Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1423

Brüssel, 6. oktoober 2009

Komisjon avab tee Euroopa ühtsele maanteemaksu teenusele

Euroopa Komisjon võttis täna vastu otsuse, millega kehtestatakse olulised tehnilised kirjeldused ja nõuded, mis on vajalikud Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) kasutuselevõtuks. EETS võimaldab teede kasutajatel lihtsalt tasuda maanteemaksu kogu Euroopa Liidus, kui neil on tellimusleping ühe teenuse osutajaga ja üks sobiv sõidukile paigaldatav seade. EETS võetakse kasutusele kõigi infrastruktuuride puhul kogu ühenduses, nagu näiteks kiirteedel, tunnelites ja sildadel, kus teemaksu saab maksta sõidukile paigaldatavat seadet kasutades. EETS vähendab sularahatehinguid teemaksupunktides ning parandab sellega liiklusvoogu ja vähendab ummikuid.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani peab seda otsust kõige olulisemaks uuenduseks sõidukijuhtide jaoks pärast piirikontrollide kaotamist ning märgib, et „Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus võimaldab kasutajatel lihtsalt tasuda teemaksu kogu Euroopa Liidus, kui neil on üks tellimusleping ühe teenuse osutajaga ja üks sobiv sõidukile paigaldatava seade”.

Elektroonilised teemaksu kogumise süsteemid võeti 1990ndate alguses kasutusele mitmes Euroopa riigis. Enamik süsteeme kasutab sõidukile paigaldatavat seadet, mis edastab maanteede haldajatele sõiduki omadused, et määrata teemaks näiteks sõiduki kaalu ja suuruse alusel.

Siiski on erinevad riiklikud ja kohalikud elektroonilised teemaksu kogumise süsteemid üldiselt ühildumatud ning toimivad ainult oma vastavate sõidukile paigaldatavate seadmetega. Koostalitusvõimeta teemaksu kogumise süsteemid takistavad eelkõige rahvusvahelist maanteetransporti. Näiteks reisimiseks Portugalist Taani oleks vaja viit või enamat sõiduki armatuurlauale paigaldatavat seadet ning iga seadme jaoks eraldi lepingut eraldi maanteehaldajaga. Teekasutajale tähendab see aeganõudvat paberitööd ning kulukat asjaajamist reisiinfo, saadud arvete, lepinguklauslite ja maksekorralduste täpsustamisel.

Täna vastu võetud komisjoni otsusega nähakse ette ka teemaksu kehtestaja, teenuse osutaja ning kasutaja õigused ja kohustused. Teenuse kasutaja võib tellida teenuse endale sobivalt teenuse osutajalt. Teemaksu kehtestaja teatab teenuse osutajale, kui suured on tasuda tulevad teemaksud ja viimane esitab seejärel arve kasutajale. EETSi kaudu makstud teemaksud ei tohi ületada vastavaid riiklikke või kohalikke teemakse.

EETS võetakse kasutusele kolme aasta jooksul kõigi üle 3,5 tonniste maanteesõidukite ning sõidukite puhul, mis võivad vedada rohkem kui üheksat reisijat, sealhulgas juht. Kõigile teistele sõidukitele tehakse see kättesaadavaks viie aasta jooksul.


Side Bar