Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1421

Brussel, 5 oktober 2009

Wie is de tweemiljoenste Erasmusstudent?

Het Erasmusprogramma heeft sinds 1987 twee miljoen studenten geholpen een deel van hun studie of een stage in een ander Europees land door te brengen. 31 studenten (een per deelnemend land) zijn geselecteerd om de tweemiljoenste student symbolisch te vertegenwoordigen. Zij zijn eregasten op een conferentie op 5 en 6 oktober in Lund, Zweden. Op deze conferentie bespreken vertegenwoordigers van de betrokken partijen de toekomst van het Erasmusprogramma, en meer in het algemeen ook het bieden van meer mogelijkheden voor jongeren om in het buitenland een studie of opleiding te volgen.

De nieuwe Europese Commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, Maroš Šefčovič , overhandigde de certificaten en verklaarde: " Erasmus is een Europees succesverhaal en het is mij een groot genoegen deze mijlpaal van de tweemiljoenste Erasmusstudent te kunnen vieren. De Commissie stemt volledig in met het idee dat leren in het buitenland eerder regel dan uitzondering zou moeten zijn voor jonge Europeanen. De conferentie te Lund helpt deze doelstelling te verwezenlijken ".

De ervaringen van de 31 geselecteerde studenten worden beschreven in een publicatie in het kader van de conferentie. De volgende twee getuigenissen zijn voorbeelden van de positieve effecten die Erasmus heeft op de levens van de deelnemende studenten:

Stefanie Bakelandt, een 21-jarige studente van de Universiteit van Gent in België, heeft vier maanden lang als Erasmusstudente filosofie gestudeerd aan de Pedagogische Hogeschool van Vilnius in Litouwen. In haar eigen woorden: " Ik realiseerde me dat deze ervaring een heel ander mens van me had gemaakt en dat ik de wereld en Europa, mijn thuis, voortaan met heel andere ogen zou bekijken ."

Kate Samways, een 21-jarige studente die een opleiding tot talenleraar volgt aan de universiteit van Cardiff (Verenigd Koninkrijk), heeft tien maanden gestudeerd aan het "2iSA"-IT-opleidingscentrum voor gehandicapten in Millau, Frankrijk, en heeft haar Erasmusstudies voortgezet aan de Ca' Foscari-universiteit in Venetië, Italië. Zij vertelt: " Voor mij betekent "Erasmus" vooral: mogelijkheden. Ik heb alle geboden mogelijkheden aangegrepen en ik dank Erasmus daarvoor."

Het Erasmusprogramma ging in 1987 van start en nu gaan jaarlijks meer dan 180 000 studenten met steun van Erasmus naar het buitenland. Halverwege 2009 heeft het totale aantal studenten die met steun van Erasmus in een ander land gestudeerd hebben de twee miljoen bereikt. Minder algemeen bekend is het feit dat sinds 1997 ook meer dan 200 000 docenten van instellingen voor hoger onderwijs gebruik gemaakt hebben van Erasmus om een tijdlang in het buitenland te werken. Afgezien van deze uitwisselingen werken instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa samen in het kader van door Erasmus gefinancierde projecten en netwerken.

De viering van de tweemiljoenste Erasmusstudent viel samen met een conferentie met de titel "Erasmus – de weg vooruit en het Groenboek over de mobiliteit van jongeren", die georganiseerd is in het kader van het Zweedse voorzitterschap. De discussies zijn vooral gericht op verbetering van het Erasmusprogramma en de vraag hoe studeren in het buitenland de regel kan worden voor alle jongeren in Europa, in plaats van een uitzondering. Dat is ook het thema van het Groenboek over de leermobiliteit voor jongeren dat de Europese Commissie in juli 2009 gepubliceerd heeft. Een openbare raadpleging (met een online-vragenlijst) over deze materie loopt nog tot 15 december 2009.

Voor meer informatie:

Europese Commissie: De tweemiljoenste Erasmusstudent: 31 studenten van 31 landen vertellen over hun ervaringen met Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en.htm

Europese Commissie: IP 09/1204 van 30 juli 2009: "Twee miljoen Erasmusstudenten": IP/09/1204

Europese Commissie: Het Groenboek en de raadpleging over de leermobiliteit van jongeren: http://ec.europa.eu/education/focus/focus363_en.htm

Website van de conferentie: http://www.kongresslund.se/erasmus

Europese Commissie: Het Erasmus-programma:

http://ec.europa.eu/education/erasmus


Side Bar