k internetu

V rámci provádění Plánu evropské hospodářské obnovy, který schválila Evropská rada v prosinci 2008, předložila dnes Evropská komise návrhy na investování do klíčových projektů v oblasti energetiky a infrastruktury pro širokopásmové připojení k internetu. V blízké budoucnosti tak hospodářství EU obdrží tolik potřebný stimul při současném zaměření na strategické cíle, jako je energetická bezpečnost. Tento balíček opatření přinese prospěch všem členským státům.

Předseda Komise José Manuel Barroso k tomu uvádí: „Hlavní myšlenkou Plánu evropské hospodářské obnovy jsou tzv. chytré investice neboli krátkodobý stimul zaměřený na dlouhodobé cíle. Právě taková opatření dnes Komise přijala: seznam konkrétních projektů, kterými bude částka ve výši 5 miliard EUR, jež by zůstala v rozpočtu EU nevyčerpána, využita na budování silnější Evropy z dlouhodobého pohledu. Musíme se poučit z nedávné krize týkající se dodávek zemního plynu a rozsáhle investovat do energetiky. Rovněž musíme podpořit evropskou ekonomiku tím, že i do venkovských komunit přivedeme informační dálnice. Komise je odhodlána pracovat na oživení hospodářství EU prostřednictvím investic do těchto klíčových oblastí, a to ve spolupráci s členskými státy, které budou mít z navrhovaných opatření rovněž prospěch.“

Dnes předkládaný balíček opatření má tyto součásti:

  • krátké sdělení, které objasňuje souvislosti a cíle dané iniciativy;
  • pokud jde o projekty v oblasti energetiky: návrh nařízení, kterým se uděluje podpora Společenství na strategické projekty v oblasti energetiky. Celková částka 3,5 miliardy EUR je navrhována na investice v oblasti zachycování a ukládání uhlíku (finanční obálka ve výši 1 250 milionů EUR), na projekty v oblasti pobřežní větrné energie (500 milionů EUR) a projekty zaměřené na propojení plynárenských a elektrizačních soustav (1 750 milionů EUR);
  • pokud jde o širokopásmové připojení, Komise navrhuje vyhradit 1 miliardu EUR na rozšíření a modernizaci vysokorychlostního připojení k internetu ve venkovských komunitách. Tato částka bude poskytnuta prostřednictvím stávajícího fondu EU pro rozvoj venkova k zaplnění „bílých míst“ na evropské mapě širokopásmového pokrytí (30% obyvatel venkovských oblastí, kteří nemají přístup k širokopásmovému připojení);
  • pokud jde o řešení nových úkolů, na které upozornila kontrola stavu společné zemědělské politiky (SZP): s využitím stávajících mechanismů rozvoje venkova bude nasměrováno 0,5 miliardy EUR na zahájení činnosti zaměřené na řešení „nových úkolů“, které potvrdila kontrola stavu SZP. Nové úkoly se týkají těchto oblastí: změna klimatu, obnovitelné zdroje energie, vodní hospodářství, biologická rozmanitost a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků.

Jak energetické, tak širokopásmové sítě mají pro budoucnost hospodářství EU zásadní význam.

Důležitost energetické bezpečnosti byla zdůrazněna při druhém strategickém přezkumu energetické politiky, který provedla Komise v listopadu 2008. Tato výzva se stala ještě naléhavější v souvislosti s nedávnou krizí v oblasti dodávek zemního plynu. Za současné hospodářské a finanční situace je obzvláště obtížné zajistit projektům přístup k investicím. Podpora EU vrátí tyto projekty zpět do hry: s jejich pomocí budou překlenuty mezery v energetickém propojení EU a zachováno úsilí o co nejefektivnější využití domácích zdrojů energie v EU. Projekty se zaměřují na přeshraniční potřeby a na vývoj nových technologií, které jsou pro uspokojení budoucích potřeb EU v oblasti energetiky nezbytné.

Rozšíření a modernizace infrastruktury pro vysokorychlostní internetové připojení má velkou hospodářskou i společenskou naléhavost. Plán evropské hospodářské obnovy stanoví cíl rozvoje širokopásmových sítí při dosažení stoprocentního pokrytí vysokorychlostním připojením k internetu do roku 2010. Venkovské oblasti však budou při připojování k širokopásmovým sítím vždy čelit dodatečným obtížím. Toto riziko se s úbytkem investic násobí, což má přímé společenské a hospodářské důsledky. Proto je správné zaměřit daná opatření na venkovské oblasti. Využití nástrojů pro rozvoj venkova umožní rychlé zahájení opatření přímo na místě.

Úplný seznam projektů, které Komise předkládá v oblasti energetických infrastruktur, je uveden v příloze.

Souvislosti

V listopadu 2008 navrhla Komise v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy uvolnit v roce 2009 a 2010 dodatečnou částku ve výši 5 miliard EUR, která by v rozpočtu zůstala nevyužita, na investování projektů v oblasti energetiky a širokopásmového připojení. Cílem návrhu bylo urychlit nezbytné investice, zmírnit dopad hospodářského útlumu na stavebnictví a posílit potenciál dlouhodobého udržitelného růstu prostřednictvím pobídky zaměřené na konkrétní oblast hospodářství EU. Jde o důležitý příspěvek v rámci dohodnuté částky hospodářského stimulu ve výši 1,5 % HDP, na které se podílejí opatření jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU.

Návrh dnes předložil předseda Barroso po dohodě s komisařem Piebalgsem a komisařkami Fischer-Boelovou a Redingovou. Těmito návrhy Komise naplňuje mandát, kterým jí Evropská rada v prosinci 2008 svěřila úkol urychleně předložit seznam konkrétních projektů s přihlédnutím k přiměřené zeměpisné vyváženosti. Aby byl účinek na celkové hospodářství co nejrychlejší, je hlavní důraz kladen na to, aby bylo čerpání prostředků zahájeno už v letech 2009 a 2010.

Komise doufá, že Rada a Evropský parlament urychlí projednávání a přijímání těchto legislativních opatření tak, aby byl zajištěn co nejrychlejší dopad uvedených návrhů. Komise proto doufá, že lze běžné postupy v ostatních orgánech EU urychlit, aby bylo možno daný balíček opatření přijmout.

Další informace viz MEMO/09/36 (navrhované projekty v oblasti energetiky) a MEMO/09/35 (infrastruktura pro širokopásmové připojení k internetu).

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar