Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1423

Брюксел, 6 октомври 2009 г.

Комисията дава зелена улица на единна европейска услуга за пътно таксуване

Днес Европейската комисия прие решение, с което се определят основните технически спецификации и изисквания, необходими за въвеждане на Европейска услуга за пътно таксуване (ЕУПТ), която ще улесни заплащането на такси за ползване на пътища в целия Европейски съюз (ЕС) благодарение на един-единствен абонаментен договор с един доставчик на услугата и едно-единствено бордово устройство. ЕУПТ ще бъде предоставяна за всички пътни инфраструктури в цялата Общност, като например магистрали, тунели и мостове, таксата за чието ползване може да бъде заплатена посредством бордово устройство. В краен резултат ЕУПТ ще ограничи разплащанията с пари в брой в пунктовете за пътно таксуване, като по този начин ще спомогне за подобряване на пътното движение и за намаляване на задръстванията.

Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта, счита това решение за най-важното подобрение за водачите след отмяната на граничния контрол, като заяви, че „единната европейска услуга за пътно таксуване ще улесни заплащането на такси за ползване на пътища в целия Европейски съюз благодарение на един-единствен абонаментен договор с един доставчик на услугата и едно-единствено бордово устройство.“

Електронни системи за пътно таксуване бяха въведени в няколко европейски държави в началото на 90-те години. Повечето системи функционират с устройство на борда на превозното средство, съобщаващо неговите характеристики на пътните оператори с оглед определяне на пътната такса — например въз основа на теглото и размера на превозното средство.

Различните национални и местни електронни системи за пътно таксуване в повечето случаи обаче са несъвместими помежду си и могат да се свързват само с предназначените за тях бордови устройства. Тези несъвместими системи за пътно таксуване особено затрудняват международния автомобилен транспорт. Например за пътуване от Португалия до Дания може да е необходимо върху арматурното табло на превозното средство да бъдат инсталирани пет или повече бордови устройства, като за всяко едно устройство се сключва отделен договор с отделен пътен оператор. За превозвача това означава отнемаща време бумащина и скъпоструваща административна тежест за сверяване на пътните данни, получените фактури, договорните клаузи и платежните нареждания.

С приетото днес решение на Комисията се определят и правата и задълженията на лицата, събиращи пътните такси, доставчиците на услугата и ползвателите. Ползвателите ще могат да избират доставчика на услугата. Лицата, събиращи пътните такси, ще съобщават размера на дължимите такси на доставчиците на услугата, които накрая ще издават фактури на ползвателите. Пътните такси, платени посредством ЕУПТ, не може да превишават съответните национални или местни такси.

След не повече от три години ЕУПТ ще бъде на разположение за всички пътни превозни средства с тегло над 3,5 тона или с разрешително да возят повече от девет пътника, включително водача. След не повече от пет години тя ще бъде на разположение и за всички останали превозни средства.


Side Bar