Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1423

Bruselj, 6. oktobra 2009

Komisija odpira vrata enotnemu evropskemu elektronskemu cestninjenju

Evropska komisija je danes sprejela odločbo o določitvi glavnih tehničnih specifikacij in zahtev, potrebnih za vzpostavitev storitve evropskega elektronskega cestninjenja (European Electronic Toll Service – EETS), ki bo udeležencem v prometu omogočila preprosto plačevanje cestnin po vsej Evropski uniji, za kar bo potrebna samo ena naročniška pogodba, sklenjena z enim ponudnikom storitve, in samo ena nap rava v vozilu. EETS se bo uporabljal na vsej infrastrukturi po Evropski uniji, tj. avtocestah, predorih in mostovih, kjer je cestnino mogoče plačevati z opremo v vozilu. Po uvedbi EETS se bo zmanjšalo število plačil z gotovino na cestninskih postajah, s čimer bo tudi manj zastojev.

Po mnenju podpredsednika Evropske komisije Antonia Tajanija, pristojnega za promet, je ta odločba ena najpomembnejših izboljšav za voznike po odpravi mejnih kontrol: „Evropsko elektronsko cestninjenje bo udeležencem v prometu omogočilo preprosto plačevanje cestnin po vsej Evropski uniji, za kar bo potrebna samo ena naročniška pogodba, sklenjena z enim ponudnikom storitve, in ena naprava v vozilu.

Elektronski cestninski sistemi so bili v več evropskih državah uvedeni v zgodnjih dev etdesetih letih. Pogoj za delovanje večine sistemov je naprava v vozilu, ki upravljavcem cest sporoča značilnosti vozila, na podlagi katerih se določi cestnina, na primer njegovo težo in velikost.

Toda večina nacionalnih in lokalnih elektronskih sistemov cestninjenja na splošno ni medsebojno združljiva. Za vsakega je potrebna posebna naprava v vozilu. Ta nepovezljivost elektronskih sistemov cestninjenja je precejšnja ovira mednarodnemu cestnemu prometu. Za potovanje od Portugalske do Nemčije je na primer potrebnih najmanj pet različnih naprav na armaturni plošči vozila, za vsako pa je treba skleniti posebno pogodbo s posameznim upravljavcem cest. Zaradi teh upravnih bremen prevozniki izgubijo veliko časa in denarja, saj morajo uskladiti podatke o poti, prejete račune, pogodbene klavzule in plačilne naloge.

Danes sprejeta odločba Komisije določa tudi pravice in dolžnosti izvajalcev cestninjenja, ponudnikov storitev in uporabnikov. Uporabniki si bodo lahko sami izbrali ponudnika storitve. Izvajalci cestninjenja bodo ponudnikom storitve sporočili obračunano cestnino, ti pa bodo nato uporabnikom izstavili račun. Cestnine, plačane prek EETS, ne bodo smele biti višje od ustreznih nacionalnih ali lokalnih cestnin.

V treh letih bo EETS na voljo za vsa cestna vozila, ki so težja od 3,5 ton ali pa lahko skupaj z voznikom sprejmejo več kot devet oseb. Za vsa druga vozila bo na voljo v petih let.


Side Bar