Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT CS SK

IP/09/1428

Bruselj, 7. oktobra 2009

Komisija pripravila poročila glede postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Avstrijo, Belgijo, Češko republiko, Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Portugalsko, Slovaško in Slovenijo

Glede na načrtovane proračunske primanjkljaje v višini več kot 3 % za leto 2009 je Evropska komisija danes v skladu s korektivnim delom Pakta za stabilnost in rast pripravila poročila za Avstrijo, Belgijo, Češko republiko, Nemčijo, Italijo, Slovaško, Slovenijo, Nizozemsko in Portugalsko. Ob upoštevanju gospodarskih razmer in drugih pomembnih dejavnikov je v poročilih preučila, ali primanjkljaji, načrtovani za leto 2009, ostajajo blizu referenčne vrednosti ter ali je presežek izjemen in začasen. Komisija ugotavlja, da za nobeno od devetih držav ni tako. V začetku tega leta je Komisija že sprožila postopke v zvezi s čezmernim primanjkljajem za devet drugih držav EU (glej IP/09/274 in IP/09/752 ).

„Velika večina držav članic EU bo imela zaradi gospodarske krize leta 2009 proračunski primanjklja j nad 3 % BDP. Še naprej moramo v skladu z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva podpirati gospodarstvo, dokler si ne bo opomoglo. Zdaj pa je tudi pravi čas, da oblikujemo usklajene izhodne strategije, da bomo lahko, kot bo prišel čas, začeli odpravljati visoke ravni dolgov. Pakt za stabilnost in rast je dovolj prožen, da lahko združi kratkoročne fiskalne spodbude, srednjeročno konsolidacijo javnih financ in dolgoročno vzdržnost z upoštevanjem stroškov staranja prebivalstva. Bistvenega pomena pa je, da se ga dosledno izvaja, da se izpolnijo pričakovanja in se čezmerni primanjkljaji pravilno odpravijo ,“ je izjavil komisar za gospodarske in monetarne zadeve Joaquín Almunia.

Gospodarska kriza močno vpliva na javne finance v EU in drugje po svetu zaradi zmanjševanja prihodkov in večanja socialnih izdatkov ter diskrecijskih ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva, ki ga je predlagala Komisija.

Oblikovalci politiki, od Komisije, ki ima na podlagi Pogodbe EU posebne naloge glede proračunskega nadzora, do Evropskega sveta in G20 se v splošnem strinjajo, da je bila proračunska spodbuda potrebna za preprečitev dolge in globoke recesije in da jo je treba nadaljevati, dokler ne bo zagotovljeno trajno okrevanje gospodarstva.

Vlade na najvišji ravni pa so se tudi dogovorile, da je treba posebno podporo ob pravem času prekiniti usklajeno. Na ravni EU so voditelji vlad tudi večkrat poudarili, da Pakt za stabilnost in rast ostaja temeljnega pomena za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ in utrditev izhodnih strategij.

Glede na to in v skladu z določbami iz člena 104 Pogodbe EU je Komisija danes sprejela poročila o sprožitvi postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Avstrijo, Belgijo, Češko republiko, Nemčijo, Italijo, Slovaško, Slovenijo, Nizozemsko in Portugalsko zaradi napovedanih proračunskih primanjkljajev nad 3 % v letu 2009. Komisija je v začetku tega leta sprožila postopek za devet drugih držav EU 1 , ki so imele čezmerni primanjkljaj že v letu 2008. Preden je gospodarstvo prizadela kriza septembra 2008 sta bili v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem le Madžarska in Združeno kraljestvo.

Komisija je v poročilih preučila, ali načrtovani primanjkljaji devetih držav, preučeni danes, ostajajo blizu meje 3 %, določene v Pogodbi, in ali so izjemni in začasni po naravi. V tem primeru se ne opredelijo kot „čezmerni primanjkljaj“.

Za vse primere Komisija ugotavlja, da čeprav so ravni primanjkljaja izjemne narave, ker so predvsem posledica velikega nazadovanja gospodarstva ali recesije nepričakovanih razsežnosti, niso niti blizu referenčne vrednosti niti niso začasne. Poročila temeljijo na fiskalnih napovedih, ki so jih Komisiji sporočile države same (aprilska obvestila o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem), in na spomladanski napovedi Komisije. Pri naslednjem koraku, t.j. pripravi priporočil glede rokov za popravek, se bodo upoštevali podatki iz oktobrskega obvestila o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem in jesenske napovedi Komisije.

Ozadje: postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Na podlagi Pakta za stabilnost in rast, ki ga sestavljajo zadevne določbe Pogodbe in spremne Uredbe, mora Komisija pripraviti poročilo vsakič, ko dejanski ali načrtovani primanjkljaj države članice preseže referenčne vrednosti 3 %. Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem ureja člen 104 Pogodbe in je nadalje pojasnjen v Uredbi Sveta (ES) št. 1467/97. Pakt je bil revidiran leta 2005 in omogoča upoštevanje gospodarskih razmer pri oblikovanju priporočil o rokih za odpravo.

Poročila iz člena 104(3) se naslovijo na Ekonomsko-finančni odbor, ki pripravi mnenje. Z upoštevanjem mnenja odbora se Komisija odloči, ali bo predlagala Svetu, naj odloči o obstoju čezmernega primanjkljaja (člena 104(5) in 104(6)) in določi rok za njegovo odpravo (člen 104(7)).

Poročila Komisije v skladu s členom 104(3) Pogodbe so na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15908_en.htm

1 :

Francija, Grčija, Irska, Latvija in Španija (glej IP/09/274 z dne 18. februarja) ter Litva, Malta, Poljska in Romunija (IP/09/752 z dne 13. maja).


Side Bar