Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1423

Briselē, 2009. gada 6. oktobrī

Komisija paver iespēju vienotam Eiropas ceļu lietotāju nodevas iekasēšanas pakalpojuma dienestam

Eiropas Komisija šodien pieņēma lēmumu, kurā izklāstītas būtiskas tehniskās specifikācijas un prasības, kas vajadzīgas, lai ieviestu Eiropas ceļu lietotāju nodevas elektronisko iekasēšanas sistēmu (EETS), kas, pateicoties vienam abonēšanas līgumam ar vienu pakalpojumu sniedzēju un transporta līdzeklī iebūvētai ierīcei, ceļu lietotājiem ļaus viegli samaksāt ceļu nodevu visā Eiropas Savienībā (ES). EETS būs pieejama visā Kopienā visās infrastruktūrās – uz automaģistrālēm, tuneļos un uz tiltiem, kur nodevu var samaksāt, izmantojot transporta līdzeklī iebūvētu ierīci. EETS samazinās darījumus ar skaidru naudu nodevu iekasēšanas punktos, tādējādi uzlabojot satiksmes plūsmu un samazinot sastrēgumus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Antonio Tajani uzskata, ka šis lēmums ir vislielākais ieguvums autovadītājiem kopš robežu kontroles atcelšanas, paziņojot, ka “Eiropas ceļu lietotāju nodevas elektroniskā iekasēšanas sistēma, pateicoties vienam abonēšanas līgumam ar vienu pakalpojumu sniedzēju un transporta līdzeklī iebūvētai ierīcei, ļaus ceļu lietotājiem viegli samaksāt ceļu nodevu visā Eiropas Savienībā.”

Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā vairākās Eiropas valstīs tika ieviesta elektroniskā ceļu nodevas iekasēšanas sistēma. Vairums sistēmu izmanto transporta līdzeklī iebūvētas ierīces, kas paziņo ceļu pārvaldītājiem transporta līdzekļa raksturlielumus, lai noteiktu nodevas lielumu, piemēram, pamatojoties uz transporta līdzekļa masu un lielumu.

Tomēr dažādās valstu un vietējās ceļu lietotāju elektroniskās iekasēšanas sistēmas parasti nav saderīgas un var sazināties tikai ar savas valsts attiecīgajām transportlīdzeklī iebūvētajām ierīcēm. Tas, ka šīs ceļu lietotāju nodevas sistēmas nav sadarbspējīgas jo īpaši kavē starptautisko autotransportu. Piemēram, lai aizbrauktu no Portugāles uz Dāniju transportlīdzekļa vadības panelī būtu jāiebūvē piecas vai vairāk ierīces, uz katru konkrēto ierīci attiektos īpašs līgums ar ceļu pārvaldītāju. Pārvadātājam tas nozīmē darbietilpīgu dokumentu formēšanu un dārgu administratīvo slogu, lai saskaņotu datus, saņemtos faktūrrēķinus, līgumu noteikumus un maksājumu uzdevumus.

Šodien pieņemtajā Komisijas lēmumā noteiktas arī nodevas iekasētāju, pakalpojumu sniedzēju, kā arī lietotāju tiesības un pienākumi. Lietotāji varēs izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, ar kuru slēgt līgumu. Nodevas iekasētāji darīs zināmu nodevas lielumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri eventuāli izrakstīs lietotājiem faktūrrēķinu. Nodevas, kas maksātas, izmantojot EETS , nedrīkst pārsniegt atbilstošās valsts vai vietējās nodevas.

Triju gadu laikā EETS būs pieejama visiem autotransporta līdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām vai kuriem atļauts pārvadāt vairāk par deviņiem (ieskaitot autovadītāju) pasažieriem. Visiem pārējiem transportlīdzekļiem tā būs pieejama piecu gadu laikā.


Side Bar