Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/142

Брюксел, 28 януари 2009 г.

Комисията предлага нови инвестиции в размер на 5 млрд. EUR в енергийна инфраструктура и инфраструктура за широколентов достъп до интернет през 2009—2010 г. в подкрепа на плана на ЕС за възстановяване

Като част от текущото изпълнение на плана за ЕС за възстановяване, подкрепен от Европейския съвет през декември 2008 г., Европейската комисия представи днес предложения за инвестиции в ключови проекти в областта на енергийната инфраструктура и инфраструктурата за широколентов достъп до интернет. Тези проекти ще дадат така необходимия стимул на икономиката на ЕС в краткосрочен план, като същевременно ще постигнат стратегически цели като енергийната сигурност. Пакетът от мерки ще бъде от полза за всички държави-членки.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Планът на ЕС за възстановяване представлява „интелигентна инвестиция“ – краткосрочен стимул, насочен към постигането на дългосрочни цели. Именно това прие Комисията днес: списък на специфични проекти, посредством които неусвоени средства в размер на 5 млрд. EUR от бюджета на ЕС ще бъдат използвани за изграждането на по-силна Европа в дългосрочен план. Трябва да си извадим поука от неотдавнашната газова криза и да инвестираме сериозно в енергетика. Освен това е необходимо европейската икономика да се стимулира чрез осигуряване на достъп до информация в селските райони. Комисията поема ангажимента да работи съвместно с държавите-членки за съживяване на икономиката на ЕС посредством инвестиции в тези ключови области, като предлаганите от нас мерки ще бъдат от полза за всички държави-членки.“

Представеният днес пакет съдържа:

  • кратко съобщение, в което се представят контекстът и целите на инициативата;
  • за проекти в областта на енергетиката: предложение за регламент за предоставяне на подкрепа от Общността за енергийни проекти със стратегическо значение. Предлагат се инвестиции на обща стойност 3,5 млрд. EUR в улавяне и съхраняване на въглерод (финансов пакет: 1 250 млн. EUR), проекти за вятърна енергия от разположени в морето инсталации (500 млн. EUR) и проекти за свързване на газови мрежи и на мрежи за електроенергия (1 750 млн. EUR).
  • за широколентов достъп до интернет: Комисията предлага да предостави 1 млрд. EUR за разширяване и модернизиране на високоскоростната интернет връзка в селските райони. Тези средства ще бъдат предоставени посредством съществуващия Фонд на ЕС за развитие на селските райони, за да се премахнат белите полета по картата, показваща районите с широколентов достъп до интернет в Европа (30% от населението в селските райони не разполага с широколентов достъп до интернет).
  • за посрещане на новите предизвикателства, очертани при контролния преглед на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП): посредством използването на съществуващите механизми за развитие на селските райони ще се осигурят 0,5 млрд. EUR, за да започне работата по посрещане на „новите предизвикателства“, установени при контролния преглед. Тези нови предизвикателства са: изменението на климата, енергията от възобновяеми източници, управлението на водните ресурси, биоразнообразието и преструктурирането на млечната промишленост.

Енергийните и широколентовите мрежи са от жизненоважно значение за бъдещето на икономиката на ЕС.

Във втория си стратегически енергиен преглед от ноември 2008 г. Комисията се спря на това какво предизвикателство представлява енергийната сигурност. Неотдавнашната газова криза изтъкна още повече важността на енергийната сигурност. При сегашната икономическа и финансова ситуация проектите срещат особени затруднения при достъпа до инвестиции. Посредством подкрепата от ЕС тези проекти отново ще излязат на преден план: те ще помогнат за отстраняване на пропуските в свързването на енергийните мрежи в ЕС и за поддържане на стимула за използване на намиращите се в ЕС източници на енергия по най-добрия начин. Проектите са съсредоточени върху трансгранични нужди и върху разработването на нови технологии, които са от основно значение за удовлетворяване на енергийните нужди на Европа в бъдеще.

Разширяването и модернизирането на инфраструктурата за високоскоростен интернет е задължително от икономическа и социална гледна точка. Европейският план за икономическо възстановяване постави като цел изграждането на широколентови мрежи, чрез които да се постигне 100 %-ово покритие с високоскоростен интернет до 2010 г. Въпреки това, селските райони винаги ще срещат допълнителни трудности при свързването си към широколентовите мрежи. Рискът е още по-голям в резултат на намаляването на инвестициите. Това има преки социални и икономически последици. Ето защо правилният подход е тези действия да се съсредоточат върху селските райони, като използването на инструментите за развитие на селските райони ще даде възможност за бързо започване на работата на място.

Пълен списък на предложените от Комисията проекти за енергийна инфраструктура може да бъде намерен в приложение.

Контекст

През ноември 2008 г. като част от своя Европейски план за икономическо възстановяване Комисията предложи през 2009 и 2010 г. да се използват допълнителни 5 млрд. EUR неусвоени средства от бюджета на ЕС за инвестиции в енергийни проекти и проекти в областта на широколентовата инфраструктура. Идеята бе посредством целенасочен стимул в икономиката на ЕС да се ускорят необходимите инвестиции, да се смекчи ударът от икономическия спад върху строителния сектор и да се повиши потенциалът на Европа за устойчив растеж в по-дългосрочен план. Това е важен принос към договорения икономически стимул в размер на 1,5 % от БВП, като се съчетават действия на национално равнище и на равнище ЕС.

Председателят Барозу представи днес предложението в съгласие с комисарите Пиебалгс, Фишер Бьол и Рединг. С тези предложения Комисията изпълнява мандата, даден ѝ от Европейския съвет през декември 2008 г. за бързо представяне на списък със специфични проекти, като се взема предвид подходящ географски баланс. За бързото постигане на максимален ефект върху общата икономика специално внимание се отделя на необходимостта усвояването на средствата да започне през 2009 и 2010 г.

За да гарантира, че предложенията ще имат възможно най-бързия ефект, Комисията се надява, че Съветът и Европейският парламент могат да напреднат бързо в разискването и приемането на законодателните мерки. Следователно Комисията се надява, че нормалните процедури в другите институции могат да бъдат ускорени, за да бъде приет пакетът.

Допълнителна информация може да бъде намерена в MEMO/09/36 относно предложените енергийни проекти и в MEMO/09/35 относно инфраструктурата за широколентов достъп до интернет.

ANNEX
Eligible projects

A. INTERCONNECTORS

1. Gas interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(€ million)
Southern Gas Corridor

NABUCCO[1]

ITGI – Poseidon


Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania
Italy, Greece


250

100
Baltic interconnection

Skanled


Poland, Denmark, Sweden


150
LNG network

Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście


Poland


80
Central and South East Europe

Slovakia-Hungary Interconnector
(Velky Krtis – Balassaqyarmat)
Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo)
Interconnection Bulgaria-Greece
(Haskovo-Komotini)
Romania-Hungary gas interconnector
Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub
Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption


Slovakia-Hungary

Slovenia

Bulgaria, Greece

Romania, Hungary
Czech Republic

All Member States


25

40


20

30
25

20
Mediterreanean
Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis

France

150
North Sea area
Germany-Belgium-United Kingdom pipeline
France-Belgium connection

Belgium
France, Belgium

35
100
TOTAL

1025

2. Electricity interconnectors

Project
Location of projects supported
Envisaged Community contribution
(EUR million)
Baltic interconnection

Estlink-2
Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States


Estonia, Finland
Sweden, Latvia, Lithuania


100
175
Central and South East Europe

Halle/Saale – Schweinfurt


Germany


50
Mediterreanean

Portugal-Spain interconnection reinforcement
Interconnection France-Spain (Baixas – Sta Llogaia)
New 380 kV AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente – Rizziconi)


Portugal
France, Spain
Italy


30
150
100
North Sea area

Interconnection Republic of Ireland – Wales


Ireland, UK


100
TOTAL

705


3. Small island projects

Small isolated island initiatives
Cyprus, Malta
20


B. OFFSHORE WIND PROJECTS

Project
Capacity
Location of projects supported
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
1) Grid integration of offshore wind energy
1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III
Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution.
1.5 GW
Denmark, Sweden, Germany, Poland
150
1.2. North sea grid
Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant
1 GW
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark,
150
2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Building on projects presently under development. New generation of 6-7 MW size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to 100km) in deeper waters (up to 40 m).
0.5 GW
Germany, Poland
150
2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre)
Building on project presently under development -Testing of multi-MW turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of 100MW can be envisaged.
0.25 GW
UK
40
2.3 Thornton Bank
Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 MW size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km).
90MW
Belgium
10
TOTAL


500

C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS

Project Name/
Location
Envisaged
Community
contribution
(EUR million)
Fuel
Capacity
Capture Technique
Storage ConceptHuerth
Germany
250
Coal
450 MW
IGCC
Saline Aquifer
Jaenschwalde
Coal
500 MW
Oxyfuel
Oil/Gas fields
Eemshaven
Netherlands
250
Coal
1200 MW
IGCC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
1080 MW
PC
Oil/Gas fields
Rotterdam
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Belchatow
Poland
250
Coal
858 MW
PC
Saline Aquifer
Compostella
Spain (with {Portugal)
250
Coal
500 MW
Oxyfuel
Saline Aquifer
Kingsnorth
UK
250
Coal
800 MW
PC
Oil/Gas fields
Longannet
Coal
3390 MW
PC
Saline Aquifer
Tilbury
Coal
1600 MW
PC
Oil/Gas fields
Hatfield
(Yorkshire)
Coal
900 MW
IGCC
Oil/Gas fields
TOTAL 1 250


[1] This support may be channelled alongside European Investment Bank support


Side Bar