Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1421

Bruksela, dnia 5 października 2009 r.

Kim jest dwumilionowy student Erasmusa?

Od chwili jego uruchomienia w 1987 r. program Erasmus pomógł dwóm milionom studentów w odbyciu części studiów lub praktyk zawodowych w innym kraju europejskim. Trzydziestu jeden studentów (po jednym z każdego kraju uczestniczącego w programie Erasmus) zostało wybranych, aby symbolicznie reprezentować dwumilionowego studenta. Zostali oni przyjęci z honorami na konferencji odbywającej się w dniach 5-6 października w szwedzkim mieście Lund. Podczas tej konferencji, zainteresowane strony dyskutują nad przyszłością programu Erasmus i szerzej omawiają kwestię stworzenia wszystkim młodym ludziom możliwości wyjazdu za granicę w celach edukacyjnych.

W czasie wręczania nagród nowy komisarz europejski ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży, Maroš Šefčovič , powiedział: „Erasmus jest sukcesem Europy i z ogromną przyjemnością świętuję dotarcie do kamienia milowego, jakim jest osiągnięcie liczby 2 milionów studentów Erasmusa. Komisja zdecydowanie popiera pogląd, że wyjazd za granicę w celach edukacyjnych powinien stać się raczej regułą niż wyjątkiem dla młodych Europejczyków . Konferencja w Lund ma pomóc w urzeczywistnieniu tego celu.”

Historie 31 wybranych studentów opisane są w pub likacji wydanej z okazji konferencji. Dwie z nich pokazują na przykład, w jaki sposób Erasmus miał pozytywny wpływ na życie studentów:

Dwudziestojednoletnia Stefanie Bakelandt, studentka Uniwersytetu w Gandawie w Belgii, studiowała w ramach programu Erasmus przez cztery miesiące filozofię na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym na Litwie. Jak sama mówi: „Zrozumiałam, że to doświadczenie sprawiło, że stałam się zupełnie inną osobą i nigdy już nie będę postrzegać świata i Europy, mojego domu, tak jak przedtem.”

Kate Samways, dwudziestojednoletnia studentka nauczania języków obcych z Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii, odbyła dziesięciomiesięczny staż w instytucie „2isa” – centrum szkolenia informatycznego dla niepełnosprawnych fizycznie dorosłych osób w Millau we Francji – oraz studia w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji we Włoszech. Jej zdaniem: „Wzięcie udziału w Erasmusie to wykorzystanie szansy. Skorzystałam ze wszystkich możliwości, jakie mi stworzono i dziękuję za to Erasmusowi.”

Program Erasmus został uruchomiony w 1987 roku, a dziś ponad 180 000 studentów rocznie wyjeżdża za granicę dzięki jego wsparciu. W połowie 2009 roku łączna liczba studentów, którzy wyjechali za granicę w ramach programu Erasmus, doszła do 2 milionów. Mniej znany jest fakt, że od 1997 r., ponad 200 000 nauczycieli szkół wyższych również bierze udział w programie Erasmus, aby uczyć za granicą. Oprócz tej wymiany, instytucje w całej Europie współpracują również w ramach projektów i sieci finansowanych z programu Erasmus.

Obchody dwumilionowego studenta Erasmusa zbiegły się z konferencją zatytułowaną „Erasmus - rozwój i zielona księga w sprawie transgranicznej mobilności młodzieży”, zorganizowaną w ramach szwedzkiej prezydencji w UE. Dyskusje koncentrują się na ulepszaniu programu Erasmus oraz na środkach zmierzających do tego, by wyjazd za granicę w celach edukacyjnych był regułą raczej niż wyjątkiem dla wszystkich młodych ludzi w Europie. Jest to temat przewodni zielonej księgi w sprawie promowania mobilności edukacyjnej młodych ludzi, opublikowanej przez Komisję Europejską w lipcu 2009 r.

Konsultacje społeczne (w tym kwestionariusz online) w tej sprawie będą otwarte do dnia 15 grudnia 2009 r.

Więcej informacji:

Komisja Europejska: Dwumilionowy student Erasmusa: Trzydziestu jeden studentów z 31 państw opowiada o swoich doświadczeniach z uczestnictwa w programie Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Komisja Europejska: IP/09/1204, 30 lipca 2009 r. „Już 2 miliony studentów wzięły udział w programie Erasmus”: IP/09/1204

Komisja Europejska: zielona księga i konsultacje w sprawie mobilności edukacyjnej młodych ludzi: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Strona internetowa konferencji: http://www.kongresslund.se/erasmus

Komisja Europejska: Program Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar