Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1421

Bruxelles, 5 octombrie 2009

Cine este studentul Erasmus cu numărul 2 milioane?

De la lansarea sa, în 1987, programul Erasmus a ajutat 2 milioane de studen ți să își facă o parte din studii sau un stagiu într-o altă țară europeană. 31 de studenți (unul pe țară participantă la Erasmus) au fost acum aleși pentru a reprezenta, în mod simbolic, studentul cu numărul 2 milioane. S-a ținut o conferință în onoarea lor pe 5-6 octombrie, în Lund, Suedia. Cu ocazia acestei conferințe, părțile interesate discută modul în care se va continua programul Erasmus și dezbat mai pe larg tema mijloacelor prin care să li se ofere tuturor tinerilor ocazia de a merge în străinătate în scopuri educative.

Cu ocazia acordării premiilor, noul Comisar European pentru educa ție, formare profesională, cultură și tineret, Maroš Šefčovič , a declarat: „Erasmus este o poveste europeană de succes și sunt încântat să sărbătoresc piatra de hotar reprezentată de studentul cu numărul 2 milioane. Comisia este ferm convinsă că studenții care călătoresc în străinătate în scopuri educative ar trebui să reprezinte o regulă și nu o excepție în rândul tinerilor europeni. Conferința de la Lund ajută la transformarea acestui obiectiv în realitate”.

Pove știle celor 31 de studenți aleși sunt relatate într-o publicație apărută cu ocazia conferinței. De exemplu, următoarele 2 mărturii arată felul în care Erasmus a avut un impact pozitiv asupra vieților studenților:

Stefanie Bakelandt, o studentă de 21 de ani de la Universitatea Gant, Belgia, a studiat filosofia timp de patru luni, la Universitatea Pedagogică din Vilnius, Lituania, în calitate de student Erasmus. După cum spune ea: „Am realizat că această experiență a făcut din mine o altă persoană și că niciodată nu voi mai privi lumea și nici Europa, casa mea, mea ca înainte.”

Kate Samways, o tânără de 21 de ani care înva ță pentru a deveni profesor de limbi străine la Universitatea din Cardiff, Regatul Unit, a petrecut 10 luni la institutul „2isa”, centru de formare în domeniul tehnologiei informației pentru adulți cu dizabilități fizice din Millau, Franța și a făcut, de asemenea, studii Erasmus la Universitatea Ca' Foscari din Veneția, Italia. Aceasta declară: „Pentru mine, viața Erasmus înseamnă oportunități. Am profitat de fiecare oportunitate pe care am avut-o și mulțumesc programului Erasmus pentru asta.”

Programul Erasmus a debutat în 1987, iar astăzi, peste 180 000 de studen ți călătoresc anual peste hotare cu sprijinul acestui program. La mijlocul anului 2009, numărul total al persoanelor care au mers în străinătate ca studenți prin programul Erasmus a ajuns la 2 milioane. Ce este mai puțin cunoscut, este că din 1997, peste 200 000 de profesori din instituțiile de învățământ superior au participat, de asemenea, la programul Erasmus, pentru a preda în străinătate. Pe lângă aceste schimburi, instituțiile cooperează, de asemenea, în întreaga Europă, prin proiecte și rețele finanțate de Erasmus.

Celebrarea studentului Erasmus cu numărul 2 milioane a coincis cu conferin ța intitulată ”Erasmus – Calea de progres și Cartea verde privind mobilitatea tinerilor” organizată de UE sub președinția Suediei. Discuțiile se axează pe ameliorarea programului Erasmus și pe mijloacele pentru a face ca deplasările în străinătate în scopuri educative să reprezinte regula, nu excepția pentru toți tinerii din Europa. Aceasta este tema care stă la baza Cărții verzi privind mobilitatea tinerilor în scopuri educative, publicată de Comisia Europeană în iulie 2009. O consultare publică (care include un chestionar online) referitoare la acest subiect este deschisă până la 15 decembrie 2009.

Informa ții suplimentare:

Comisia Europeană: Studentul cu numărul 2 milioane: 31 de studenți din 31 de țări povestesc despre experiențele lor în Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Comisia Europeană: IP/09/1204, 30 iulie 2009: „Erasmus atinge cifra de 2 milioane de studenți”: IP/09/1204

Comisia Europeană: Cartea verde și consultarea privind mobilitatea tinerilor în scopuri educative: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Situl web al conferinței: http://www.kongresslund.se/erasmus

Comisia Europeană: Programul Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar