Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /1423

Bruxelles, den 6. oktober 2009

Kommissionen bereder vejen for en fælles europæisk bompengetjeneste

I dag har Europa-Kommissionen vedtaget en beslutning med de vigtigste tekniske specifikationer og krav, der er nødvendige for at lancere en europæisk elektronisk bompengetjeneste (EETS). Med denne tjeneste kommer trafikanterne til let at kunne betale bompenge over hele EU med bare ét abonnement hos én tjenesteudbyder og kun ét apparat monteret i køretøjet. EETS kommer til at dække hele den infrastruktur i EU, bl.a. motorveje, tunneller og broer, hvor man kan betale bompengene med særligt udstyr i køretøjet. EETS betyder på længere sigt mindre brug af kontanter ved betalingsstederne, og det vil få trafikken til at glide lettere.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der har ansvaret for transportområdet, anser denne beslutning for at være den største forbedring for trafikanterne, siden grænsekontrollen blev afskaffet. Han sagde, at "en europæisk elektronisk bompengetjeneste giver trafikanterne mulighed for nem betaling af bompenge overalt i EU - de behøver kun én kontrakt med én tjenesteyder og ét apparat i køretøjet."

I begyndelsen af 1990'erne blev der i flere europæiske lande indført elektroniske bompengesystemer. De fleste af dem fungerer ved hjælp af et apparat i køretøjet, der ved passage overfører køretøjsoplysningerne til det selskab, der står for driften af vejen, så bompengene kan beregnes efter f.eks. køretøjets vægt og størrelse.

De mange nationale og lokale bompengesystemer er imidlertid ofte ikke indbyrdes kompatible, men kan kun modtage oplysninger fra deres "egne" apparater i køretøjerne. Sådanne bompengesystemer, der ikke fungerer sammen, er en alvorlig hæmsko for den internationale vejtransport. Eksempelvis kan det på en tur fra Portugal til Danmark være nødvendigt, at der på køretøjets instrumentbræt er anbragt ikke mindre end fem apparater, som hver er knyttet til en bestemt kontrakt med et bestemt vejselskab. Det pålægger transportvirksomheden tidsrøvende papirarbejde og en bekostelig administration af kørselsdata, modtagne fakturaer, kontraktbestemmelser og betalingsordrer.

Den beslutning, Kommissionen har vedtaget i dag, fastsætter også rettigheder og forpligtelser for bompengeopkrævere, tjenesteydere og trafikanter. Brugerne får mulighed for selv at vælge, hvilken tjenesteyder de vil have deres abonnement hos. Bompengeopkræverne sender oplysninger om de forfaldne bompengebeløb til tjenesteyderne, som på det grundlag sender fakturaer ud til brugerne. Bompenge, der betales via EETS, må ikke være højere end de nationale eller lokale bompenge.

EETS vil være til rådighed om tre år for alle vejkøretøjer over 3,5 ton eller med mere end ni siddepladser, inkl. førerens plads. Det vil være til rådighed for alle andre køretøjer om fem år.


Side Bar