Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1421

V Bruseli 5. októbra 2009

Kto je dvojmiliónty študent programu Erasmus?

Od svojho začatia v roku 1987 program Erasmus pomohol 2 miliónom študentov stráviť časť štúdia alebo uskutočniť pracovnú stáž v inej európskej krajine. Teraz bolo vybraných 31 študentov (jeden z každej krajiny zúčastňujúcej sa na programe Erasmus), aby symbolicky reprezentovali dvojmiliónteho študenta. Boli vyznamenaní na konferencii, ktorá sa uskutočnila 5. - 6. októbra v meste Lund vo Švédsku. Počas tejto konferencie zainteresované strany diskutovali o budúcnosti programu Erasmus a všeobecnejšie o otázke vytvárania možností vycestovať za štúdiom do zahraničia pre všetkých mladých ľudí.

Pri udeľovaní cien nový európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Maroš Šefčovič povedal: Erasmus je úspešným európskym projektom a som veľmi rád, že môžeme osláviť dvojmiliónteho študenta programu Erasmus. Komisia rozhodne zastáva názor, že vycestovanie za štúdiom do zahraničia by sa pre mladých Európanov malo stať pravidlom, a nie výnimkou. Konferencia v meste Lund napomáha uskutočňovaniu tohto cieľa“ .

Príbehy 31 vybraných študentov sú uvedené v publikácii, ktorá bola vydaná pri príležitosti tejto konferencie. Napríklad tieto dve svedectvá potvrdzujú, aký pozitívny vplyv mal program Erasmus na životy študentov:

Stefanie Bakelandt, 21-ročná študentka z univerzity v Gente v Belgicku, v rámci programu Erasmus štyri mesiace študovala filozofiu na pedagogickej univerzite vo Vilniuse v Litve. Hovorí: Uvedomila som si, že vďaka tejto skúsenosti sa zo mňa stal úplne iný človek a už nikdy sa nebudem pozerať na svet a Európu, môj domov, ako predtým . “

Kate Samways, 21-ročná študentka učiteľstva cudzích jazykov z univerzity v Cardiffe v Spojenom kráľovstve, absolvovala v rámci programu Erasmus 10-mesačnú pracovnú stáž v IT stredisku pre odbornú prípravu dospelých so zdravotným postihnutím „2isa“ v Millau vo Francúzsku a vďaka programu Erasmus tiež študovala na univerzite Ca' Foscari v Benátkach v Taliansku. Uviedla: „ Život s programom Erasmus je podľa mňa o príležitostiach. Každú príležitosť, ktorá sa mi naskytla, som využila a programu Erasmus za to ďakujem.

Program Erasmus sa začal v roku 1987 a v súčasnosti s jeho podporou každoročne odchádza do zahraničia viac ako 180 00 0 študentov. V polovici roku 2009 celkový počet ľudí, ktorí ako študenti v rámci programu Erasmus vycestovali do zahraničia, dosiahol 2 milióny. Menej známe je, že od roku 1997 sa viac ako 200 000 učiteľov z inštitúcií vyššieho vzdelávania tiež zúčastnilo programu Erasmus a vyučovali v zahraničí. Okrem týchto výmen inštitúcie v celej Európe spolupracujú prostredníctvom projektov a sietí financovaných programom Erasmus.

Oslava dvojmiliónteho študenta programu Erasmus sa uskutočnila v rovnakom čase ako konferencia nazvaná „Erasmus – cesta vpred a zelená kniha o mobilite mladých ľudí“, organizovaná švédskym predsedníctvom EÚ. Diskusie sa zameriavajú na zdokonalenie programu Erasmus a na spôsoby umožnenia toho, aby sa vycestovanie za štúdiom do zahraničia stalo pre všetkých mladých ľudí v Európe pravidlom, a nie výnimkou. Toto je základná téma zelenej knihy o vzdelávacej mobilite mladých ľudí, ktorú Európska komisia vydala v júli 2009. Verejné konzultácie v tejto záležitosti (vrátane elektronického dotazníka) prebiehajú do 15. decembra 2009.

Ďalšie informácie:

Európska komisia: Dvojmiliónty študent programu Erasmus: 31 študentov z 31 krajín hovorí o svojej skúsenosti s programom Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Európska komisia: IP/09/1204, 30. júla 2009: „Erasmus prekročí hranicu 2 miliónov študentov“: IP/09/1204

Európska komisia: zelená kniha a konzultácie o vzdelávacej mobilite mladých ľudí: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

webová stránka konferencie: http://www.kongresslund.se/erasmus

Európska komisia: program Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar