Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1423

Bryssel den 6 oktober 2009

Kommissionen banar väg för ett EU-system för elektroniska vägtullar

E U-kommissionen antar i dag ett beslut om tekniska specifikationer och krav för ett europeiskt system för elektroniska vägtullar. Tack vare detta system blir det enkelt att betala vägtullar inom hela EU genom att man tecknar avtal med en enda tjänsteleverantör och bara behöver en ombordenhet. Systemet omfattar olika typer av infrastruktur inom hela EU, däribland motorvägar, tunnlar och broar, och vägtullarna betalas via utrustning i fordonet. Detta kommer efter hand att begränsa kontanthanteringen vid tullstationerna och därmed förbättra trafikflödet och minska köerna.

EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, ansvarig för transport, anser att beslutet är den största förbättringen av vägtrafiken sedan gränskontrollerna avskaffades: ”Med det europeiska systemet för elektroniska vägtullar blir det enkelt att betala vägtullar inom hela EU genom att man tecknar avtal med en enda tjänsteleverantör och bara behöver en ombordenhet.”

Elektroniska vägtullar infördes i flera europeiska länder i början av 1990-talet. De flesta systemen fungerar via utrustning i fordonet som skickar uppgifter till vägföretagen för att de ska kunna fastställa avgiften, som till exempel baseras på fordonets vikt och storlek.

De olika nationella och lokala elektroniska vägtullssystemen är oftast inte kompatibla med varandra och kan bara kommunicera med sin respektive utrustning, vilket är ett hinder främst vid internationella vägtransporter. Till exempel kan det krävas fem eller fler ombordenheter för en resa från Portugal till Danmark, och för varje enhet krävs ett avtal med ett visst vägföretag. För transportören innebär detta tidskrävande pappersarbete och kostsam administration för att få färduppgifter, mottagna fakturor, avtalsvillkor och betalningsorder att stämma överens.

I d et kommissionsbeslut som antas i dag anges även avgiftsupptagarnas, tjänsteleverantörernas och användarnas rättigheter och skyldigheter. Användarna väljer tjänsteleverantör, avgiftsupptagarna informerar tjänsteleverantörerna om vilka avgifter som ska betalas, och tjänsteleverantörerna fakturerar användarna. De avgifter som tas ut inom systemet får inte överskrida motsvarande nationella eller lokala avgifter.

De e lektroniska vägtullarna kommer att tas i drift inom tre år för alla vägfordon över 3,5 ton och fordon som får medföra fler än nio passagerare med föraren inräknad. För övriga fordon införs systemet inom fem år.


Side Bar