Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1421

Bryssel den 5 oktober 2009

Vem är den tvåmiljonte Erasmusstudenten?

Sedan Erasmusprogrammet lanserades 1987 har det hjälpt två miljoner studerande att genomföra en del av sina studier eller få en praktikplats i ett annat europeiskt land. Nu har 31 studerande (en från varje land som deltar i Erasmus) valts ut för att symboliskt representera den tvåmiljonte studenten. De hedras vid en konferens den 5–6 oktober i Lund, där de berörda parterna diskuterar Erasmusprogrammets framtid och, i ett bredare perspektiv, hur man kan ge alla ungdomar möjlighet att åka utomlands för studier.

Erasmus är en europeisk framgångshistoria, och det är en stor glädje för mig att kunna fira denna milstolpe – den tvåmiljonte Erasmusstudenten. Kommissionen stöder verkligen tanken att det ska vara en regel och inte ett undantag för unga européer att åka utomlands under sin utbildningstid. Konferensen i Lund bidrar till att förverkliga detta mål , säger den nye EU-kommissionären för utbildning, kultur och ungdomar, Maroš Šefčovič , som delar ut priserna.

De 31 utvalda studenternas historier beskrivs i en broschyr som delas ut på konferensen. Till exempel visar följande två studenters vittnesbörd vilken positiv effekt Erasmus har fått på deras liv:

Stefanie Bakelandt, en 21‑år ig student från universitetet i Gent i Belgien, studerade filosofi på Vilnius pedagogiska universitet i Litauen som Erasmusstudent i fyra månader. – Jag insåg att jag genom utlandsvistelsen blev en helt annan person, och att jag hädanefter kommer att se på världen och Europa, mitt hem, med helt nya ögon , säger hon själv.

Kate Samways, en 21-årig språklärarstuderande från universitetet i Cardiff i Storbritannien, åkte dels på en tiomånaders Erasmusvistelse på institutet 2isa , ett IT‑utbildningscentrum för människor med fysiska funktionshinder i Millau i Frankrike, dels som Erasmusstudent till universitetet Ca' Foscari i Venedig i Italien. – För mig handlar Erasmus om möjligheter. Alla möjligheter jag fått har jag tagit, och det kan jag tacka Erasmus för , säger hon.

Erasmusprogrammet startade 1987, och idag är det varje år mer än 180 000 studenter som åker utomlands med stöd från programmet. I mitten av 2009 nådde det totala antalet ungdomar som åkt utomlands som Erasmusstudenter upp till tvåmiljonersstrecket. Något som inte är lika väl känt är att mer än 200 000 lärare från universitet och högskolor också har deltagit i Erasmus sedan 1997, och kunnat åka utomlands för att undervisa. Förutom dessa utbyten arbetar institutionerna också tillsammans över hela Europa genom projekt och nätverk som grundats av Erasmus.

Firandet av den tvåmiljonte Erasmusstudenten sammanfaller med konferensen ”Erasmus – The way forward and the Green Paper on mobility of young people”, som anordnas under det svenska ordförandeskapet i EU. Diskussionerna inriktas på hur man ska kunna förbättra Erasmusprogrammet och se till att utlandsvistelser i utbildningssyfte blir regel snarare än undantag för alla ungdomar i Europa. Detta är det underliggande ämnet för grönboken om att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, som offentliggjordes av Europeiska kommissionen i juli 2009. Ett offentligt samråd (inklusive en Internetenkät) som rör denna fråga pågår fram till den 15 december 2009.

Vill du veta mer?

Europeiska kommissionen: Den tvåmiljonte Erasmusstudenten: 31 studenter från 31 länder berättar om sina Erasmuserfarenheter:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Europeiska kommissionen: IP/09/1204, den 30 juli 2009. ”Erasmus kommer upp i 2 miljoner studenter” IP/09/1204

Europeiska kommissionen: Grönboken och samrådet om att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Konferensens webbplats: http://www.kongresslund.se/erasmus

Europeiska kommissionen: Erasmusprogrammet:

http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar