Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1423

Bruksela, dnia 6 października 2009 r.

Komisja toruje dro gę europejskiej usłudze elektronicznej opłaty drogowej

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła decyzję ustanawiającą główne techniczne specyfikacje i wymogi niezbędne do uruchomienia europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), która pozwoli użytkownikom dróg na łatwe uiszczanie opłat za przejazd w całej Unii Europejskiej, dzięki temu samemu abonamentowi wykupionemu u jednego usługodawcy oraz jednemu zainstalowanemu w pojeździe urządzeniu rejestrującemu. Europejska usługa opłaty elektronicznej będzie dostępna w całej infrastrukturze we Wspólnocie, takiej jak autostrady, tunele i mosty, na których opłaty będą pobierane za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia rejestrującego. Docelowo ograniczy to liczbę transakcji gotówkowych w punktach poboru opłat i przyczyni się do optymalizacji przepływu ruchu i zmniejszenia zatorów komunikacyjnych.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę transportu, uważa, że decyzja ta jest najistotniejszą zdobyczą dla kierowców od czasu zniesienia kontroli granicznych i stwierdza, że: „Europejska usługa opłaty elektronicznej pozwoli użytkownikom dróg na łatwe uiszczanie opłat za przejazd w całej Unii Europejskiej, dzięki temu samemu abonamentowi wykupionemu u jednego usługodawcy oraz jednemu zainstalowanemu w pojeździe urządzeniu rejestrującemu.”

Systemy opłat elektronicznych zostały wprowadzone w kilku krajach europejskich na początku lat dziewięćdziesiątych. Większość tych systemów działa za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia, które przekazuje dane charakterystyki pojazdu zarządcom dróg, w celu określenia wysokości opłaty zależnej na przykład od jego masy i wielkości.

Jednakże różnorodne krajowe i lokalne systemy opłat elektronicznych są na ogół niekompatybilne i mogą współpracować wyłącznie z własnymi urządzeniami rejestrującymi. Taki brak interoperacyjności pomiędzy systemami opłat drogowych jest szczególnie uciążliwy dla międzynarodowego transportu drogowego. Na przykład, aby przejechać z Portugalii do Danii, należałoby zainstalować na tablicy rozdzielczej co najmniej pięć różnych urządzeń rejestrujących - każde w ramach innej umowy zawartej za każdym razem z innym zarządcą dróg. Dla przewoźnika oznacza to czasochłonne formalności i kosztowne obciążenia administracyjne wynikające z konieczności uspójnienia danych o podróży, otrzymanych faktur, warunków umów i poleceń płatności.

Przyjęta dzisiaj decyzja Komisji określa również prawa i obowiązki poborców opłat, usługodawców i użytkowników. Użytkownicy będą mieli możliwość wykupienia abonamentu u wybranego przez siebie usługodawcy. Poborcy opłat będą przekazywać informacje o wysokości należnej opłaty usługodawcom, którzy będą wystawiać faktury użytkownikom. Opłaty uiszczane w ramach systemu EETS nie mogą przewyższać odpowiednich krajowych bądź lokalnych opłat drogowych.

Europejska usługa opłaty elektronicznej będzie dostępna za trzy lata dla wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony lub pojazdów przewożących ponad 9 osób łącznie z kierowcą. Usługa ta będzie dostępna dla pozostałych pojazdów za pięć lat.


Side Bar