Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1423

V Bruseli 6. októbra 2009

Komisia pripravuje cestu pre jednotný európsky systém cestného mýta

Európska komisia dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa ustanovujú základné technické špecifikácie a požiadavky nevyhnutné na spustenie európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), ktorá uľahčí vodičom platenie cestného mýta v rámci celej Európskej únie (EÚ) vďaka jednej účastníckej zmluve s jedným poskytovateľom služby a vďaka nainštalovaniu jediného palubného zariadenia do vozidla. Služba EETS bude prístupná na všetkých druhoch infraštruktúry v celom Spoločenstve, teda na diaľniciach, v tuneloch a na mostoch, kde sa cestné poplatky môžu platiť prostredníctvom palubného zariadenia nainštalovaného vo vozidle. EETS takisto stanoví limit peňažných transakcií v miestach výberu mýtneho, čím sa zlepší dopravná priepustnosť a obmedzia sa dopravné zápchy.

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, považuje toho rozhodnutie za najvýznamnejší prínos pre vodičov od zrušenia hraničných kontrol, pričom vyhlásil, že „európska služba elektronického výberu mýta (EETS) uľahčí vodičom platenie cestného mýta v rámci celej Európskej únie vďaka jednej účastníckej zmluve s jedným poskytovateľom služby a vďaka nainštalovaniu jediného palubné ho zariadenia do vozidla“.

Systémy elektronického výberu mýta zaviedli niektoré európske štáty začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Väčšina systémov funguje tak, že palubná jednotka zašle charakteristiky vozidla prevádzkovateľom ciest s cieľom stanoviť cestný poplatok, a to napríklad na základe hmotnosti a veľkosti vozidla.

Jednotlivé vnútroštátne a miestne systémy elektronického výberu mýta sú však vo všeobecnosti nekompatibilné a vedia komunikovať iba so svojimi palubnými jednotkami. Najmä tieto systémy neschopné spolupráce s inými systémami bránia rozvoju medzinárodnej cestnej dopravy. Napríklad na cestu z Portugalska do Dánska by bolo treba mať nainštalovaných päť alebo aj viac palubných jednotiek, pričom na každú palubnú jednotku by sa musela vzťahovať zmluva s konkrétnym prevádzkovateľom cesty. Pre prepravcu to znamená časovo a finančne náročnú administratívnu prácu spojenú s kontrolou cestovných údajov, došlých faktúr, zmluvných ustanovení a platobných príkazov.

V dnes prijatom rozhodnutí Komisie sa takisto ustanovujú práva a povinnosti mýtnych úradov, poskytovateľov služieb a používateľov.

Používatelia si budú môcť vybrať, s ktorým poskytovateľom podpíšu účastnícku zmluvu.

Mýtne úrady oznámia výšku mýtnych poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť poskytovateľom služby a tí potom fakturujú používateľov. Mýto zaplatené prostredníctvom EETS nesmie presiahnuť príslušné vnútroštátne alebo miestne mýtne poplatky.

EETS bude do troch rokov k dispozícii pre všetky cestné vozidlá nad 3,5 tony alebo pre vozidlá určené na prepravu viac ako deviatich cestujúcich vrátane vodiča. Pre všetky ostatné vozidlá bude táto služba k dispozícii do piatich rokov.


Side Bar